Landskabsanalyse

Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurderer landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning?

Drikkevandskvalitet

Risikoparametre i grundvandskemien, hvad betyder det for drikkevandskvaliteten. Lær at forstå analyseblanketten fra laboratoriet, og hvordan du bruger den viden, den giver.

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

Kurset for dig der vil sikre god sammenhæng mellem dit vandløbsregulativ, udbudsmateriale og vandløbsvedligeholdelse? Og have et godt og tæt samarbejde med din vandløbsentreprenør!

Vandføringsmålinger

Bliv i stand til at udføre simple vandføringsmålinger bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner eller simple projekteringsopgaver.

Vandløbsplanter

Få et solidt plantekendskab og vandløbets dynamik, så du kan foretage den rette grødeskæring i de målsatte vandløb.

Vandløbstilsyn og kontrol

På dette kursus lærer du om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn.