Upcycling

På dette kursus bliver du klædt på til at lave et udbud som skaber et bæredygtigt byggeprojekt der lykkes i virkeligheden.

Tilladelser til regnbetingede udledninger

Vi gennemgår mulige faser i sagsbehandlingen, hvor kursusdeltagerne får en indsigt i metoder, værktøjer og data som danner grundlaget for den egentlige sagsbehandling.

Kondemneringssager

Få overblik over de almindelige sagsbehandlingsregler samt kondemneringsreglerne i byfornyelsesloven og kendskab til relevante afgørelser og domme i tilknytning hertil.

Tilslutnings- og udledningstilladelser

Skal du i gang med at give en udledningstilladelse af renset spildevand eller lave en tilslutningstilladelse til Spildevandsforsyningens afløbsanlæg, men mangler viden og input?