Anne Trabjerg Kamp

Anne Trabjerg Kamp er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling som natursagsbehandler i Viborg Kommune.

Anne er kursusudvikler her på Ferskvandscentret og har tidligere arbejdet som natursagsbehandler i Viborg kommune. Hun har desuden relevant erfaring fra både Frederikshavn og Favrskov kommune.
Hun er uddannet biolog og har skrevet speciale ved Aarhus Universitet – her på Ferskvandscentrets område.
Du kan møde Anne på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for landbrugsmiljø og spildevand samt inden for grundvand og jordforurening.

Har du input eller spørgsmål til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Anne.

 


 

Når Anne har fri, går tiden med familien, strikning og en fast tradition med vinterbadning. Sommeren bruges blandt andet i kajak, når der er tid, og ellers er der masser af natur at dykke ned i i haven. Dog er drivhuset (indtil videre) lidt af en skuffelse.

Anne Trabjerg Kamp

Kursusudvikler
Biolog

Mød Anne her

 • Træf for genbrugsvejledere 2024

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-03-2024

  Kom og hør om aktuelle emner fra genbrugspladsernes hverdag. På dette års træf sætter vi fokus på, hvordan vi arbejder med direkte genbrug på pladserne og får inspiration til at øge mængden af direkte genbrug og så kommer New Retex og fortæller om deres arbejde med genanvendelse af tekstiler.

  Mød kolleger fra hele landet, få en god snak og få viden og inspiration med hjem, så I bliver endnu bedre til at sortere på pladserne.

  Der er god tid til dine spørgsmål på træffet.

  Vi afholder den populære workshop, hvor I bestemmer, hvad vi skal vende.
  Emnerne på workshoppen er ikke lagt fast, så byd endelig ind med emner, du gerne vil diskutere med dine kolleger.


  Kursusprogram
  7. marts 2024
  09:00 Ankomst og morgenbord
  09:15 Velkomst og præsentation
    Anne Trabjerg Kamp
  09:30 Mest mulig genbrug!
    Hør om Renosyds erfaringer med samarbejdet med frivillige foreninger og om genbrugsbutikker. Efterfølgende paneldebat og spørgsmål fra salen.
    Kim Rene Olsen, Erling Juul og Jeppe Vestergård
  10:45 Formiddagskafffe & -te, snak & snack
  11:00 Projekt #1000 tons
    Arwos fortæller, hvordan de har fordoblet mængden af direkte genbrug via ændret mindset hos deres medarbejdere.
    Peter Christiansen og Halfdan Neumann
  12:00 Frokost
  13:00 Sådan håndterer vi...! Workshop
    Vi tager aktuelle emner op, drøfter dem i små grupper og samler op i plenum. Feks. hvordan sikres gode rammer for direkte genbrug, arbejdsmiljø mm.
    Anne Trabjerg Kamp
  14:30 Kaffe, te, kage og snak
  14:45 Genanvendelse af tekstil
    New Retex fortæller om, hvordan de sorterer og genanvender tekstil på deres anlæg.
    Klaus Jensen
  15:45 Evaluering og afrunding
    Anne Trabjerg Kamp
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Teamleder Peter Christiansen, Arwos • Klaus Jensen, New Retex • Driftsleder Erling Juul, Silkeborg Forsyning A/S • Teamleder Halfdan Neumann, Arwos A/S • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Konsulent Jeppe Vestergård, Renosyd I/S

  Pris 2.525,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.525,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  18-03-2024 til 20-03-2024

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  18. marts 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Anne Trabjerg Kamp og Anders Thietje Mortensen
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
    Mulighed for gåtur eller besøg i Aqua
  16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Anders Thietje Mortensen
  16:30 Gruppearbejde: Beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Anders Thietje Mortensen
  17:30 Fremtidens rensemetoder
    Anders Thietje Mortensen
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  19. marts 2024
  08:00 Opfølgning på i går og introduktion til anlægsbesøg
    - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
  - Introduktion til opgaver på anlægget
    Anders Thietje Mortensen
  08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg
    - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
    Steen Nygaard Petersen og Anders Thietje Mortensen
  11:00 Retur fra ekskursion
  11:15 Gennemgang af Bræstrup Renseanlæg
    Anders Thietje Mortensen
  11:30 Frokost
  12:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  13:15 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  14:45 Kaffe og kage
  15:15 Mikroskopering af slam fortsat
  16:15 Opgaver om Brædstrup Renseanlæg
    Anders Thietje Mortensen
  17:15 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  19:30 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  20. marts 2024
  08:00 Opsamling på i går
    Anders Thietje Mortensen
  08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Anders Thietje Mortensen
  09:30 Gruppearbejde om forslag til løsninger af driftsproblemer
    Anders Thietje Mortensen
  10:00 Pause
  10:15 Gennemgang af gruppearbejdet om forslag til løsninger af driftsproblemer
    Anders Thietje Mortensen
  10:45 Slambehandling
    Lisa Hahn Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Slambehandling fortsat
    Lisa Hahn Nielsen
  13:30 Gruppearbejde om slambehandling samt efterfølgende gennemgang
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Resumé af kurset og evaluering
    Med kaffe og kage
    Anders Thietje Mortensen
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  12-04-2024

