Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

Kurset klæder dig på til at tage en dialog med virksomheden, når du er på tiltyn, om hvordan råvarer og affald fra virksomheden kan give værdi og reducere klimabelastningen.

Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Så står du også midt i sagsbehandlingere på affaldsområdet? Så er det på dette kursus at du får overblikket over, hvad der er dit ansvar og din rolle i kommunen.

Støj for Byplanlæggere

Støj og boligområder hænger sjældent godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og bliv klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.

Ekstern støj udvidet

Kend din støjrapport og -måler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den.
Og vi kigger på de svære klagesager.

Kontrolprogrammet for drikkevand

Du lærer at udarbejde og godkende et kontrolprogram. Kontrolprogrammet gennemgås ud fra kravene i drikkevandsbekendtgørelsen samt vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.  Risikovurdering og opgaveløsning indgår i kurset.
På kurset lægges der vægt på, at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor kursisten selv kan få lov at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

Luftforurening

Sagsbehandler for virksomheder med luftforurening og lugt? Lær om reglerne for luftforurening og lugt, teknikkerne til begrænsning, effektivitet og priser.