Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Kontakt også gerne Suna, hvis du har et spændende udviklingsprojekt i gang og gerne vil have support til at sikre, at læring fra projektet kommer i spil efter, projektet er endt.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Lokalplankataloget

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-02-2024

  Har du brug for input og idéer til at give din lokalplan et mere kreativt udtryk? Så kom og få inspiration til de store muligheder, der er i lokalplanlægningen.
  Vi lærer dig at udnytte planlovens vide rammer for lokalplanlægning, så din næste lokalplan får en større kreativ kvalitet.
  Mange tror, at lokalplaner kun er teknisk-juridiske dokumenter, men de kan være meget mere end det, når blot du begrunder det. Der er store kreative muligheder i lokalplanlægningen, hvis man lærer at udnytte de vide rammer i Planlovens §15 og dermed bruger lokalplankatalogets mange facetter.
  Vi dykker ned i lokalplankataloget og arbejder i workshops med en fiktiv lokalplans konkrete indhold på baggrund af kataloget .Dette er ikke et lov- juratungt kursus, men et kreativt kursus.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  29. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:20 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Carsten Maegaard
  09:45 Introduktion til lokalplankataloget
    - Hvad står der i PL §15?
  - Muligheder og begrænsninger
    Carsten Maegaard
  10:30 Kaffepause
  10:40 Lokalplanlægning i praksis
    - Eksempler på hvad der kan lade sig gøre i en nyudstykning, i eksisterende, bevaringsværdigt byområde og i et sommerhusområde
  - Den fysiske planlægning
  - Det politiske system
  - Skrevne og uskrevne regler
  - Begrundelse ved restriktioner
    Carsten Maegaard
  11:40 Opstart på gruppearbejde om lokalplanlægning
    Samarbejde i på forhånd sammensatte grupper
    Carsten Maegaard
  12:30 Frokost
  13:15 Eksempler på gode bebyggelser
    Carsten Maegaard
  13:45 Gruppearbejde - casesopgave i små grupper
    - Gruppearbejde suppleret med korte indlæg fra Carsten Maegaard om udstykning, vejbygning og klimatilpasning
  - Udarbejdelse af et lokalplanprojekt på baggrund af detaljeret kortmateriale
  - Arbejde med lokalplanteksten
  - Muligheder for borger- og politikerinddragelse?
    Carsten Maegaard
  15:00 Kaffepause - kagebord i Dråben
  15:30 Fortsættelse og afrunding af gruppearbejde
    Carsten Maegaard
  16:15 Præsentation og evaluering af gruppernes projekter
    Carsten Maegaard
  16:45 Afrunding og evaluering af kurset
    Carsten Maegaard og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a. • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Arbejdsmiljø for åmænd

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-03-2024

  Arbejdet med at beskære og vedligeholde vandløb er fysisk krævende. Det er velkendt at arbejdet kræver en god fysisk når tungt udstyr og grøde skal håndteres manuelt i åen. Derfor er dette kursus det oplagte valg, hvis I ønsker overblik over risiciene og inspiration til at løse dem. På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået. Der lægges vægt på praktisk anvendelighed. Det betyder, at I som en del af undervisningen får mulighed for at byde ind med forslag og ideer til praktiske værktøjer, som I kan benytte efterfølgende. Endvidere vil der være fokus på praksis, dvs. hvornår er det ”godt nok” i forhold til loven.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  6. marts 2024
  09:30 Ankomst og morgenbuffet
  10:00 Velkommen, dagens program og præsentation
    Brian Larsen og Suna Rokkjær
  10:15 Baggrund for kurset
    - Velkendte belastningsskader
  - Påbud fra myndighederne
  -Et godt og sundt liv efter arbejdet
  10:40 Ergonomiske belastninger - god praksis og gældende regler
    -Arbejdsstillinger (praktisk øvelse/case)
  - Tunge løft (praktisk øvelse/case)
  - Ensformige bevægelser (praktisk øvelse/case)
  11:10 Pause
  11:20 Fysiske belastninger - god praksis og gældende regler
    - Kulde og vandstrømme i vandet (praktisk øvelse/case)
  - Anvendelse af tekniske hjælpemidler, eksempelvis maskinle eller gammeldags le
  - Vandstand og mudrede bundforhold (praktisk øvelse/case)
  - Store afstande i uvejsomt terræn, i vaders og med tungt udstyr (praktisk øvelse/case)
  12:00 Frokost
  12:55 Psykiske belastninger - god praksis og gældende regler
    - Tidspres (praktisk øvelse/case)
  - Tilsynets forskellige kvalitetskrav (praktisk øvelse/case)
  - Møde med vrede og frustrerede lodsejere m.fl
  - Koncentrationskrævende arbejde (praktisk øvelse/case)
  13:45 Pause
  13:45 Forebyggende tiltag
    - Planlægning, udbud og tilbudsgivning
  - Tekniske hjælpemidler
  - Organisatoriske ændringer
  - Nye arbejdsmetoder og risiko adfærd
  - Oplæring og instruktion
  - Risikovurdering (APV), praktisk øvelse/case
  14:45 Indsats i egen virksomhed – hvad vil du forsøge og ændre?
  15:45 Evaluering
    Brian Larsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-03-2024 til 14-03-2024