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.

  Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  12. april 2024
  10:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  11:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-04-2024 til 16-04-2024

  Få styr på det grundlæggende inden for landbrugstilsyn! Vores kursus er skabt til dig, der ønsker at opbygge en solid viden om lovgivningen, planlægning af tilsynsbesøg og effektiv rapportering. Dygtige undervisere vil guide dig gennem emner som retssikkerhedsloven, håndhævelse af regler og betydningen af passivitet. Vi besøger et kvægbrug og får landmandens version af, hvordan de oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i retssikkerhedsloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven mv.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  15. april 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Kirsten Brødbæk og Anne Trabjerg Kamp
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn
    - Praktisk planlægning
  - Hvad skal kontrolleres
  - Tjeklister
    Kirsten Brødbæk
  14:45 Kaffe, te og kage
  15:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
    Kirsten Brødbæk og Ulrik Lassen
  17:45 Retur på Ferskvandscentret -Pause
  18:15 Middag
  19:30 Gruppearbejde og opfølgning
    - Hvad så vi på tilsynet?
    Kirsten Brødbæk
  20:30 Hygge i Dråben med øl og vand
  16. april 2024
  08:00 Tilsynet generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Basistilsyn, Prioriterede tilsyn, Kampagnetilsyn
  - Administrative og fysiske tilsyn
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Den gode dialog
    Kirsten Brødbæk
  09:15 Kort pause
  09:30 Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og andre tilladelser
    Kirsten Brødbæk
  10:00 Tilsynsrapporten
    - Hvor finder jeg oplysningerne?
  - Brug af foldere
  - Tilsynsrapporten til DMA (Danmarks MiljøAdministration)
    Kirsten Brødbæk
  11:00 Gruppearbejde om tilsynsrapport og tilsynsbrev
    - Den gode rapport
  - Det gode brev
    Kirsten Brødbæk
  12:00 Frokost
  13:00 Håndhævelser og fælles opsamling på tilsynsrapport og tilsynsbrev
    Kirsten Brødbæk
  13:45 Klager - forureninger/uheld
    - opsporing af vandløbsforurening / lugtgene / fluegene
    Kirsten Brødbæk
  14:30 Kaffe, te og kage
  15:00 Hvad skal der ske efter tilsynet?
    - Miljøgodkendelse/tilladelse?
  - Anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?
  - Landzonetilladelse?
  - Byggetilladelse?
    Kirsten Brødbæk
  15:45 Afrunding og evaluering
    Kirsten Brødbæk og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune • Ulrik Lassen • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og -administration 2

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-04-2024 til 30-04-2024

  På dette kursus arbejder vi med de svære og misforståede paragraffer i vandløbsloven, for at give dig et bedre grundlag for at lave korrekt myndighedsbehandling.
  Vi tager fat i nogle af de mere komplekse dele af vandløbslovgivningen:

  • Hvad skal en afgørelse indeholde.
  • Sådan undersøger og renoverer man rørlagte vandløb.
  • En metode til at arbejde med problematikkerne omkring dræning, herunder klager, vedligeholdelse og kapacitetsproblemer.
  • Vi kommer omkring vandområdeplanerne inkl. natura 2000 og bilag IV arter.
  • Vi får et indblik i, hvordan man som kommune kan forberede sig på taksation- og ekspropriationssager.
  • Hvordan træffer man en afgørelse om klassifikation og omklassifikation.
  • Hvem har ansvar for hvad og i hvilken rækkefølge skal sagerne håndteres, når vandløbsloven har snitflader til anden lovgivning i forbindelse med f.eks. lokalplaner, klimaprojekter og byggemodning.

  Vi lægger vægt på gruppearbejde undervejs, og der er mulighed for at medbringe egne cases at diskutere med undervisere og de andre kursister.

