Underviserdag

Lær, hvordan du formidler og underviser digitalt, grafisk og præsentativt.

Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen og vil du gerne have et brushup på juradelen og de forskellige biologiske og kemiske processer i forsyningen?

Praktisk drift af afløbssystemer

Lær om det daglige tilsyn med afløbssystemet, og hvordan du varetager den praktiske drift og vedligeholdelse på en teknisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Industrispildevand II

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Klimatilpasning – Vand i byer

Klimatilpasningerne rammer os først og hårdt gennem vandet, hvor flere ekstremregn skaber oversvømmelser i vores byer, og kraftige stormfloder udfordrer byerne fra havsiden

Gratis online-event om Ferskvandscentrets uddannelser.

Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder

Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.

Industrispildevand I

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.