Anne Trabjerg Kamp (barsel)

Anne Trabjerg Kamp er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling som natursagsbehandler i Viborg Kommune.

Anne er kursusudvikler her på Ferskvandscentret og har tidligere arbejdet som natursagsbehandler i Viborg kommune. Hun har desuden relevant erfaring fra både Frederikshavn og Favrskov kommune.
Hun er uddannet biolog og har skrevet speciale ved Aarhus Universitet – her på Ferskvandscentrets område.
Du kan møde Anne på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for landbrugsmiljø og spildevand samt inden for grundvand og jordforurening.

Har du input eller spørgsmål til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Anne.

 


 

Når Anne har fri, går tiden med familien, strikning og en fast tradition med vinterbadning. Sommeren bruges blandt andet i kajak, når der er tid, og ellers er der masser af natur at dykke ned i i haven. Dog er drivhuset (indtil videre) lidt af en skuffelse.

Anne Trabjerg Kamp

Kursusudvikler
Biolog

Mød Anne her

 • El på renseanlæg og ved pumpestationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-04-2023

  Hvad må du som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

  Er du i tvivl, så er dette kursus for dig.

  Her får du svar på, hvad du må som ikke-elektriker på et renseanlæg og ved pumpestationer?

  Vi giver dig et dybere kendskab til el og instrumentering på renseanlæg og ved pumpestationer.

  Målet er at udbygge din viden, så du er i stand til at varetage arbejde med el-teknik på en kompetent og sikker måde.

  Vi gennemgår lovgivningen og præsenterer grundlæggende el-teknik, og du får vist forskellige, typiske instrumenter, som du bruger på et renseanlæg og ved pumpestationer.

  Kursusprogram
  24. april 2023
  08:45 Ankomst og morgenmad
  09:15 Velkomst, kaffe og gensidig præsentation
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Sussi Kobberø
  09:30 Sikkerhed
    - Lovgivning (hvem må hvad)
  - Sikkerhed
  - Forsyningsteknik
  - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Peter Øls og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fejlfinding og dokumentation
    - Motorstyring/relæteknik
  - Fejfinding og måling (teoretisk gennemgang)
  - Dokumentation
    Peter Øls
  14:00 Grundlæggende instrument-teknik
    Bedre forståelse af instrumenternes funktion
  og visning hjælper til at finde og afhjælpe fejl
  - Målemetodik
  - Temperaturmåling
  - Niveau- og trykmåling
  - Miljømåling (ilt, pH)
  - Signalbehandling af målinger
    John Pies Christiansen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Grundlæggende Plc-teknik
    - Opbygning og funktion
  - Digital og analog ind- og udgange
  - Plc og SRO
    John Pies Christiansen
  16:30 Opsamling og afslutning
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Peter Øls

  Undervisere

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Peter Øls

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Underviserdag

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-06-2023

  En lærerig dag for undervisere og formidlere. Program følger.
  Programmet vil veksle mellem oplæg og aktiviteter.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog, naturvejleder Bjarke Birkeland, AQUA • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Lea Kromann-Gallop, Ferskvandscentret • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Procesteknik 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2023 til 06-09-2023

  Kend dit renseanlægs processer!

  Her får du indblik i de forskellige processer på et biologisk renseanlæg: Forskellige rensemetoder og anlægsopbygninger, herunder aktivslamanlægs funktion og driftsoptimering.

  Vi ser på karakterisering og behandling af slam, og endelig får du et grundigt kendskab til driftsanalyser og afløbskontrol.

  Kurset veksler mellem teori, ekskursioner og gruppearbejde.

  Vil du mere i dybden med emner anbefaler vi ”Procesteknik 2”.

  Kursusprogram
  4. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe/te
  09:00 Velkomst og præsentation
    Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
  09:20 Hvorfor rense og for hvad?
    Claus Kobberø
  09:50 Tilledning af vand og stof til renseanlæg. Lugtproblemer. Kloaksystemets betydning for driften.
    Claus Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Afløbskontrol og afløbsafgift
    Claus Kobberø
  11:10 Pause
  11:20 Grundfunktionen i biologisk renseanlæg
    Omsætning af organisk stof, kvælstof og fosfor, temperatur, pH
    Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Hvordan renser vi vandet - Anlægstyper
    Lisa Hahn Nielsen
  14:00 Pause
  14:15 Aktivslamanlæg - Nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Beregning af slamalder, slamproduktion mv.
    Røskva Høimark
  16:00 Gruppearbejde - beregning af nøgleparametre
    Lisa Hahn Nielsen og Røskva Høimark
  17:00 Fremtidens rensemetoder
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:30 Øl/vand og socialt samvær
  5. september 2023
  08:00 Opsamling og spørgsmål
    Røskva Høimark
  08:30 Aktivslam: Karakterisering af slam. Letslam, årsager og afhjælpning
    Anna-Marie Bøgh
  09:15 Mikroskopering af slam, pause indlagt
    Anna-Marie Bøgh
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion. Brædstrup Renseanlæg. Opgaver på anlæg.
    Steen Nygaard Petersen og Røskva Høimark
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Driftsanalyser, driftsjournaler, hvilke, hvor og hvor ofte, eksempler på anvendelse
    Claus Kobberø
  16:00 Gruppearbejde om driftsovervågning
    Claus Kobberø
  18:00 Middag
  19:30 Gennemgang af opgaver om Bræstrup Renseanlæg
    Røskva Høimark
  20:30 Øl/vand og socialt samvær
  6. september 2023
  08:00 Løsning af driftsproblemer på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:00 Gruppeopgave - Forslag til løsninger
    Røskva Høimark
  09:30 Gennemgang af opgaver
  10:15 Slambehandling 1. del
    Kim Sundmark
  11:15 Slambehandling 2. del
    Kim Sundmark
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde om slambehandling samt gennemgang af opgaver
  14:30 Fælles indlæg med resumé af kurset
    Røskva Høimark
  15:00 Evaluering
    Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kaffe og kage - Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Røskva Høimark, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Produktchef Anna-Marie Bøgh, Kemira Water Danmark A/S • Processingeniør Lisa Hahn Nielsen, Krüger A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Procesoperatør Steen Nygaard Petersen, Samn Forsyning ApS • Senior Procesingeniør Kim Sundmark, Krüger A/S