  Deltag i kurset for få et bedre overblik over problemstillingerne indenfor vandløbsadministration og bliv rustet til at håndtere de mere komplekse sager.

  Dette kursus afholdes typisk en gang om året.
  Kursusprogram
  29. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og introduktion
    Anne Trabjerg Kamp, Casper Katborg og Liane Sommer
  10:00 Lovgivning - intro til de vigtigste paragraffer
    - Gennemgang af relevante påbudsparagraffer: §29, 54, 54a og 58
  - Glemte eller misforståede paragraffer og deres korrekte anvendelse samt forudsætninger: §6, 32, 36, 5, 62, 63 og
    Liane Sommer
  11:00 Klagenævnet fortæller om anvendelse af påbudsbestemmelser og vigtigheden af dokumentation samt oplyst grundlag
    - Hvad skal en afgørelse indeholde?
  - Forskellen på et påbud og en tilladelse
  - Påbudsparagraffer - hvorfor og hvornår, forskelle og anvendelse
  - Oplyst grundlag - §58 anvendelse, påbudsadressat og rækkevidde, kommunes egne undersøgelser (hvorfor og hvornår)
  - Typiske fejl i påbudssager
    Frederik Finneman Krabbe
  12:30 Frokost
  13:30 Undersøgelser og renovering af rørlagte vandløb
    Morten Andersen
  14:30 Drænproblematikker
    - Håndtering af klager over dræn, vedligeholdelse, beplantning og kapacitetsproblemer
  - Hvordan griver man det an?
  - Gruppearbejde
    Casper Katborg og Liane Sommer
  15:15 Kaffepause
  15:30 Gruppearbejde omkring drænsager
    Casper Katborg og Liane Sommer
  16:15 Vandområdeplanerne inkl. Natura 2000 og bilag IV
    - Målsætninger
  - Målopfyldelse
  - Indsatser og virkemidler
    Casper Katborg
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Grødeskæring og andre gode historier fra Gudenåen
    Charlotte Højbjerre
  21:00 Uformel erfaudveksling i ”Dråben”
  30. april 2024
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Casper Katborg og Liane Sommer
  08:15 Cases og gruppearbejde
    - Medbring egne sager til drøftelse
    Casper Katborg og Liane Sommer
  10:15 Pause
  10:30 Taksation og ekspropriation
    - Hvad er taksation og overtaksation?
  - En taksationssag: hvad skal kommunen gøre og forberede
  - Erstatningsfastsættelse
  - En ekspropriationssag
    Thomas Normann Asmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsklassifikation og omklassifikation inkl. cases
    - Baggrund og formål med klassifikation
  - Hvordan træffes en afgørelse?
  - Dokumentation af tilstand ved overlevering
    Liane Sommer
  14:30 Kaffepause
  14:45 Når vandløbslovgivningen møder andre fagområder
    Ved byggemodning, lokalplaner og klimaprojekter kommer vandløbsloven i spil i forskellige situationer, og der er snitflader til anden lovgivning.
  - Ændring af naturlig afstrømning ved klimaprojekter og terrænændringer
  - Ændring af dræn i byggefelter
  - Medbenyttelse og hensyn til vandets kapacitet ved udledningstilladelser
  - Hvem har ansvar for hvad og i hvilken rækkefølge skal sagerne håndteres?
    Liane Sommer
  16:00 Evaluering og afslutning
    Anne Trabjerg Kamp, Casper Katborg og Liane Sommer
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Landinspektør Thomas Normann Asmussen, Landinspektørfirmaet LE34 A/S • Jurist, Miljø- og Fødevarenævnet Frederik Finneman Krabbe, Nævnenes Hus • Biolog Charlotte Højbjerre, Silkeborg Kommune • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Offentlighedens adgang til naturen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-05-2024

  Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

  Kursusprogram
  6. maj 2024
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
  09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
    - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
  - Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
    Lasse Baaner
  09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
    - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
  - Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
  - Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
    Lasse Baaner
  10:30 Kort pause
  10:45 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
    - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
  - Sagseksempler
    Lasse Baaner
  12:00 Frokost
  13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
    - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
  - Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  - Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
  - Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
    Lasse Baaner
  14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
    - Sager vedr. §26 a
  - Sager vedr. §§ 22 - 26
    Lasse Baaner
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
    - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
    Lasse Baaner
  16:15 Evaluering
    Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • De svære og dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2024

  Lær, hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af kundernes affald. Hør, hvordan en større del jeres fraktioner kan blive til værdifulde ressourcer.
  Her tager vi fat i nogle af de dyre fraktioner, vi måske gerne vil have mindre af: Deponi, mineraluld, sanitet, farligt affald og kemikalier samt lyskilder.

