Kender du uddannelsen til vandløbstekniker?

27. februar 2024

Vi udbyder uddannelsen til vandløbstekniker, der er målrettet de praktikere, der arbejder i landets vandløb, også kaldet åmænd. Lige nu er der ekstra gode muligheder for at sammenstykke den profil, der passer til dine ønsker og behov.

Uddannelsen til Vandløbstekniker er en overbygningsuddannelse til den grundlæggende åmandsuddannelse, der i dag varetages af Skovskolen. Den henvender sig til de åmænd og -kvinder, der gerne vil videreuddanne sig fra den praktiske grunduddannelse, til at have lidt mere teoretisk prægede opgaver – og noget mere og andet end grødeskæring.

Med uddannelsen får du viden til at sikre en god vandløbstilstand og vandløbsvedligeholdelse og at være den kommunale vandløbsmedarbejders vigtige højre hånd i marken.

Vi afprøver teorien i praksis
De forskellige kurser, der hører til uddannelsen, har både et teoretisk og et praktisk element. Det sikrer, at du på den ene side får mere indsigt i baggrunden for den givne undersøgelse, og på den anden side kommer ud og afprøver teknikken i felten eller arbejder med en konkret problemstilling.

Kurserne fordeler sig mellem mere administrative emner, som hvordan man laver et udbudsmateriale, til helt lavpraktisk hvordan man nøgler en vandløbsplante.

Du gennemfører uddannelsen ved at tage 12 vandløbsteknikerpoint (VTp) fordelt på obligatoriske kurser og valgfrie kurser.

I år er kurserne planlagt på følgende datoer:

Vandløbsrestaurering: 13.-14. marts

Pleje og vedligeholdelse af vandhuller: 4. april

Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen: 9. april

Biologisk feltbedømmelse af vandløb: 23.-24. april

Vandløbstilsyn og kontrol: 12.-13. juni

Vandløbsplanter: 19. juni

Fiskeindeks: 24. september

Praktisk pleje af vandhuller: 1. oktober

Vandløbsopmåling: 5.-6. november

Arbejdsmiljø for åmænd: 28. november

Vandføringsmålinger (ikke datosat – kommer til efteråret)

Kom med og få papir på dine kompetencer som vandløbstekniker!

Nysgerrig efter mere?

Find flere artikler her

Send en mail på kursus@fvc.dk og vi vender tilbage til dig efter påske.
Det er os en stor glæde at byde velkommen til en ny underviser i flokken af engagerede, dygtige eksperter – denne gang til holdet af vandløbsfaglige fagspecialister. Mød ham her!
Det nye kursus på Ferskvandscentret “Arbejdsmiljø i praksis” sætter fokus på, hvordan vi kan fremme det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Hvad skal der til for, at den enkeltes mentale sundhed sikres og hvad kan lederen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre for at forebygge mistrivsel?