Arbejdsmiljø for åmænd

På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået og der lægges vægt på praktisk anvendelighed.

Miljøvurdering og vandrammedirektivet

Få overblik over vandrammedirektivets juridiske ramme og centrale begreber samt samspil med øvrig lovgivning, herunder miljøvurderingsreglerne og udledningstilladelser.

Fremtidens ådale

Lær, hvordan du kan arbejde med ådalene som centralt omdrejningspunkt for vandhåndtering, biodiversitet, CO-2 binding og rekreative oplevelser i fremtiden.

Upcycling

Kurset går i dybden med alle de mange muligheder for at anvende genbrugsmaterialer i byggeprojekter og lærer dig om, hvordan I kan understøtte den cirkulære økonomi i kommunen.

Videregående QGIS

Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.

Læring, du kan bruge til noget

Et kursus giver først rigtig god værdi, hvis den nye viden efterfølgende bliver anvendt. Det siger sig selv. Derfor har vi på Ferskvandscentret naturligvis stort fokus på at sikre læring – noget, der både kan inkludere frisk luft og høj grad af involvering.

Fire vandløbsplanter, du skal kende

Det er langt fra ligegyldigt, hvilke planter du har i vandløbene. Vandafledning og biodiversitet er to vigtige faktorer at kende til, når du planlægger vedligeholdelse. Her får du viden om fire vandløbsplanter, du skal kende til.

Underviserdag

En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.

Vandløbsregulativer

Få overblik over vandløbsregulativerne, deres revision og hvilke krav de skal opfylde, samt værktøjer og indspark til din egen proces.