  Når du kender affaldets videre vej, så kan du give kunderne på genbrugsstationen den gode historie, som får dem til at forstå. På den måde bliver din viden til større bevidsthed og bedre sortering. Så får vi mere affald tilbage som ressourcer til glæde for miljø og økonomi.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  22. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Deponi
    Hvad er et deponi?
  Hvad skal i deponi - og hvad kan sorteres fra og med hvilken begrundelse?
  Miljøpåvirkning og tab af ressourcer
    Lennarth Nielsen
  11:00 Pause, kaffeoptankning
  11:10 Lyskilder: Rør, sparepærer, halogenpærer osv.
    Sortering og håndtering
  Hvad bruges igen - og hvordan? Og hvad bliver der af resten?
    Claus Andersen
  12:00 Frokostbuffet
  13:00 Farligt affald og kemikalier
    Kort om arbejdsmiljø og farligt affald
  Emballering og mækning
  Bortskaffelse af farligt affald og kemikalier
    Jørn Tidemann
  14:15 Kaffe og kage
  14:45 Mineraluld
    Hvad må der være i mineraluldsfraktionen?
  Sortering og upcycling
  Arbejdsmiljø og mineraluld
    Torben Vinkel
  15:00 Sanitet og porcelæn
    Deponi eller væsentlig ressource?
  Tilsætningsmateriale til mineraluldproduktion
    Torben Vinkel
  15:15 Forurenet og farligt bygningsaffald
    Deponi eller væsentlig ressource?
  Termisk behandling og nyttiggørelse
    Torben Vinkel
  15:30 Opsamling og evaluering
    Anne Trabjerg Kamp
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • FA-koordinator Claus Andersen, STENA RECYCLING A/S • Miljøingeniør Lennarth Nielsen, RenoDjurs I/S • Commercial Director Jørn Tidemann, Fortum Waste Solutions A/S • Key Account Manager Torben Vinkel, RGS Nordic

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelse af husdyrbrug

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-06-2024 til 11-06-2024

  På dette kursus kommer du hele vejen rundt om miljøgodkendelser af husdyrbrug. Du får et overblik over den juridiske baggrund og den administrative arbejdsgang lige fra den faglige vurdering af ansøgningen til indtastningen i husdyrgodkendelser.dk.

  I den juridiske side af miljøgodkendelserne bliver du guidet igennem, hvornår ændringer eller udvidelser af et husdyrbrug udløser krav om en miljøgodkendelse samt de forskellige godkendelses- og tilladelsesordninger, der kan komme i spil. Vores dygtige jurist giver sit bud på, hvilke vilkår og begrundelser, der holder i klagenævnet.

  Du bliver ført igennem trinnene i udarbejdelsen af en miljøgodkendelse og lærer om produktionsarealer, stipladsmodellen og vilkår samt hvordan den faglige vurdering af ammoniak, lugt, støj, støv, fluer samt påvirkninger af natur og landskab udføres. Endelig prøver du at arbejde hands on i husdyrkodgendelse.dk.

  Kurset veksler mellem faglige indlæg og cases med gruppearbejde, så du får sat din nye viden i perspektiv og afprøvet den i praksis.