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  13. marts 2024
  08:45 Morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig introduktion
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  09:30 Vandløbsrestaureringsprojekter i en kommune
    - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
  - ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
    Martin Løntoft
  10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
    Esben Astrup Kristensen
  11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
    Åge Ebbesen
  12:15 Frokost
  13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
    - Restaurering af spærringer
  - Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  - Genskabelse af snoede strømforløb
  - Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
  - Plantning af træer langs vandløb
  - Drikkevandssteder, hegning
  Kaffe og kage i det grønne
    Åge Ebbesen
  18:00 Middag
  19:30 Besøg i akvariet
    -Oplæg om signalkrebs mv.
    Mikkel Jézéquel
  21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
  14. marts 2024
  08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
    - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
  - Geografiske forskelle i vandløbstyper
  - Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
  - Konsekvenser af den nuværende praksis
  - Fremadrettede overvejelser i planlægningen
    Esben Astrup Kristensen
  09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
    Esben Astrup Kristensen
  10:45 Oplæg til ekskursion
    Åge Ebbesen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
    Åge Ebbesen
  15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Kaffe og kage
  - Evaluering og afslutning
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Fotograf Mikkel Jézéquel • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Pleje og vedligeholdelse af gadekær, vandhuller og små vandområder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-04-2024

  Få overblik over strategien til at pleje og vedligeholde jeres gadekær, småhuller og regnvandsbassiner, hvad enten du står overfor svindende vandspejl og tilgroning, eller regnvandsbassiner på vej til at vokse ind i natur. Du får viden og værktøjer til at møde de udfordringer, som opstår ved forvaltning og drift af regnvandsbassiner og andre småvande som naturressource. Samtidig får du eksempler på naturplejeplaner efter givne forhold, undersøgelser af naturindhold og kortlægning af tilstand og naturværdier.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  4. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbord
  09:30 Velkomst og gensidig introduktion
    Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
  09:45 Vandhuller, småsøer og ”regnvandssøer”
    - Hvorfor skal vi interessere os for de bynære små vandoaser?
  - Hvad kendetegner et godt vandhul/en god sø?
  - Hvad kan ”true” det gode vandhul/den gode sø?
    Mikkel Stener Møller
  10:30 Pause
  10:45 Sediment som styrende faktor
    - Metoder til undersøgelse af søers kvalitet og naturværdi
  - Rekreative værdier
    Stig Rostgaard
  11:15 Erfaring fra Aarhus Vand
    Bo Snediker Jacobsen
  12:00 Frokost
  13:00 Pleje og vedligeholdelse af vandhuller fra kommunal vinkel
    - Lovgivning
  - Sagsbehandling
  - Vurdering af sager
  - Case stories
    Lennarth Skov Espersen
  14:00 Pleje af vandhuller og regnvandsbassiner
    - Praktiske erfaringer
  - Metoder og udstyr
    Thomas Aabling
  14:50 Kagebord
  15:10 Oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
    Thomas Aabling
  16:00 Evaluering
    Suna Rokkjær og Mikkel Stener Møller
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Biolog Stig Rostgaard, Fiskeøkologisk Laboratorium • Biolog Lennarth Skov Espersen, Herning Kommune • Projektleder Bo Snediker Jacobsen, Aarhus Vand A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Udbud og kontrol af vandløbsvedligeholdelsen

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-04-2024

  Dette kursus giver dig værktøjerne til at lave det gode udbudsmateriale, med fokus på både at få vandløbsvedligeholdelsen til at opfylde kravene i vandløbsregulativet, og få et samarbejde mellem myndighed og entreprenør til at køre på skinner.

