Jacob Høg Nyborg

Jacob er uddannet civilingeniør og er en garvet underviser på Ferskvandscentrets affaldskurser.

Jes Vollertsen

Jes er miljøingeniør, ph.d og professor i miljøteknologi. Han er anerkendt for sin forskning inden for bl.a. regnvandssystemer og mikroplast i miljøet.

Camilla Rosenkrantz Schrold

Camilla er diplomingeniør og har stor erfaring med projekt- og procesledelse, særligt inden for afløb og klimatilpasning.

Ole Mark

Ole kan skrive både civilingeniør, ph.d. og dr. techn. på CV’et. Han er ikke alene yderst kompetent men også en meget afholdt underviser.

Mogens Lindgaard

Mogens er uddannet maskinmester og er ekspert i renseanlæg. Han nyder den inspirerende dialog med kursisterne.

Morten Flarup Sørensen

Morten er landmand, rørlægger, maskinfører og projektleder. Han har særlig interesse for jordhåndtering og genanvendelse af opgravede materialer.

Orla Ulstrup Jensen

Orla er uddannet merkonom i markedsføring og har siden 1988 specialiseret sig inden for kemi og spildevand.

Peter Tychsen

Peter er civilingeniør og har stor ekspertise inden for spildevandsrensning.