Anne Trabjerg Kamp

Anne Trabjerg Kamp er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling som natursagsbehandler i Viborg Kommune.

Anne er kursusudvikler her på Ferskvandscentret og har tidligere arbejdet som natursagsbehandler i Viborg kommune. Hun har desuden relevant erfaring fra både Frederikshavn og Favrskov kommune.
Hun er uddannet biolog og har skrevet speciale ved Aarhus Universitet – her på Ferskvandscentrets område.
Du kan møde Anne på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for landbrugsmiljø og spildevand samt inden for grundvand og jordforurening.

Har du input eller spørgsmål til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Anne.

 


 

Når Anne har fri, går tiden med familien, strikning og en fast tradition med vinterbadning. Sommeren bruges blandt andet i kajak, når der er tid, og ellers er der masser af natur at dykke ned i i haven. Dog er drivhuset (indtil videre) lidt af en skuffelse.

Anne Trabjerg Kamp

Kursusudvikler
Biolog

Mød Anne her

 • Vandløbslovgivning og administration I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-09-2022 til 07-09-2022

  Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? Vi kobler vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

  Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

  Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

  Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.

  Kursusprogram
  6. september 2022
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation
    Vaun Egede Jensen og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Vandløbsloven
    - Vandløbslovens område og formål
  - Forhold til anden lovgivning
  - Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
  - Klage, håndhævelse og straf
    Vaun Egede Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Vandløbsloven - fortsat
    Vaun Egede Jensen
  14:30 Tur i AQUA
    - Kaffe og kage
  15:30 Vandløbstekniske begreber
    - Vandløbsdata
  - Vandløbshydrologi
  - Vandspejlsberegninger
    Kristian Vestergaard
  16:30 Regulativer
    - Regulativets formål og indhold
  - Regulativtyper
  - Vedligeholdelsesbestemmelser
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Gruppearbejde omkring vandløbsloven
    Vaun Egede Jensen
  21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
  7. september 2022
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Vaun Egede Jensen
  08:15 Status på vandløbsområdet
    - Hvad sker der lige nu på vandløbsområdet
  - Oversigt over vandløbslovgivningen
    Vaun Egede Jensen
  09:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
    - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
  - Hvad bliver der typisk ansøgt om?
  - Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
  - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Hvor finder jeg min information?
    Florian Rasmussen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppeopgave
    Florian Rasmussen
  14:00 Opsamling på gruppearbejde
  14:30 Vandløbsvedligeholdelse og tilsyn
    - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Egne folk eller ekstern entreprenør
  - Vedligeholdelsesblade og huskeseddel til tilsyn
  - Klagesagsbehandling
    Florian Rasmussen
  15:15 Opsamling og evaluering
    - kaffe og kage
    Vaun Egede Jensen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljømedarbejder Vaun Egede Jensen • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.200,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.200,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Håndtering af overskudsjord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-09-2022 til 14-09-2022

  Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

  Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

  Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

  Kursusprogram
  13. september 2022
  08:45 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og introduktion
    Henrik Melgaard og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Baggrund for jordhåndtering
    - Lovgrundlag og vejledninger
  - Fordele ved at lave en indledende jordhåndteringsplan
    Henrik Melgaard
  10:45 Kort pause
  11:00 Myndighedskrav og administration
    - Erfaringer fra Aarhus Kommune
    Bo Utoft
  12:00 Frokost
  13:00 Kursisternes erfaringer
    - Samarbejde på tværs af aktører
  - Myndighedsarbejde i jeres hverdag
  13:45 Et typisk projekt i praksis
    - Udfordringer
  - Case
  - Diskussion
    Morten Sørensen
  14:30 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:30 Aktuelle projekter og udfordringer
    - Deltagernes cases og problemstillinger
  - Medbring din egen case
    Henrik Melgaard
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Aftenservering i Dråben
    - Uformel erfaringsudveksling
  14. september 2022
  08:00 Opsamling på dag 1
    Henrik Melgaard
  08:30 Oprensning af regnvandsbassiner
    - Typisk forløb
  - Udfordringer
  - Diskussion
    Henrik Melgaard
  09:45 Pause
  10:00 Introduktion til genanvendelse i praksis
    Henrik Melgaard
  10:30 Ekskursion til udvalgte projekter
    - Genanvendelse og maksimal udnyttelse af ressource
    Henrik Melgaard
  14:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Opsamling, afrunding og evaluering
    Henrik Melgaard og Anne Trabjerg Kamp
  15:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Geolog Henrik Melgaard

  Undervisere

  • Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Hotel Strandparken, Holbæk

  20-09-2022 til 21-09-2022

  Kurset giver dig en grundlæggende viden om landbrugsmiljø og -lovgivning, så du kan håndtere den daglige administration og tilsynet.
  Endvidere ser vi på den juridiske side af landbrugstilsynet, retssikkerhedsloven og de forskellige håndhævelsesskridt, og vi drøfter betydningen af myndighedspassivitet.
  Erfarne sagsbehandlere øser af deres viden om planlægning og gennemførelse af landbrugstilsyn, håndtering af miljøgodkendelser, krydsoverensstemmelse og klagesager m.v. Desuden får vi landmandens version af, hvordan han oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i husdyrbrugloven, miljøbeskyttelsesloven og lov om af miljøgodkendelse af husdyrbrug mf.
  Kursusprogram
  20. september 2022
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:15 Velkomst og præsentation
    Anne Trabjerg Kamp og Bente Kjærsgård Henriksen
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn - Den gode dialog
    - Hvor ligger fokus
  - Hvordan opnår man en god dialog?
  - "Det gode nej" hvordan?
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Ligevægt i tilsynet, hvoradan?
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:30 Tilsynes generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Forholdsregler og generelle hensyn
  - Hvad skal kontrolleres? samspil med tilsynsskemaet
  - Brug af foldere
  - Det gode brev
  - Håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:15 Kaffe, te og kage
  15:30 Tilsynet helt generelt - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  18:00 Middag
  19:30 Forberedelse af tilsyn på kvægbrug
    Bente Kjærsgård Henriksen
  21:00 Hygge med øl eller vand
  21. september 2022
  08:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Holbæk
    Bente Kjærsgård Henriksen og Torben Vincents
  11:30 Frokost
  12:30 Opsamling på landbrugstilsyn
    - Hvordan gik det?
  - Tilgangen, dialogen og formen?
  - Tilsynsrapport og -brev
  - Evt. håndhævelse
    Bente Kjærsgård Henriksen
  14:45 Kaffe, te, frugt og kage
  15:00 Opsamling på landbrugstilsyn - fortsat
    Bente Kjærsgård Henriksen
  15:45 Afrunding og evaluering
    Anne Trabjerg Kamp og Bente Kjærsgård Henriksen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljømedarbejder Bente Kjærsgård Henriksen, Hjørring Kommune • Landmand Torben Vincents

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rådnetanke III

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-10-2022 til 05-10-2022

  Har du tidligere været på kurset "Rådnetank I- II" og vil du vide mere om den til tider vanskelig proceskontrol og arbejde mere detaljeret med massebalancer? Så kom og få ny viden og praktiske tips til hvordan du bruger dine måledata.

  Vi dykker ned i udnyttelsen af dine måledata, og opstiller massebalancer ud fra teorien til sammenligning med de praktiske målinger.

  Vi arbejder mere med COD-udnyttelsen ud fra anlæggets tilgængelige kulstofkilder, og vi ser på energibalancen for det samlede rådnetanksanlæg - både i form af biogas, el og varme.

  Dette er et fordybelseskursus, hvor der er tid til procesteknikken og drøfte detaljerne.
  Kursusprogram
  4. oktober 2022
  09:00 Ankomt og morgenmad
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Aviaja Hansen og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Gennemgang af deltagernes anlægstyper med fokus på fælles begreber
    Aviaja Hansen
  10:45 Pause
  11:00 Repetition af grundlæggende procesteknik
    Aviaja Hansen
  13:00 Frokost
  14:00 Grundlæggende om varmeoverførsel, effekt og energi
    - Teori og "et lille forsøg"
    Lars Dalum Nielsen
  15:30 Kaffepause
  16:00 Opsætning af massebalancer for eget anlæg-ud fra egne data
    - Opsamling af opmærksomhedspunkter, udfordringer samt fortolkninger af resultat
    Aviaja Hansen og Lars Dalum Nielsen
  19:00 Middag
  21:00 Øl/vand
  5. oktober 2022
  08:00 Gasanvendelse og overvågning i praksis
    - Fleksibel, anvendelse og driftskontrol
    Annemarie Gotfredsen
  09:00 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis
    Lars Dalum Nielsen
  10:00 Pause
  10:15 Varmeoverførsel og varmebalancer-teori og praksis(fortsat)
    Lars Dalum Nielsen og Aviaja Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Optimering af energibalancen
    - Større produktion og bedre udnyttelse af energi
    Aviaja Hansen
  15:00 Opsamling og afslutning
    Aviaja Hansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Procesingeniør Aviaja Hansen, Krüger A/S • Projektleder Lars Dalum Nielsen, Krüger A/S

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Elkursus 3: El i praksis II

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-10-2022 til 11-10-2022

  Har du deltaget i kurset ”El kursus 2: El i praksis I”, kan du nu komme mere i dybden med den praktiske måling og fejlsøgning på det elektriske anlæg.

  Udgangspunkt et er praktisk måling på fejlramte motorer og installationer, fejlfinding og lettere programmering af frekvensomformere. Vi gennemgår teorien for anvendelse af SRO-anlæg.

  Du får kendskab til måling på spændingsførende og spændingsløse installationer, og du måler og afprøver på de opstillede tavler og pumper.

  Kursusprogram
  10. oktober 2022
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne Trabjerg Kamp, Leif Peter Jensen og John Pies Christiansen
  10:00 Repetition af grundlæggende kredsskema og praktisk montage
    - Symboler
  - Kredsskema start — stop — gennemgang
  - Ledningsnummerering
  - Montering af start — stop
  - Indsættelse af termorelæ og måling af styrekreds
  - Montering reversering og indsættelse af kontrollamper
  11:00 Kaffepause
  11:15 Fejlsøgning på styre– og effektkredse
    - Tavledokumentation styrekreds gennemgang
  - Side strømvejsnummerering krydsreference
  - Systematik ved fejlsøgning
    John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
  12:15 Frokost
  13:15 Energioptimering/Intro pumpemodel
  14:00 TURNUS Pumpemodel og eltavler
    - Måle- og indstillingsøvelse pumpemod
  - Fejlsøgning styrekreds input
  - Fejlsøgning styrekreds output
  - Måling analogsignal
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Undersøgelse af motorer
  - Pumpestyring niveau
  - Frekvensomformerøvelse
    John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
  15:00 Kaffepause
  15:30 Turnus mellem opstillet pumpestation og eltavler
    - Måle- og indstillingsøvelse pumpemodel
  - Fejlsøgning styrekreds input
  - Fejlsøgning styrekreds output
  - Måling analogsignal
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Undersøgelse af motorer
  - Pumpestyring niveau
  - Frekvensomformerøvelse
    John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
  18:00 Middag
  19:30 Hands ON—individuelle behov f.eks.
    - Praktiske måleøvelser, måling på motor (fejlbehæftede) og analoge signaler
    John Pies Christiansen og Leif Peter Jensen
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  11. oktober 2022
  08:00 Motorteori og Frekvensomformer
    - VLT® teknik – Samspil motor og VLT®
  - Installation – herunder EMC forhold
    Kim Tonsberg Kristensen
  09:45 Kaffepause
  10:00 Motorteori og Frekvensomformer—fortsat
    - Betjening og parametre – LCP og menustruktur
  - Måling og fejlfinding
  - Programmeringsøvelser og øvelser med Måling
    Kim Tonsberg Kristensen
  12:00 Frokost
  13:00 Opfølgning energioptimering/SRO - anlæg
    Peder Steffensen og John Pies Christiansen
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Leif Peter Jensen, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • El-installatør Leif Peter Jensen, LPJ-Consult Aps • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • El-installatør Leif Peter Jensen, LPJ-Consult Aps • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Afdelingsleder Peder Steffensen, Picca Automation A/S • Servicetekniker Kim Tonsberg Kristensen, STYREG ApS

  Pris 9.950,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 9.950,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  08-11-2022 til 10-11-2022

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor deltagerne får konkrete værktøjer, som kan bruges i den daglige sagsbehandling.
  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger og forureningstransport, og bruger konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder m.m.

  På sidste dag er der to spor, SPOR 1: Vandforsyning & SPOR 2: Jordforurening

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

  Pris 11.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.750,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  22-11-2022 til 23-11-2022

  Lær hvordan du giver tilladelse til ny anvendelse af forurenede grunde, når der f.eks. bygges bolig på et tidligere autoværksted eller havneområder omdannes til boligområder.

  På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

  Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  22. november 2022
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Louise Raaschou og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Lovgivning
    Regler for byggeri på forurenet areal:
  - Jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
  - Jordforureningsloven § 72b
  - Miljøbeskyttelsesloven §19/§33
  - Jordflytningsbekendtgørelsen
  - Byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
  - Domme og afgørelser
  - Kort om afgifter for overskudsjord - Hvornår bliver jord afgiftspligtig?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Lovgivning - fortsat
    Mads Kobberø
  14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
    Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
    Louise Raaschou
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:20 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
    At planlægge/vurdere en undersøgelse
  - Historik
  - Konceptuel model
  - risikovurdering
  - mulige afværgetiltag
  - Jordhåndtering
  - Samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
  - Cases fra den virkelige verden
    Lars Mortensen
  17:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
    Louise Raaschou og Lars Mortensen
  18:15 Middag
  19:45 Opsamling på dag 1 -
    - eksamen
    Louise Raaschou
  21:00 Kollegialt samvær og aftenservering
  23. november 2022
  08:30 Jordhåndtering
    - Jordflytningsbekendtgørelsen
    Louise Raaschou
  09:15 Udformning af tilladelsen
    - Hvordan stiller man vilkår?
  - Udfordringer for myndigheden i praksis.
  Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative
    Louise Raaschou
  09:45 Pause med kaffe og te
  10:00 Udformning af tilladelsen - fortsat
    - Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
  - Mulighed for at diskuterer "egne sager"
    Louise Raaschou
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde med opsamling.
    - Vilkårsstillelse
    Louise Raaschou
  15:00 Evaluering og afslutning
    Louise Raaschou og Anne Trabjerg Kamp
  15:15 Kaffe, te og kage
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Louise Raaschou, Aarhus Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kontorleder Lars Mortensen, Dansk Miljørådgivning A/S • Louise Raaschou, Aarhus Kommune

  Pris 8.290,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.290,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Jura på jordforureningsområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-01-2023

  Du får et grundlæggende kendskab til juraen på jordforureningsområdet. Vi lægger ud med kortlægningen, områdeklassificering og den offentligt finansierede indsats. Du får dernæst et indblik i mulighederne for at give påbud i jordforureningssager både ved virksomheder og med villaolietanke. Modsætningerne mellem det lovfæstede genopretningsprincip og det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip vil blive belyst. Miljøerstatningslov og miljøskadeloven vil også blive gennemgået. Afslutningsvis kommer vi ind på handel med forurenede grunde.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  19. januar 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og indledning
    Mads Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Kortlægning, områdeklassificering og offentlig finansieret indsats
    I Danmark holder vi styr på kendte forureninger via et kortlægningssystem og et områdeklassificeringssystem. Myndigheder, købere af fast ejendom og andre interessenter, har på den måde adgang til den eksisterende viden om jordforureninger. Vi gennemgår reglerne sammen med reglerne omkring offentligt finansieret oprensning (inkl. værditabsordningen), som administreres af regionerne.
    Mads Kobberø
  10:50 Kort pause
  11:00 Påbud – virksomheder
    Jordforureningsloven medførte væsentlige ændringer i mulighederne for at give undersøgelses- og oprensningspåbud til forureninger, der kom fra erhvervsvirksomheder. Fordi loven kun gælder forureninger, der med sikkerhed helt eller i det væsentligste er sket efter 1. januar 2001, er påbudsregelsættet baseret på miljøbeskyttelsesloven fortsat gældende. De to regelsæt vil blive gennemgået for at skabe klarhed over i hvilke situationer, der kan meddeles undersøgelses- og oprensningspåbud til virksomheder i forhold til forureninger, som konstateres i dag.
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Påbud – villaolietanke
    Jordforureningsloven indførte nogle helt særlige regler for påbud vedrørende forureninger, der stammer fra villaolietanke. Reglerne blev kombineret med et system med lovpligtig forsikring via olieleverancen. Dette regelsæt beskrives. I årene efter jordforureningslovens indførelse opstod der en del usikkerhed og en del afgørelser omkring oprensningsniveauet. En diskussion, der kort sagt går på, om ”kun” den mest problematiske del af en villaolietankforurening skal fjernes, eller om hele forureningen skal fjernes. Denne diskussion omkring oprensningsniveau er også relevant i forhold til forureninger, der stammer fra virksomheder.
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffe, te, kage og frugt
  15:00 Miljøerstatningslov og miljøskadeloven
    Miljøerstatningsloven fra 1994 har i en række relationer en stor praktisk betydning, selv om det er begrænset, hvor mange afgørelser og domme, den har ledt til. Loven lever således en lidt gemt og måske glemt tilværelse, hvilket der her bliver taget hånd om. Miljøskadeloven lever også en stille tilværelse. Det har sine grunde, og det vil formentlig ikke ændre sig, men loven vil alligevel kort blive gennemgået og afmystificeret.
    Mads Kobberø
  15:45 Kort pause
  15:55 Handel med forurenede grunde og ejendomme
    Der opstår nogle særlige problemer i forbindelse med handel med forurenede grunde og ejendomme, herunder grunde eller ejendomme, der senere viser sig at være forurenede. De grundlæggende problemstillinger knyttet til salg af forurenede grunde eller ejendomme bliver gennemgået.
    Mads Kobberø
  16:30 Afslutning og evaluering
    Mads Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus i spildevandsrensning inkl. introduktionsforløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-01-2023 til 27-01-2023

  Her starter SPILDEVANDSOPERATØR-UDDANNELSEN. Grundkurset giver dig en grundlæggende indføring i spildevandsrensning. Du får overblik og helhedsforståelse for spildevandsrensning, så du efter kurset forstår de vigtigste principper på et renseanlæg. Det 2-dages introduktionsforløb er specielt udviklet for at tilgodese mindre erfarne medarbejdere samt medarbejdere med behov for en mere grundlæggende introduktion til begreberne indenfor spildevandsrensning. Du får en introduktion til spildevand, hvad er det?, introduktion til kemiske og mikrobiologiske grundbegreber og ekskursioner til forskellige renseanlæg.
  Kursusprogram
  23. januar 2023
  09:30 Ankomst og kaffe
  10:00 Velkomst og præsentation
    Annemarie Gotfredsen og Anne Trabjerg Kamp
  10:30 Spildevand, hvad er det?
    - Hvorfor skal vi rense spildevandet?
  - Hygiejne og sikkerhed i praksis
    Annemarie Gotfredsen
  12:30 Frokost
  13:30 Ekskursion til Fredericia
    Annemarie Gotfredsen
  16:00 Opsamling på besøget
  18:00 Middag
  19:30 Opsamling, erfaringsudveksling og gode historier
  20:00 Øl/vand og kollegialt samvær
  24. januar 2023
  08:30 Repetition fra i går
  09:00 Introduktion til mekanisk, biologisk og kemisk spildevandsrensning
    - Regneøvelser
    Annemarie Gotfredsen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion Søholt Renseanlæg
    Ivan Boeskov
  15:30 Kaffe i Dråben
  16:00 Opsamling fra anlægsbesøg, spørgsmål og diskussion
  17:00 Evaluering af introduktionsforløbet
    Annemarie Gotfredsen og Anne Trabjerg Kamp
  18:00 Middag, herefter er introduktionsforløbet slut. Der vil være aftenservering.
  25. januar 2023
  08:15 Ankomst og kaffe
  08:30 Velkomst og præsentation
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
  08:45 Grundprincipper for kloak- og renseanlæg
    Claus Kobberø
  09:30 Spildevandets sammensætning og driftsparametre
    Claus Kobberø
  10:15 Driftsparametre/nøgletal
    Claus Kobberø
  11:00 Renseanlæggets opbygning, bygværker og maskineri plus skattejagt
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Fjernelse af organisk stof
    Jesper Houbak Klitgaard
  13:45 Fjernelse af kvælstof
    Claus Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:15 Fjernelse af fosfor
    Jesper Houbak Klitgaard
  17:15 Opsamling på dagens indspark
    Røskva Høimark, Claus Kobberø og Jesper Houbak Klitgaard
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  26. januar 2023
  08:00 Resumé fra 1. kursusdag - dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Drift af renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:15 Fælles udfordring, fortsat og opgaver
    Claus Kobberø og Røskva Høimark
  11:15 Slamhåndtering
    Røskva Høimark
  12:00 Frokost
  13:00 Anlægsbesøg på Herningvand A/S
    Michael Madsen
  15:45 Opfølgning anlægsbesøg/diskussionstime.
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  16:15 Måleudstyr, on-line måling og SRO
    Røskva Høimark
  18:00 Middag
  19:00 Fælles udfordring - Byg et renseanlæg og opgaver
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær
  27. januar 2023
  08:00 Resumé fra 2. kursusdag/dagens program
    Claus Kobberø
  08:15 Identifikation af bakterier
    Røskva Høimark
  08:45 Myndigheds- og egenkontrol på renseanlæg
    Røskva Høimark
  09:30 Industrier og renseanlæg
    Claus Kobberø
  10:15 Fælles udfordring, fortsat/opgaver og spørgetime
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang af jeres renseanlæg
    Claus Kobberø
  13:30 Hvad byder fremtiden på?
    Røskva Høimark og Claus Kobberø
  14:00 Kaffe, evaluering og afslutning
    Claus Kobberø, Røskva Høimark og Anne Trabjerg Kamp
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ivan Boeskov, Silkeborg Forsyning A/S • Driftsleder Annemarie Gotfredsen, Fredericia Spildevand og Energi A/S • Røskva Høimark, Krüger A/S • Projektingeniør Jesper Houbak Klitgaard, Krüger A/S • Procesingeniør Claus Kobberø, EnviDan A/S • Miljøtekniker Michael Madsen, HerningVand

  Pris 18.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 18.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.