  Du får et overblik over reglerne på udbudsområdet, og den erfarne vandløbsmedarbejders bud på et godt udbudsmateriale, der kan modvirke klagesager og dårlig vedligeholdelse, og give grundlag for et gunstigt samarbejde mellem kontor og drift.

  Så hvad enten du er ny vandløbsmedarbejder, der vil lære at lave udbudsmateriale, har mange års erfaring men gerne vil have ny inspiration, eller er vandløbsentreprenør og vil have indblik i baggrunden for kravene der bliver stillet, så er kurset for dig.
  Kursusprogram
  9. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Jesper Madsen og Suna Rokkjær
  10:00 Udbudsjura og vandløbsvedligeholdelse
    - Udbudspligt i forhold til vandløbsvedligeholdelse
  - Udbudsform
  - Ændringer i gældende kontrakt
    Asbjørn Dalum Andersen
  11:00 Pause
  11:15 Udarbejdelse af udbudsmaterialet
    - Udbudsprocessen (tilgængelighed af udbudsmaterialet, spørgsmål, licitation,
  tildeling)
  - Kontraktform -hvor vi kan præsentere rammeaftaler vs. almindelige aftaler.
  - Udbuddets dokumenter
  - Udvælgelseskriterier og udelukkelse af tilbudsgivere.
  - Tildelingskriterier (krav til tilbudsgiver i udbudsprocessen)
  - Hvilke krav kan/bør vi stille
  - Faldgruber
  - Udbuddets delentrepriser (samlet/vandløbssystemer/områder?)
  - Krav og advarsler (”Motivation” for entreprenøren)
  - Kontraktstyring
  - Ophævelse af kontrakt
  - og meget mere
    Jesper Madsen
  12:00 Frokost
  13:00 Udarbejdelse af udbudsmaterialet, fortsat
    Jesper Madsen og Jesper Riel
  14:45 Kagebord
  15:15 Kontrol af kontraktholder og vandløbsvedligeholdelse
    - Egenkontrol
  - Dokumentation
  -Tilsyn
  - Godkendelse
    Jesper Riel
  16:30 Opsamling og evaluering
    Suna Rokkjær og Jesper Madsen
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Asbjørn Dalum Andersen, Honoré, Fallesen og Andersen Advokatfirma ApS • Projektleder, civilingeniør Jesper Madsen, WSP • Projektleder Jesper Riel, Hededanmark

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  12-04-2024

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.

  Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  12. april 2024
  10:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  11:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  16-04-2024 til 17-04-2024

  Få overblik over vandløbsrestaurering og arbejdet på lavbunds- og naturarealer, og hvilke faldgruber du skal forsøge at undgå i forbindelse med gravearbejdet.

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  16. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
  10:00 Intro
    - Vand og naturplanerne
  - Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
    Martin Nissen Nørgård
  10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
    - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
  - Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
  - Hvordan passer man på naturtyperne undervejs i genopretningsprojekterne?
  11:00 Pause
  11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
  12:00 Frokost
    - Mulighed for gåtur til Sportsfiskernes hus 12.40
  13:10 Maskiner
    - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
  - Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
    Brian Ørnhøj Petersen
  14:30 Kaffepause
  14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
    Martin Nissen Nørgård
  16:30 Pause
  16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
    - Miljøledelsesplan
  - risikovurdering
    Martin Nissen Nørgård
  18:00 Middag
  19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
    - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
  - Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
  - Blød bund
  - Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
  - Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
    Martin Nissen Nørgård
  21:00 Uformel erfaudveksling
    Martin Nissen Nørgård
  17. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Martin Nissen Nørgård
  08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
    - Vådområdeprojekter
  - Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  - Etablering og retablering af sandfang
    Martin Nissen Nørgård
  09:30 Pause
  09:45 Kommunale vandløbsindsatser
    - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
  - Brug af sten og træ til etablering af skjul
  - Åbning af rørlagt strækning
    Bo Levesen
  10:50 Pause
  11:00 Arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  12:00 Frokost
  12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
    - Eksempler fra Vejle kommune
    Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
  15:45 Evaluering
    - Kaffe og kage i felten
    Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Biologisk feltbedømmelse af vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-04-2024 til 24-04-2024

