Industrispildevand

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Vandløbslovgivning og -administration 2

Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

Regnvandsbassiner

Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for optimal drift og design af regnvandsbassiner.

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Her lærer du at anvende de vigtigste juridiske paragraffer inden for vandforsynings- området, og du bliver klædt på til samarbejdet mellem vandforsyning og kommune.

Spildevandsplanen

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

Uvedkommende vand

Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet.