PFAS i vandet – hvad nu?

Du bliver opdateret på lovgivningen indenfor PFAS samt den nyeste viden om kommunens forpligtigelser ved fund af PFAS.

Vandløbslovgivning og -administration 2

Det primære mål med dette kursus er at give dig et bedre grundlag for at kunne foretage en korrekt myndighedsbehandling i forbindelse med klassifikation, regulering/restaurering, håndhævelse og klagesager.

Rådnetanke III

Kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

Procesteknik 2

Byg videre på din procestekniske viden og bliv spildevandsoperatør.