  Skal du lave en miljøvurdering af et vandløb? Skal du vurdere et restaureringsprojekt eller lave en indledende undersøgelse af en forurening? Så er dette kursus relevant for dig.

  Kurset giver dig både indsigt i DVFI og i en hurtigere feltmetode. Du vælger selv, hvilken af metoderne du vil afprøve i praksis på kurset.
  Du afprøver nøgling af nogle af de dyr, der indgår i Vandløbsfaunaindeks og prøver at vurdere et vandløb ud fra din nyerhvervede viden.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.  Kursusprogram
  23. april 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Jens Skriver, Bo Levesen og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - en introduktion (feltbedømmelse kontra laboratoriebestemmelse)
  - kort om økologi i vandløb
    Jens Skriver
  10:30 Ekskursion (frokost i felten)
    - indsamling af faunaprøver
  - dyrenes feltkendetegn
  - bedømmelse af fysiske og biologiske forhold
  - evaluering af tilstanden i felten
    Jens Skriver og Bo Levesen
  16:00 Kaffe og kage i Dråben
  16:30 Laboratoriearbejde I
    - Behandling af prøver
  - Sortering i dyregrupper
    Jens Skriver og Bo Levesen
  18:00 Middag
  19:00 Laboratoriearbejde II
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Jens Skriver og Bo Levesen
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i ”Dråben”
  24. april 2023
  08:15 Eksempler på anvendelse af biologisk feltbedømmelse af vandløb i den kommunale hverdag
    Bo Levesen
  09:00 Laboratoriearbejde
    - økologi i vandløb
  - opsamling på feltkendetegn
  - diskussion af metodernes muligheder og begrænsninger
    Jens Skriver og Bo Levesen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - vi afprøver den nyerhvervede viden i felten
    Bo Levesen og Jens Skriver
  15:15 Tilbage på Ferskvandscentret
    - kaffe og evaluering
    Suna Rokkjær, Jens Skriver og Bo Levesen
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

  Undervisere

  • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Forvaltningsret

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-04-2024

  Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt.

  Ønsker du at deltage digitalt skal dette skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.

  Kursusprogram
  30. april 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Planloven i praksis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-05-2024 til 03-05-2024

  Planloven indeholder de grundlæggende regler, der skal sikre en sammenhængende planlægning. Herunder:
  • At forene de samfundsmæssige interesser
  • At medvirke til at værne om landets natur og miljø
  • At skabe og bevare værdifulde bebyggelser
  • At inddrage offentligheden i planlægningen
  I takt med, at presset på brugen af landets arealer stiger, bliver administration efter planloven og tilhørende love mere kompleks.
  Det kræver derfor et godt overblik at kunne tilgodese de mange forskellige interesser, der er tilknyttet arealplanlægning.

  På dette kursus får du en grundlæggende indføring i planlovens overordnede struktur og praktiske administration og viden og værktøjer, der kan lette dine daglige arbejdsopgaver.


  Undervisningen veksler mellem gennemgang af den juridiske ramme og administrationen af de vedtagne planer. Du får desuden serveret en række eksempler fra det kommunale planarbejde som inspiration til din hverdag.
  Du får indblik i:
  - Den overordnede planlægning
  - Kommuneplanlægning i teori og praksis
  - De nye planlovsændringer
  - Miljøvurdering i relation til planlægning
  - Lokalplanlægning
  - Koblingen mellem plan og miljø

  Du lærer:
  - Hvordan en kommuneplansproces forløber i praksis
  - Hvilke juridiske rammer du skal operere inden for
  - Hvilken tilstødende lovgivning, du skal være opmærksom på i din hverdag

  Dette kursus er en del af uddannelsen miljøsagsbehandler med fagspecifik profil i planområdet.

