Tilsyn med anlægsarbejder

Her får du et grundigt kendskab til pligt og ansvar ved tilsyn med anlægsarbejder, og hvad du specielt skal have fokus på i forbindelse med tilsynet.

Industrispildevand

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Klimaaftryk fra renseanlæg

Forsyningerne er presset på klimafronten og skal gøre rede for, hvor meget et renseanlæg påvirker klimaet, og hvordan ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Driftslederen

Er du Driftsleder eller har du taget Driftslederuddannelsen? Så kom og få et overblik over de mest højaktuelle emner indenfor spildevandsbranchen.