  Kurset afholdes typisk en gang om året.
  Kursusprogram
  10. juni 2024
  09:00 Ankomst, kaffe og morgenbrød
  09:15 Velkomst, præsentation og introduktion
    Christina Thorslev Pedersen og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Introduktion til lovgivningen
    - Overblik over godkendelsesordninger og overgangsregler
  - Formål med reformerne i 2007 og 2017
  - Overgangsregler
    Mai-Britt Bruun
  11:00 Godkendelser og tilladelser til husdyrbrug
    - Hvornår er der pligt til at søge miljøgodkendelse?
  - Kan en miljøgodkendelse bortfalde?
  - Udnyttelsesfrist og kontinuitetsprincip
    Mai-Britt Bruun
  12:00 Frokost
  13:00 Hvad holder i klagenævnet?
    - Vilkår og begrundelser
  - Nyt fra klagenævnet
    Mai-Britt Bruun
  14:00 Arbejde med medbragte cases
    - Præsentation af cases
  - Gruppedrøftelser
  - Opsamling i plenum
    Christina Thorslev Pedersen
  15:30 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:30 Den kommunale sagsbehandlers opgave
    - Afgørelser til tiden
  - Sikre ensartethed
  - Anvende nyeste viden (screening af ansøgninger og skabelon til afgørelser - alt ind)
    Christina Thorslev Pedersen
  17:00 Præsentation af case til brug i øvelser
    Christina Thorslev Pedersen
  17:15 Formelle krav i en afgørelse
    - Foroffentlighed
  - Høring og naboorientering
  - Klagefrist
  - Øvelse
    Christina Thorslev Pedersen
  18:30 Middag
  20:00 Uformel erfaringsudveksling med en øl eller vand
  11. juni 2024
  08:00 Hvilke vilkår kan stilles i en afgørelse?
    - Produktionsareal
  - Ammoniakreducerende virkemidler
  - Placering af ny bebyggelse
  - Afskærmende beplantning og nedrivning
  - Indretning af forhold til at begrænse transport
  - Indretning af forhold til at begrænse spildevand
    Christina Thorslev Pedersen
  09:30 Hvilke vurderinger skal der foretages i en godkendelse?
    - Landskabelige værdier
  - Natur
  - Jord, grund- og overfladevand
  - Lugt, støj, rystelser, lysgener, støv, transport, fluer, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion
    Christina Thorslev Pedersen
  10:45 Landmanden skal have en miljøgodkendelse
    - Hvordan laves en langtidsholdbar løsning?
    Heidi Birch Wentzlau
  11:30 Frokost
  12:30 Få styr på teknologilisten
    - BAT
  - Staldindretning
  - Luftrensning
  - Gylleopbevaring
  13:30 Overordnet gennemgang af case i husdyrgodkendelse.dk
    - Er lugt overholdt?
  - Er ammoniak overholdt?
  - Er BAT overholdt?
  - Gruppearbejde
    Christina Thorslev Pedersen
  15:30 Kaffe og evaluering
    Anne Trabjerg Kamp og Christina Thorslev Pedersen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Heidi Birch Wentzlau, SvineRådgivningen • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Christina Thorslev Pedersen, Herning Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bliv projektleder i forsyningsbranchen (efterår)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-09-2024 til 29-10-2024

  Arbejder du med projekter, og mangler du input til at løse udfordringen med balancen mellem faglig detalje og projektlederens overblik? Så er dette forløb på fire moduler noget for dig.

  Vi giver dig overblik til at navigere i spændingsfeltet mellem detalje og overblik. Fra dag 1 arbejder du med analyser og input til dit eget projekt. Noget der straks giver værdi i din hverdag.

  Output er en projektleder med en stærk faglig profil, der er i stand til at afvikle projekter effektivt og under hensyntagen til interessenter, kompleksitet og virksomhedens overordnede strategi .

  Kursusprogram
  2. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkommen til Ferskvandscentret
    Anne Trabjerg Kamp
  09:40 Modul 1: Projekter og omgivelser
    På modul 1 får du styr på projektdisciplinen og projektbegreberne generelt - og på det enkelte projekts kontekst.

  Du lærer de indledende projektanalyser såsom behovs- og interessentanalyse samt beskrivelse af projektets mål - både leverance og effekt.

  Du får indblik i den organisering, roller og ansvarsområder, der knytter sig til hele projektarbejdet og hvordan du som projektleder bedst navigerer, når du også er fagligt og teknisk involveret i projektet.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i Dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  3. september 2024
  08:00 Projekter og omgivelser, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 1
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 1 og kaffe/kagebord i Dråben
    Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Modul 1 er slut
  23. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 2: Proces og plan
    På modul 2 er der fokus på selve projektets proces og udarbejdelsen af en projektplan samt involvering og overlevering til drift.

  Du lærer at arbejde med indsatser, faser og milepæle, nedbrydning og estimering samt håndtering af de risici, der kan ramme projektet.

  Vi gennemgår forskellige projekttilgange - agile og plandrevne - op i mod forskellige projekttyper, så du selv kan vurdere den hensigtsmæssige fremgangsmåde i forhold til dine projekter fremover.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i Dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  24. september 2024
  08:00 Proces og plan, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 2
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 2 og kaffe/kagebord i Dråben
    Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Modul 2 er slut
  9. oktober 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Modul 3: Ledelse og teams
    Modul 3: At få projekter succesfuldt i mål handler i høj grad om ledelse.

  Du får forståelse for lederrollen og de grundlæggende discipliner som fx forandringsledelse, situationsbestemt ledelse, konflikthåndtering og for motivation som drivkraft og sikring af fremdrift i projektet.