  Kursusprogram
  2. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenbrød
  09:30 Velkomst, kaffe og præsentation
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  10:15 Indledning om planlægning og planloven
    Jens Flensborg
  11:00 Pause
  11:15 Den overordnede planlægning
    - Planhierarkiet, rammestyring og "virke for" princippet
    Jens Flensborg
  12:00 Frokost
  13:00 De nye planlovsændringer
    Jens Flensborg
  13:45 Case/gruppeopgave
    Jens Flensborg
  14:15 Pause
  14:30 Kommuneplanlægning
    - Kort om kommuneplanstrategi og kommuneplanprocessen
  - Kommuneplanens indhold og retsvirkninger
  - Muligheden for at udstede forbud på grundlag af kommuneplanen (PL §12)
    Jens Flensborg
  16:00 Kaffe og kage pause
  16:30 Kommuneplanlægning i praksis
    -Ud fra cases og eksempler
    Rikke Gramstrup Jensen
  17:00 Pause
  17:15 Kommuneplanlægning i praksis, fortsat
    Rikke Gramstrup Jensen
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave om kommuneplanlægning
    Jens Flensborg og Rikke Gramstrup Jensen
  21:00 Øl/vand og socialt samvær
  3. maj 2024
  08:00 Miljøvurderinger af planer (lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter)
    - Generelt om kravene om miljøvurdering af bl.a. kommuneplaner og lokalplaner
  - Screeningsprocessen og screeningsvurderingen (via eksempler fra praksis)
    Jens Flensborg
  09:45 Pause
  10:00 Lokalplanlægning
    - Lokalplanret og lokalplanpligt
  - Lokalplaners indhold og udformning og om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Kobling mellem plan og miljø mv.
    - Forholdet mellem planlægning og miljøregulering
  - Lokalplanlægning ift. støj (§ 15a)
  - Lokalplanlægning ift. anden miljøpåvirkning ( § 15b mv.)
  - Kort om planlægning og klima
    Jens Flensborg
  15:15 Kaffe og kursusevaluering
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Afdelingschef Rikke Gramstrup Jensen, NIRAS

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-05-2024

  Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.  Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.  På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.  Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.  Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

  Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.  For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur.  Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.

  Kursusprogram
  7. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
    Kim Pless-Schmidt
  10:30 Laboratoriearbejde I
    - Dyrenes kendetegn
  - Sortering i dyregrupper
    Kim Pless-Schmidt
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde II
    - Sortering i dyregrupper
  - Artsbestemmelse
    Kim Pless-Schmidt
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Laboratoriearbejde III
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Kim Pless-Schmidt
  16:30 Kaffe og evaluering
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Introduktion til QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-05-2024

  Flere og flere forsyninger anvender QGIS del til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver.

  Fx. at
  - registere LAR-anlæg, administrere og visualisere info om deklarationer og tinglysninger, foretage og visualisere driftsregistreringer, fotos af nyanlæg og renoveringer mv.

  Hos kommunerne bruges det til en række analyse- og registreringsopgaver.

  Fx. om:
  - Visualisering af veje og cykelstier, registrering og håndtering af invasive arter, vedligeholdelse af geografien vedr. det kommunale planarbejde og diverse registreringer i forbindelse med myndighedsarbejde samt planlægning af skoledistrikter.


  Kursusprogram
  14. maj 2024
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Suna Rokkjær
  10:00 QGIS' brugerfladeopbygning + organisering af arbejdet i QGIS
  11:00 Indlæsning af data og opsætning af kartografi, enkelt redigering af vektordata, output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Enkel redigering af vektordata + output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Suna Rokkjær
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2024

  Når du skal vurdere, om et vandløb lever op til EUs vandrammedirektivs krav om god økologisk tilstand, skal du blandt andet undersøge smådyrsfaunaen i vandløbet.  Smådyrene er også med til at afgøre effekten af jeres restaureringsprojekter eller kan udgøre en del af en forureningsundersøgelse.  På dette kursus får du viden om nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks.  Du kommer i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.  Kort sagt: Et rigtigt nørdekursus, hvor du får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer, der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks!

  Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.  For maksimalt udbytte af kurset skal du have kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, og så skal du i videst muligt omfang medbringe eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur.  Har du indsamlet dyr, du er i tvivl om, er du meget velkommen til at medbringe dem også.

  Kursusprogram
  15. maj 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - Introduktion til akvatiske smådyr (grupper)
    Kim Pless-Schmidt
  10:30 Laboratoriearbejde I
    - Dyrenes kendetegn
  - Sortering i dyregrupper
    Kim Pless-Schmidt
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde II
    - Sortering i dyregrupper
  - Artsbestemmelse
    Kim Pless-Schmidt
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Laboratoriearbejde III
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Kim Pless-Schmidt
  16:30 Kaffe og evaluering
    Kim Pless-Schmidt og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-05-2024

  En fortsættelse af vores kursus om smådyrsbestemmelser i vandløb, til vurdering af vandløbets miljøtilstand, effekten af vandløbsrestaureringsprojekter eller indledende undersøgelse af en mulig forurening.
  Det har været et ønske fra flere af vores deltagere på kurset ” Biologisk feltbedømmelse af vandløb”, at der laves en opfølgning, hvor der bliver mulighed for at gå yderligere i dybden med de væsentligste faunagrupper.

  På kurset ser vi på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks og går i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.

  Et rigtigt nørdekursus til de vandløbsinteresserede, hvor vi får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks.
  Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.

  Det forventes at kursister har kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, samt i vidt muligt omfang medbringer eget udstyr i form af stereolup, pincet og artsbestemmelseslitteratur, samt evt. dyr man er i tvivl om.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Biolog Kim Pless-Schmidt, Akvakim I/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsregulativer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2024

  Vandløbsregulativer er retsgrundlaget for administration af offentlige vandløb. De kan betragtes som aftaledokument mellem myndighed og borgere, og beskriver hvilke forpligtelser hhv. myndighed og lodsejer har.

  Det er regulativet, der sætter bestemmelser om vandløbets skikkelse eller vandføringsevne, dets vedligeholdelse, samt restaureringsforanstaltninger, og i miljøvurderingslovens forstand bliver det betragtet som en plan, og kan derfor være genstand for en miljøvurdering.

  Regulativet kan desuden have indflydelse på vandløbets målopfyldelse, og er heraf en vigtig brik i de nationale vandplaner og EU’s vandrammedirektiv.

  På dette kursus bliver du klædt på til at lave og revidere vandløbsregulativer. De lovgivningsmæssige rammer bliver introduceret, lige fra vandløbsloven til miljøvurderingsloven og vandplanerne og du lærer hvilke krav i vandrammedirektivet, som regulativerne skal leve op til.

  Du får overblik over, hvad regulativer er, hvad de kan regulere og hvilke typer af regulativer, der findes. Derefter dykker vi ned i selve processen, hvor du får en gennemgang af, hvordan et regulativ laves, så det holder i klagenævnet og hvilket udfordringer, du kan møde undervejs.

  Tag dine egne cases med, så får du mulighed for at drøfte dine overvejelser med de øvrige kursister samt undervisere, og du får inspiration til det videre arbejde.


  Kursusprogram
  22. maj 2024
  08:30 Mogenbrød, kaffe og the
  09:00 Velkomst, og gensidig præsentation
    Henriette Rantzau Almtorp og Suna Rokkjær
  09:30 Rammerne for vandløbsregulativer
    - Oversigt over lovgivningen (Vandløbsloven, Vandplanerne, Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Miljøvurderingsloven)
    Flemming Elbæk
  10:15 Vandrammedirektivets betydning for revision af vandløbsregulativer
    - Kravene i direktivet, der skal leves op til
    Flemming Elbæk
  10:45 Pause
  11:00 Vandrammedirektivet, fortsat
    - Praksis i dag, herunder klagenævnsafgørelser
    Flemming Elbæk
  11:30 Vandløbsregulativer
    - Hvad er et vandløbsregulativ?
  - Hvad skal et regulativ kunne?
  - Overblik over regulativtyper, og hvad de bruges til
    Henriette Rantzau Almtorp
  12:15 Frokost
  13:15 Regulativprocessen
    - Hvilke problemer og udfrodringer kan du møde?
  - Hvordan laver du et regulativ, der holder i klagenævnet -både ift. Natur- og afvandingsinteresser?
    Henriette Rantzau Almtorp og Florian Rasmussen
  14:45 Kagebord
  15:15 Erfaringer med regulativrevision
    - Inspiration fra Faaborg-Midtfyn og Viborg kommune
  - Gruppearbejde: Få undervisernes og medkursisters indspark til dit eget regulativarbejde, hvordan ser fremtidens regulativer ud?
    Florian Rasmussen og Henriette Rantzau Almtorp
  16:45 Opsamling, evaluering og afslutning
    Henriette Rantzau Almtorp og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Biolog Florian Rasmussen, Viborg Kommune

