Vandløbslovgivning og -administration 2

Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

Industrispildevand I

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en Spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Regnvandsbassiner

Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for området og eksempler på optimal design af bassinerne, udledningskrav, geotekniske udfordringer, drift af bassinerne og lidt omkring juraen i forbindelse med ekspropriation, erstatning og drift af regnvandsbassinet.

Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

Her lærer du at anvende de vigtigste juridiske paragraffer inden for vandforsyningsområdet, og du bliver klædt på til samarbejdet mellem vandforsyning og kommune.

Spildevandsplanen

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

Uvedkommende vand

Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand herunder fejlkoblinger af kloaksystemet. Kurset ser på forsyningens og kommunens roller, når uvedkommende vand og fejlkoblingerne skal forebygges, findes og udbedres.