Industrispildevand

Er du operatør eller ansvarlig for driften på et industrielt renseanlæg eller på en spildevandsforsyning med høj industribelastning, så er dette kursus noget for dig.

Regnvandsbassiner

Få et godt overblik over den faglige udvikling, der sker inden for optimal drift og design af regnvandsbassiner.

Vandforsyningsjura

Du får en generel og bred viden om jura på vandforsyningsområdet. Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem vandforsyning og kommune.

Spildevandsplanen

Mangler du inspiration til at løse udfordringer omkring udarbejdelse af spildevandsplanen?

Uvedkommende vand

Lær om de typiske årsager til uvedkommende vand, herunder fejlkoblinger af kloaksystemet.