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbstilsyn og kontrol

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-06-2024 til 13-06-2024

  Bliv klædt på til at lave vandløbstilsyn med udgangspunkt i gældende lovgivning. Du lærer om de relevante afsnit i vandløbsloven og at læse og forstå et vandløbsregulativ, så du har en solid baggrund for at lave et vandløbstilsyn og kontrollere vandløbsvedligeholdelsen.

  Vi ser på eksempler med ulovlige indgreb og simple metoder til at tjekke forureningstilstand og vi gennemfører vandløbstilsyn i marken. Endelig lærer du hvordan du kan takle forskellige former for lodsejerklager.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  12. juni 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Mathilde Lange og Suna Rokkjær
  10:00 Lovgivning der er relevant at kende
    - Afvanding og naturindhold
  - Klasser, regulativer, restaurering og regulering
  - Vedligeholdelse
  - Ulovligheder
  - Udvalgt lovgivning: Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Vandløbsloven, Naturbeskyttelseslovens §3, Natura2000, Miljølov, Spildevandsplanen
    Mathilde Lange
  10:30 Pause
  10:45 Vandløbsregulativet
    - Krav til regulativets indhold (kort)
  - Vedligeholdelse, visuel kontrol af aflejringer, se i brønde, dræn tilløb osv.
  - Andre små fif
    Mathilde Lange
  12:00 Frokost
  13:00 Overtrædelser og klager
    - Sager og afgørelser
    Mathilde Lange
  14:00 Pause
  14:15 Forurening
    Mathilde Lange
  14:45 Kagebord
  15:15 Dokumentation
    Mathilde Lange
  16:00 Udarbejdelse af skabelon til vandløbstilsyn
    - eksempler på notater
    Mathilde Lange
  17:00 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Aftenservering i Dråben
  13. juni 2024
  08:15 Opfølgning på dag 1
    Mathilde Lange
  09:00 Ekskursion
    - Vandløbstilsyn
  - udstyr, teknik, lodsejerkontakt
  - Frokost i felten
    Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
  13:30 Tilbage på Ferskvandscentret
  13:30 Gruppearbejde
    - Opfølgning på vandløbstilsynet
  - Gennemgang af gruppernes tilsynsnotater
    Mathilde Lange og Gorm Roesgaard
  15:00 Evaluering
    - Kagebord
    Mathilde Lange og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Vandløbstekniker Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Vandløbstekniker Mathilde Lange, Mariagerfjord Kommune • Vandløbsarbejder Gorm Roesgaard, HedeDanmark a/s

