Anne Trabjerg Kamp

Anne Trabjerg Kamp er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og kommer senest fra en stilling som natursagsbehandler i Viborg Kommune.

Anne er kursusudvikler her på Ferskvandscentret og har tidligere arbejdet som natursagsbehandler i Viborg kommune. Hun har desuden relevant erfaring fra både Frederikshavn og Favrskov kommune.
Hun er uddannet biolog og har skrevet speciale ved Aarhus Universitet – her på Ferskvandscentrets område.
Du kan møde Anne på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for landbrugsmiljø og spildevand samt inden for grundvand og jordforurening.

Har du input eller spørgsmål til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Anne.

 


 

Når Anne har fri, går tiden med familien, strikning og en fast tradition med vinterbadning. Sommeren bruges blandt andet i kajak, når der er tid, og ellers er der masser af natur at dykke ned i i haven. Dog er drivhuset (indtil videre) lidt af en skuffelse.

Anne Trabjerg Kamp

Kursusudvikler
Biolog

Mød Anne her

 • Elkursus 2: El i praksis I

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-10-2023 til 10-10-2023

  Hvis du har været på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer” har du nu muligheden for at komme på et 2 dags praktisk kursus indenfor el.

  Kurset er en praktisk overbygning på kurset ”El på renseanlæg og ved pumpestationer”, og henvender sig til dig, der har behov for at foretage udskiftning af motorer, samt udføre måling og lettere fejlfinding på elektriske anlæg på pumpestationer og renseanlæg.

  Er opbygget så kurset veksler mellem teori og praktisk måle-, monterings- og fejlsøgningsarbejde.

  Vi øver os på de opstillede el-tavler og gennemgår de forskellige sikkerhedsprocedurer, der er ved måling på elektriske installationer og ved arbejde på spændingsløse anlæg.

  Kursusprogram
  9. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  09:30 Grundlæggende elteknik
    Kredsskemap
  - Effektkreds
  - Styrekreds
  - 1 Polet tænding
  - Start stop
  Montage og afprøvning
    Peter Øls og John Pies Christiansen
  12:00 Frokost
  13:00 Kredsskema
    - Styrekreds
  - Termo
  - Hjælpekontakter
  - Reversering
  Montage og afprøvning
  15:00 Kaffepause
  15:30 Dokumentation for styretavle
    - Pumpestyring
  - Elmontage CEE stik m.m.
  - Mærkeplader motorer og montage af motorer
  - Sikkerhedsbestemmelser ved måling på elektriske kredsløb
  - Afprøvning af installation
  18:00 Fejlsøgningsprocedure
    - Læsning af tavledokumentation
  - Fejlsøgning effektkreds
  - Fejlsøgning styrekreds
  19:00 Middag
  10. oktober 2023
  08:00 Praktisk fejlsøgning
  09:30 PLC dokumentation
    Overdragerelæer - funktion og virkemåde
  Fejlsøgning styrekreds
  - PLC l/O liste
  - PLC program - start/stop
  - Digitale Input tryk og svømmere - afprøv/undersøg
  - Digitale Output
  - Afprøv Output
  12:00 Frokost
  13:00 Indlæsning af færdigt program
    - Undersøgelse og afprøvning af program
  - Evt. udbygning af program
  15:00 Kaffe, afslutning og evaluering
    Peter Øls, John Pies Christiansen og Anne Trabjerg Kamp
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Aut. Elinstallatør & Ingeniør TD Stærkstrømsteknologi Peter Øls, P.Ø. Installation

  Undervisere

  • Driftschef John Pies Christiansen, Tønder Forsyning A/S • Aut. Elinstallatør & Ingeniør TD Stærkstrømsteknologi Peter Øls, P.Ø. Installation

  Pris 10.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 10.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Drikkevands- og markboringer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-10-2023

  Boringer kan være svære at gennemskue, men på dette kursus går vi i dybden med både de boringer der blev etableret før i tiden, og hvad du skal være særligt opmærksom på, når vi ser på de forskellige tidsperioder de er etableret i. Herudover går vi i dybden med processen når der skal etableres en ny boring, fra udvælgelse af placeringen til oprettelsen i Jupiter.
  Vores undervisere har mange års erfaring fra en stor brøndborervirksomhed, og kan hjælpe dig med alt det du endnu ikke ved om boringer.
  Kursusprogram
  10. oktober 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og Introduktion
    Erik Brøker og Anne Trabjerg Kamp
  09:45 Etablering af boringer tilbage i tiden - 1
    • Typer af boringer
  • Hvordan blev de udført
  • Fordele og ulemper
    Erik Brøker
  11:00 Pause
  11:15 Etablering af boringer tilbage i tiden - 2
    • Hvad skal man være opmærksom på?
  • Hvordan undersøger man tilstanden af en boring (videoinspektion, vandprøver) Tolkning af disse data
    Erik Brøker
  12:00 Frokost
  13:00 Inden en ny boring etableres
    • Udvælgelse af placering (screening for arealanvendelse, geologi, hydrogeologi og vandkemi)
  • Boringsopbygning (filtersætning, åbentstående boring, flere filtre, længde af foring, dybde af boring)
    Erik Brøker
  13:30 Etablering af nye boringer
    • Boremetoder
  • Tilsyn under borearbejdet, hvad skal man være opmærksom på
  • Undersøgelser i boring efter etablering og tolkning af disse data (logs, niveauspecifikke vandprøver, specifik kapacitet, virkningsgrad, ydelse, sænkning af vandspejl i boring, sænkning af vandspejl i nærliggende pejleboringer)
  • Hvordan boring kan justeres efter etableringen (afproppe bunden hvis den er for dyb, forlænge foring, udsyre boring mm.)
    Erik Brøker
  14:30 Pause
  14:45 Efter etablering af boring
    • Indberetning til Jupiter
  • Pumpebestykning og råvandsstation
    Erik Brøker
  15:15 Gruppearbejde
    • Case omkring sløjfning af boring
  • Tid til spørgsmål og erfaringsudveksling
    Erik Brøker
  15:45 Evaluering og opsamling
    • Med kaffe og kage
    Erik Brøker og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør – Direktør Erik Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør – Direktør Erik Brøker, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online-event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  13-10-2023

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser. Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder

  samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  14. oktober 2023
  09:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  10:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Offentlighedens adgang til naturen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-10-2023

  Sikring af offentlighedens adgang til naturen er et af de oprindelige formål med naturbeskyttelsesloven. Kurset giver en introduktion til naturbeskyttelseslovens kap 4 med tilhørende bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer, strande, veje, stier m.v. Vi kommer omkring emner som ”skræmme-skiltning”, forstyrrelse af privatlivets fred, nedlæggelse af veje og stier i det åbne land m.m. Vi arbejder med tolkning af begreber i loven og konkrete eksempler. Der vil blive mulighed for at arbejde med cases fra din egen hverdag. Målet er at give dig et robust grundlag for at behandle og træffe afgørelse i sager om offentlighedens adgang.

  Kursusprogram
  30. oktober 2023
  08:30 Ankomst og morgenbuffet
  09:00 Velkomst og introduktion
    Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
  09:10 Nye undersøgelser af hvordan kommunerne klarer adgangssager
    - Egne erfaringer med hvilke sager der fylder
  - Københavns Universitets undersøgelse i 2019 af kommunernes adgangssager
    Lasse Baaner
  09:30 Reglerne - overblik , praksis og oversete detaljer. Introduktion til offentlighedens adgang
    - Overblik over adgangsreglerne - Adgangsbestemmelser i Naturbeskyttelsesloven, mark- og vejfredsloven og mange andre love.
  - Naturbeskyttelseslovens adgangsregler, §22 - §26
  - Skiltning mod adgang/"Skræmmeskilte
    Lasse Baaner
  10:30 Kort pause
  10:45 Deltagernes egne adgangssager - få sparring, hjælp og vejledning
    - Sager der vedrører NBL §§ 22-26
  - Sagseksempler
    Lasse Baaner
  12:00 Frokost
  13:00 Regler for nedlæggelse af veje og stier. Introduktion fortsat
    - Nedlæggelse af veje og stier - anmeldereglerne efter § 26a samt nævnsbetingelserne vedr. betingelserne
  - Veje og stier i sommerhusområder og mulighederne for at anvende privatvejlovens regler
  - Sagsbehandlingsstrategier i.f.t. § 26a
  - Friluftsrådets aktindsigtsundersøgelse vedr. §26a
    Lasse Baaner
  14:15 Deltagernes egne nedlæggelsessager - sparring, hjælp og vejledning.
    - Sager vedr. §26 a
  - Sager vedr. §§ 22 - 26
    Lasse Baaner
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Adgangsafgørelser på sikker grund - gode råd fra underviserne
    - Disposition af afgørelser - skab overblik og hold hovedet koldt.
    Lasse Baaner
  16:15 Evaluering
    Lasse Baaner og Anne Trabjerg Kamp
  16:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Adjunkt, Cand.jur. Lasse Baaner, Københavns Universitet

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Det gode landbrugstilsyn

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-11-2023 til 02-11-2023

  Få styr på det grundlæggende inden for landbrugstilsyn. Vores kursus er skabt til dig, der ønsker at opbygge en solid viden om lovgivningen, planlægning af tilsynsbesøg og effektiv rapportering. Dygtige undervisere vil guide dig gennem emner som retssikkerhedsloven, håndhævelse af regler og betydningen af passivitet. Vi besøger et kvægbrug og får landmandens version af, hvordan de oplever miljøarbejdet og dialogen mellem myndighed og landmand.

  Undervisningen tager afsæt i retssikkerhedsloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugloven mv.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  1. november 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
  09:50 Lovgivning om tilsyn med landbrug
    - Tilsynspligtens omfang
  - Retssikkerhedsloven, grænsedragning mellem miljøforvaltning og strafferetsplejen herunder varsling, adgang til at føre tilsyn og tage foto mv.
    Mai-Britt Bruun
  10:50 Kort pause
  11:00 Lovgivning om tilsyn med landbrug - fortsat
    - Håndhævelse af regler: hvad er op og ned om henstilling, indsærpelse, påbud og forbud, politianmeldelse.
  - Betydningen af passivitet
  - Overproduktionssager, hvad kan vi lære af dem?
  - Drøftelse af, hvad er overproduktion efter, at husdyrbrugloven er ændret.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Planlægning af landbrugstilsyn
    - Praktisk planlægning
  - Hvad skal kontrolleres
  - Tjeklister
    Kirsten Brødbæk
  14:45 Kaffe, te og kage
  15:00 Landbrugstilsyn på kvægbrug i nærheden af Silkeborg
    Kirsten Brødbæk
  17:45 Retur på Ferskvandscentret -pause
  18:15 Middag
  19:30 Gruppearbejde og opfølgning
    - Hvad så vi på tilsynet?
    Kirsten Brødbæk
  20:30 Hygge i Dråben med øl og vand
  2. november 2023
  08:00 Tilsynet generelt
    - Tilsynstyper i praksis
  - Basistilsyn, Prioriterede tilsyn, Kampagnetilsyn
  - Administrative og fysiske tilsyn
  - Varslet eller uvarslet tilsyn?
  - Den gode dialog
    Kirsten Brødbæk
  09:15 Kort pause
  09:30 Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og andre tilladelser
    Kirsten Brødbæk
  10:00 Tilsynsrapporten
    - Hvor finder jeg oplysningerne?
  - Brug af foldere
  - Tilsynsrapporten til DMA (Danmarks MiljøAdministration)
    Kirsten Brødbæk
  11:00 Gruppearbejde om tilsynsrapport og tilsynsbrev
    - Den gode rapport
  - Det gode brev
    Kirsten Brødbæk
  12:00 Frokost
  13:00 Håndhævelser og fælles opsamling på tilsynsrapport og tilsynsbrev
    Kirsten Brødbæk
  13:45 Klager - forureninger/uheld
    - opsporing af vandløbsforurening / lugtgene / fluegene
    Kirsten Brødbæk
  14:30 Kaffe, te og kage
  15:00 Hvad skal der ske efter tilsynet?
    - Miljøgodkendelse/tilladelse?
  - Anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen?
  - Landzonetilladelse?
  - Byggetilladelse?
    Kirsten Brødbæk
  15:45 Afrunding og evaluering
    Anne Trabjerg Kamp og Kirsten Brødbæk
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøtekniker Kirsten Brødbæk, Skive Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Hvor bliver fraktionerne af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-11-2023

  God sortering betyder, at fraktionerne bliver til værdifulde ressourcer, der kan erstatte nye materialer. Det er godt for vores fælles miljø. Bliv bevidst om din egen vigtige rolle i genvindingen af vores knappe ressourcer.

  Hør, hvordan affald bliver til værdifulde ressourcer, og hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af det. Hvad sker der, når jeres sorterede træ, gips, jern, plast, elektronik, papir eller glas bliver hentet på genbrugsstationen?

  Når du ved mere om det, kan du endnu bedre vejlede borgerne i deres sortering.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  13. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Anne Trabjerg Kamp
  09:50 Vi får flere fraktioner - du er med til at lære Danmark at sortere dem rigtigt
    Det er personalet på genbrugsstationerne, der er de bærende kræfter, når borgerne, bruger og kunderne på genbrugsstationerne skal sortere alt det nye fra. Vi ser på, hvilken udvikling, der er i gang, og hvad pladspersonalet betyder.
    Jacob Høg Nyborg
  10:25 Kort pause
  10:35 Gips og træ
    Norrecco fortæller om potentialerne ved genanvendelse af gips, og had der skal til for at vi kan genanvende alt det gips der kommer ind på genbrugsstationerne.De fortæller også om hvad et læs træ bliver bedømt på, hvordan trykimprægneret træ nyttiggøres og hvordan rent træaffald og gipsplader bliver til helt nye produkter. Det er en god historie!
    Jette Bjerre Hansen
  11:25 Kaffe
    Nej, det er ikke en fraktion, men en opkvikker!
  11:40 Jern, metal og kølemøbler
    H.J. Hansen modtager skrot, akkumulatorer, kabler og ledninger, trykflasker og ildslukkere og hårde hvidevarer.
  Hvad gør HJH ved skrotfraktionerne, og hvad bliver de til? Genanvendes det hele?
  Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet af fraktionerne?
  Hvad kan gøre skrot mere værd?
    Anne-Dorthe Klok
  12:20 Frokost
  13:20 Plast
    Hvor mange slags plast sorterer I fra? Måske er der flere på vej. Hør om folie, hård plast, trekantmærkerne og hvilken udvikling, der sker inden for plastgenbrug.
  Hvad kan give mening at sortere på jeres plads?
  Hvad skal der til for at I får den bedste pris for plasten?
  Og hvem bruger plastfraktionerne til hvad, når I har samlet dem ind?
    Pia Johansen
  14:10 Kaffe & kage
  14:25 Glas
    Glas er ikke bare glas: Der er vinduesglas, emballageglas, drikkeglas, spejlglas og meget mere. Hvad bliver der af det glas, I får ind? Reiling Glasrecykling modtager affaldsglas fra hele landet og sender det videre til upcykling hos Ardagh i Holmegaard. Hør, hvordan de forskellige glasfraktioner håndteres og renses, før de bliver til nyt glas. Hvad kan du gøre, for at glasset bliver bedre?
    Kim Lykke
  15:15 Kort pause
  15:25 Papir
    Hvad bliver papir og pap til? Hvordan er udviklingen i pris og kvalitet, og hvad bestemmer prisen? Hvad kan pladskvinden K/M gøre for at forhøje værdien (og mængden?) af fraktionerne?
    Henning Pedersen
  16:10 Opsamling, afslutning, evaluering
    Anne Trabjerg Kamp
  16:20 Kurset er slut
    Anne Trabjerg Kamp
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jette Bjerre Hansen, Norrecco A/S • Miljøkonsulent Pia Johansen, Ragn Sells • Anne-Dorthe Klok, H. J. Hansen A/S • Afdelingsleder Kim Lykke, Reiling Glasrecycling Danmark ApS • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, JHN Processor • Key Account Manager Henning Pedersen, HCS A/S Transport & Spedition • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-11-2023

  På kurset udarbejdes kontrolprogrammer til vandforsyninger. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
  Vi har samlet materiale fra staten og vandværkernes brancheforening. Vi ser eksempler på kontrolprogrammer og arbejder med opgaver for forskellige vandforsyninger.

  Vi ser også nærmere på den ny drikkevandsbekendtgørelse, hvor 3 nye pesticider er med og hvor kvalitetskravet for en sum af de fire PFAS-stoffer: PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS er sænket

  På kurset lægges der vægt på, at kursisterne får et godt redskab med hjem til at udarbejde kontrolprogrammer ud fra. Der er indlagt opgaver i kurset, hvor kursisten selv kan få lov at arbejde med opbygningen af et kontrolprogram og risikovurdering.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  15. november 2023
  08:30 Morgenbuffet med kaffe og morgenbrød
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette Rasmussen og Anne Trabjerg Kamp
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet.
    Anne-Mette Rasmussen
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering
    Anne-Mette Rasmussen
  12:15 Frokost
  13:15 Afgørelser og klagenævnsafgørelser
    Anne-Mette Rasmussen
  13:45 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram
    Anne-Mette Rasmussen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette Rasmussen og Anne Trabjerg Kamp
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbslovgivning og – administration 1

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-11-2023 til 21-11-2023

  Skal du administrere vandløbsopgaver? Og har du overblik over dine pligter og ansvar som myndighed? På dette kursus kobler vi vandløbslovgivning op på sagsbehandling i praksis, så du bliver i stand til at gennemføre de daglige administrative vandløbsopgaver.

  Du får indsigt i de lovmæssige rettigheder og pligter, du har som vandløbsmyndighed, og overblik over de mange vandløbstekniske begreber.

  Vi ser på myndighedens rolle, godkendelsesprocedurer, offentlige og private vandløb, hvem har pligt til hvad, klagesager, nyttige værktøjer, vandrammedirektivet m.v.

  Endelig tager vi også fat på vandløbsvedligeholdelsen og tilsyn, og klæder dig godt på til vandløbssagsbehandlingen.


  (Dette kursus afholdes typisk en gang om året.)
  Kursusprogram
  20. november 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation
    Anne Trabjerg Kamp, Liane Sommer og Casper Katborg
  10:00 Vandløbsloven
    - Vandløbslovens område og formål
  - Vandløbets status
  - Vandløb eller spildevand
  - Lovens væsentligste paragrafer og virkemidler
  - Inkl. gruppearbejde
    Liane Sommer og Casper Katborg
  12:00 Frokost
  13:00 Klagesager - Miljø- og Fødevareklagenævnet besøger os
    - Forhold til andre lovgivninger
  - Lovhieraki (rækkefølgebestemmelser)
  - Hvem skal have afgørelsen
  - Klageberettigelse
  - Klassiske fejl i påklagede sager
    Frederik Finneman Krabbe
  14:30 Pause med kaffe/kage og mulighed for en tur i Aqua
  15:30 Vandløbstekniske begreber
    - Vandløbsdata
  - Vandløbshydrologi
  - Vandspejlsberegninger
  - Regulativtyper
    Kristian Vestergaard
  17:00 Regulativer og vedligholdelsesbestemmelser i vandløbsloven
    - Regulativets formål og indhold
  - Vedligeholdelsesbestemmelser
  - Inkl. gruppearbejde
    Liane Sommer og Casper Katborg
  18:30 Middag
  20:00 En klageberettiget fortæller - Dansk Sportsfiskerforbund besøger os
    - Hvordan arbejder de med myndighedstilladelser i klageperioden
  - Hvornår påklages en afgørelse
  - Hvilke faktorer er de særligt opmærksomme
  21:00 Kollegialt samvær og uformel erfaudveksling i Dråben
  21. november 2023
  08:00 Opsamling fra 1. dag
    Liane Sommer og Casper Katborg
  08:15 Gruppearbejde med egne cases/sager
    Liane Sommer og Casper Katborg
  10:00 Introduktion til at arbejde med vandløbsregulativer
    - Hvordan læser man et regulativ
  - Introduktion til vedtagelsen af regulativer
  - Kan gamle regultaver danne grundlag for nye afgørelser
  - Bestemmelser omkring vedligehold og påvirkning på miljøet
  - Tilsyn med vedligehold
    Liane Sommer og Casper Katborg
  12:00 Frokost
  13:00 Hverdagen som vandløbsmedarbejder
    - Sagsbehandling, fra henvendelse til afgørelse
  - Hvad bliver der typisk ansøgt om?
  - Hvad giver vi afslag/godkendelse til?
  - Vandafledning samt overholdelse af vandløbets målsætning
  - Hvor finder jeg min information?
    Florian Rasmussen
  15:15 Opsamling og evaluering m. kaffe/kage
    Anne Trabjerg Kamp, Liane Sommer og Casper Katborg
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Jurist, Miljø- og Fødevarenævnet Frederik Finneman Krabbe, Nævnenes Hus • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grafisk Facilitering online. Med fokus på klimatilpasning og natur.

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  10-01-2024

  Vil du være en stærk visuel formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere deltagerne på dine møder og workshops?
  Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på klimatilpasning og natur.

  Vi starter med en opvarmning i brugen af tuschen, hvor alle kan være med. Vi vil tegne en masse relevante ikoner og symboler og sætte dem sammen i processer.

  Vi taler løbende om hvad du med fordel kan tegne hvornår, og hvordan du kan bruge dine kendte visuelle redskaber i kombination med Grafisk Facilitering, fx. PowerPoint og post its.

  Undervisningen foregår på små hold, så du får det maksimale udbytte.

  Vi anbefaler at du har en god tusch til formålet og gerne med kilespids – f.eks. Neuland No. One Outliner: kilespids sort, som hjælper dig med at få en professionel streg fra start.

  En af vores tidligere kursister har sagt følgende om kurset: Jeg synes at det var et rigtig godt kursus, hvor det at Grafisk Facilitere blev bragt ned på jorden og gjort tilgængeligt. Det var en god proces, og jeg kan bruge det jeg lærte helt konkret i mit arbejde.

  Du modtager en invitation til onlinekurset pr. mail.

  Kursusprogram
  10. januar 2024
  09:00 Introduktion og opvarmning
    Vi tegner simple symboler og ikoner step by step
    Margrethe Børsting og Anne Trabjerg Kamp
  09:15 Vi fokuserer på ikoner inden for klima og natur
    Her kommer dit fagområde i spil
    Margrethe Børsting
  10:15 Pause
  10:30 Visuelt stillads og proces
    Hjælp til proces og overblik, hvad kan du forberede hjemmefra
    Margrethe Børsting
  11:50 Afslutning og opsamling
    Vi slutter dagen af og samler op på det vi har lært
    Margrethe Børsting og Anne Trabjerg Kamp
  12:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw

  Pris 1.950,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.950,- kr. ekskl. moms.