  Pris 12.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Elkursus 2: El i praksis I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-10-2023 til 10-10-2023

  Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

  Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

  Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

  Kursusprogram
  9. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Annette Vesterager
  09:30 Grundlæggende elteknik
    Kredsskemap
  - Effektkreds
  - Styrekreds
  - 1 Polet tænding
  - Start stop
  Montage og afprøvning
    Peter Øls og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kredsskema
    - Styrekreds
  - Termo
  - Hjælpekontakter
  - Reversering
  Montage og afprøvning
  15:00 Kaffepause
  15:30 Dokumentation for styretavle
    - Pumpestyring
  - Elmontage CEE stik m.m.
  - Mærkeplader motorer og montage af motorer
  - Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
  - Afprøvning af installation
  18:00 Fejlsøgningsprocedure
    - Læsning af tavledokumentation
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Fejlsøgning styrekreds
  19:00 Middag
  10. oktober 2023
  08:00 Praktisk fejlsøgning
  09:30 PLC dokumentation
    Overdragerelæer - funktion og virkemåde
  Fejlsøgning styrekreds
  - PLC l/O liste
  - PLC program - start/stop
  - Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
  - Digitale Output
  - Afprøv Output
  12:00 Frokost
  13:00 Indlæsning af færdigt program
    - Undersøgelse og afprøvning af program
  - Evt. udbygning af program
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret • Peter Øls

  Undervisere

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Peter Øls

  Pris 10.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 10.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drikkevands- og markboringer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-10-2023

  Boringer kan være svære at gennemskue, men på dette kursus går vi i dybden med både de boringer der blev etableret før i tiden, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når vi ser på de forskellige tidsperioder de er etableret i. Herudover går vi i dybden med processen når der skal etableres en ny boring, fra udvælgelse af placeringen til oprettelsen i Jupiter.
  Vores undervisere har mange års erfaring fra en stor brøndborervirksomhed, og kan hjælpe dig med alt det du endnu ikke ved om boringer.
  Kursusprogram
  10. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og Introduktion
    Erik Brøker og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Etablering af boringer tilbage i tiden - 1
    • Typer af boring
  • Hvordan blev de udført
  • Fordele og ulemper
    Erik Brøker
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af boringer tilbage i tiden - 2
    • Hvad skal man være opmærksom på
  • Hvordan undersøger man tilstand af boring fx videoinspektion, vandprøver? Og tolkning af disse data
    Erik Brøker
  12:00 Frokost
  13:00 Inden en ny boring etableres
    • Udvælgelse af placering (screening for arealanvendelse, geologi, hydrogeologi og vandkemi)
  • Boringsopbygning (filtersætning, åbentstående boring, flere filtre, længde af foring, dybde af boring
  • Undersøgelser i boring (logs, niveauspecifikke vandprøver, prøvepumpning, pejle i nærliggende pejleboringer, hvilke parametre skal der analyseres for og hvor ofte?)
  • Ansøgning om boretilladelse, eventuel dispensation fx etableres i fredskov
  • Ansøgning om afledning af vand fra prøvepumpning, hvortil og hvordan.
    Erik Brøker
  14:00 Kaffe og kage
  14:15 Etablering af nye boringer
    • Boremetoder
  • Tilsyn under borearbejdet, hvad skal man være opmærksom på
  • Undersøgelser i boring efter etablering og tolkning af disse data fx logs, niveauspecifikke vandprøver, specifik kapacitet, virkningsgrad, ydelse, sænkning af vandspejl i boring, sænkning af vandspejl i nærliggende pejleboringer.
  • Hvordan boring kan ”justeres” efter at den er etableret (fx afproppe bunden pga. for dyb, forlænge foring, udsyre boring mm.)
    Erik Brøker
  15:30 Kort pause
  15:45 Efter etablering af boring
    • Ansøgning om ibrugtagning (afrapportere og tolke data fra boring herunder prøvepumpning, pejlinger i pumpeboring og nærliggende pejleboringer, vandanalyser, ydelse, sænkning i boring mm.)
  • Indberetning til Jupiter
  • Pumpebestykning og råvandsstation
  • Råvandslednin
    Erik Brøker og Erik Brøker
  16:45 Evaluering og opsamling
    Erik Brøker og Anne Trabjerg Kamp
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør – Direktør Erik Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør – Direktør Erik Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.