Upcycling

Kurset går i dybden med alle de mange muligheder for at anvende genbrugsmaterialer i byggeprojekter og lærer dig om, hvordan I kan understøtte den cirkulære økonomi i kommunen.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Arbejder du med sagsbehandling af de regnbetingede udledninger? Og har du brug for indsigt i metoder, værktøjer og data, som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling?

Kondemneringssager

Få værktøjer til at foretage behandling af kondemneringssager med henblik på at træffe rigtige og gyldige afgørelser på et komplekst teknisk og juridisk område.