Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

Står du også midt i sagsbehandlingen på affaldsområdet? Så er det på dette kursus at du får overblikket over, hvad der er dit ansvar og din rolle i kommunen.

Støj for byplanlæggere

Støj og boligområder hænger sjældent godt sammen, kom på kursus i Støj for byplanlæggere og bliv klogere på hvilke handlemuligheder du har som planlægger.

Ekstern støj udvidet

Kend din støjrapport og -måler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den.
Og vi kigger på de svære klagesager.

Luftforurening

Her lærer du det grundlæggende om luftforurening. Du hører om begreber og definitioner, emissionsmålinger og rensningsmetoder, og vi snuser til OML-beregninger.

Rørlagte vandløb

Lær om nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb. Du hører bl.a. om fejlfinding, reparationsmetoder, rørtyper og økonomi. Og vi sætter fokus på kommunens og lodsejerens forpligtelser.