  Som en del af forløbet modtager du en individuel Belbinprofil som afsæt for træningen i teamdynamikker og -udvikling.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:00 Kaffe/kagebord i Dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  10. oktober 2024
  08:00 Ledelse og teams, dag 2
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 3
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 3 og kaffe/kagebord i Dråben
    Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Modul 3 er slut
  28. oktober 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Modul 4: Status og Kommunikation
    På modul 4 bliver du skarp på kommunikation - og hvordan du kan bruge den til at skabe engagement og opbakning til dit projekt.

  Hertil træner vi præsentationsteknik og du lærer, hvordan du som projektleder sikrer gode og effektive møder.

  Vi arbejder med budgettering, kvalitetsledelse, status, afrapportering og logs.
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:00 Kafe/kagebord i Dråben
  15:30 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand i Dråben
  29. oktober 2024
  08:00 Status og kommunikatiom
    Christina Foldager
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsættelse af modul 4
    Christina Foldager
  15:30 Evaluering af modul 4 og kaffe/kagebord i Dråben
    Christina Foldager og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Modul 4 er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Christina Foldager, Adaptare.dk

  Pris 35.175,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 35.175,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-09-2024 til 02-10-2024

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  (Dette kursus afholdes typisk 2 gange om året.)
  Kursusprogram
  30. september 2024
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Anders Thietje Mortensen og Anne Trabjerg Kamp
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Aktivslamanlæg - nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage - muliged for gåtur eller besøg i AQUA
  16:00 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Anders Thietje Mortensen
  16:30 Gruppearbejde beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Anders Thietje Mortensen
  17:30 Fremtidens rensemetoder
    Anders Thietje Mortensen
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  20:30 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  1. oktober 2024
  08:00 Opfølgning på i går og introduktion til anlægsbesøg
    - Hvordan er Brædstrup renseanlæg bygget op
  - Introduktion til opgaver på anlægget
    Anders Thietje Mortensen
  08:30 Ekskursion til Brædstrup Renseanlæg
    - Afgang i bus fra Ferskvandscentret kl. 8:30
    Steen Nygaard Petersen og Anders Thietje Mortensen
  11:00 Retur fra ekskursion
  11:15 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Anders Thietje Mortensen
  12:00 Frokost
  13:00 Aktivslam
    - Karakterisering af slam
  - Letslam, åsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  13:45 Mikroskopering af slam
    Anna-Marie Bøgh
  15:15 Kaffe og kage
  16:00 Mikroskopering af slam fortsat
  17:00 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  18:00 Pause
  18:30 Middag
  19:45 Gruppearbejde
    Driftsovervågning
    Claus Kobberø
  20:45 Øl/vand og socialt samvær i Dråben
  2. oktober 2024
  08:00 Opsamling på i går
    - Udfylde evalueringsskema
  - Spørgsmål
    Anders Thietje Mortensen
  08:30 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Anders Thietje Mortensen
  09:30 Gruppearbejde
    Forslag til løsninger af driftsproblemer
    Anders Thietje Mortensen
  10:00 Pause
  10:15 Gennemgang af gruppearbejdet
    Anders Thietje Mortensen
  10:45 Slambehandling
    Lisa Hahn Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Slambehandling fortsat
    Lisa Hahn Nielsen
  13:30 Gruppearbejde
    Slambehandling
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Resumé og evaluering af kurset
    Med kaffe og kage
    Anders Thietje Mortensen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesingeniør Anders Thietje Mortensen, Krüger A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 12.645,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.645,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-11-2024

  På kurset lærer du at udarbejde et kontrolprogram til en vandforsyning. Du får bl.a. kendskab til opbygning af et analyseprogram, fastlæggelse af prøvetagningssteder, risikovurdering og beredskab mm. Du får viden om, hvordan du foretager screening/risikovurdering dels ud fra lokale forhold og dels ud fra drikkevandsbekendtgørelsens bilag 6, og kommer til at arbejder med, hvordan risikovurdering indgår i kontrolprogrammet.

  På kurset lægges der vægt på, at du får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor du selv kan få lov til at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  6. november 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne-Mette Rasmussen og Anne Trabjerg Kamp
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette Rasmussen
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet
    Anne-Mette Rasmussen
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering del 1
    Lokale forhold og screening
    Anne-Mette Rasmussen
  12:15 Frokost
  13:15 Risikovurdering del 2
    Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 6
    Anne-Mette Rasmussen
  13:45 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram
    Anne-Mette Rasmussen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette Rasmussen og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.