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Lokalplaner

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-06-2024 til 18-06-2024

  Har du brug for viden om lokalplaner? Et kompliceret område hvor erfaringen er, at det ofte er her, at det går galt. Så er dette kursus for dig.
  Her får du styr på de juridiske krav, der er til lokalplaner. Vi dykker ned i den juridiske fortolkning af lovbestemmelserne på området ved hjælp af praktiske eksempler, som for eksempel afgørelser fra Planklagenævnet og domstolene. Vi ser på forskellige lokalplantyper og hvornår de bruges. De erfarne undervisere kommer med eksempler på ”den gode lokalplan” og typiske faldgruber i lokalplanprocessen. Der er også afsat tid til erfaringsudveksling og debat.  Kursusprogram
  17. juni 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Jens Flensborg
  09:30 Introduktion og indledning om planlovens særtræk
    Jens Flensborg
  10:15 Kort overblik over plansystemet
    - Planlovens særtræk og rammestyring
  - Indsigelser mod lokalplanforslag
    Jens Flensborg
  10:45 Kort pause
  11:00 Lokalplanret og lokalplanpligt
    - Kort om lokalplanprocessen
    Jens Flensborg
  12:30 Frokost
  13:30 Miljøvurdering af lokalplanforslag
    - Kort om de forskellige trin ved hhv. screening og miljøvurdering
    Jens Flensborg
  14:15 Kagebord
  14:40 Lokalplaner i praksis
    - Lokalplanlæggerens rolle i kommune og som rådgiver
  - Koordinering og kompromisser mellem fagligheder og interesser
  - Hvor meget skal en lokalplan kunne?
  - Åben snak om konkrete eksempler
    Jesper Frost Hansen
  16:00 Kort pause
  16:15 Lokalplanens indhold og generelt om lokalplaners bindende virkning
    Jens Flensborg
  17:45 Pause før middag
  18:00 Middag
  19:30 Kan lokalplaner være kreative?
    - Eksempler til diskussion
    Carsten Maegaard
  21:00 Kollegialt samvær
  18. juni 2024
  08:00 Introduktion om lokalplankataloget i PL § 15
    - Styrker og svagheder
    Carsten Maegaard
  09:00 Kort pause
  09:10 Gruppeopgave om lokalplanlægning
    Carsten Maegaard
  11:30 Lokalplanens retsvirkninger og forbud efter § 14
    Kristoffer Juul Bertelsen
  12:15 Frokost
  13:15 Dispensation fra lokalplaner
    - Hvornår kan der dispenseres?
  - Planens principper, praksis og formelle regler
    Kristoffer Juul Bertelsen
  14:30 Servitutter og lokalplanlægning
    Kristoffer Juul Bertelsen
  15:30 Afrunding, evaluering og kagebord
    Kristoffer Juul Bertelsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Kristoffer Juul Bertelsen, Codex Advokater • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Byplanlægger Jesper Frost Hansen, NIRAS • Byplanarkitekt, arkitekt m.a.a. Carsten Maegaard, rådgivende arkitekt m.a.a.

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsplanter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-06-2024

  Vi har i en årrække været vant til at vandløbene kun skulle opfylde krav til smådyrene i vandløbet. Men det er slut nu.
  Fremover skal vandløbene også leve op til krav om variation og antal arter af fisk og planter, der lever i vandløbet. Det er derfor blevet endnu vigtigere at du som åmand har et godt plantekendskab og ved hvordan grødeskæring påvirker de forskellige plantetyper.
  På dette kursus får du viden om planternes levevis og dynamikken i vandløbets plantesamfund, så du kan indrette din grødeskæring på en måde, som sikrer en stor variation af planter i de målsatte vandløb.

  Medbring gerne følgende litteratur på kurset:
  Danmarks vandplanter - feltnøgle (www.bfnsforlag.dk)

  Håndbog om vandløbsplanter (https://www.hededanmark.dk/vandloeb)
  Kursusprogram
  19. juni 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Henriette Rantzau Almtorp, Suna Rokkjær og Bo Levesen
  10:00 Introduktion til vandløbsplanter
    - Vandplanerne og lidt relevant lovstof
  - Grødeskæringens betydning for vandføring og livet i vandløbet
  - Afgrænsning af vandplanter
  - de gode, de onde og grusomme
  - Regulativ for Odense Å (principper for grødeskæring)
  - Udplantning af vandplanter
  - Introduktion til ekskursion, herunder brug af relevant litteratur (Danmarks vandplanter, håndbog om vandløbsplanter)
    Henriette Rantzau Almtorp og Bo Levesen
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - Bestemmelse af planter
  - Gennemgang af planter
  - Vurdering af vandløber
  - Kaffe og kage i det fri
    Henriette Rantzau Almtorp og Bo Levesen
  16:30 Opsamling og evaluering
    Bo Levesen, Suna Rokkjær og Henriette Rantzau Almtorp
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Naturgeograf Henriette Rantzau Almtorp, Faaborg-Midtfyn Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Naturbeskyttelseslovens §3

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-08-2024 til 21-08-2024

  På dette kursus dykker vi ned i Naturbeskyttelseslovens §3 og administration heraf. Vi ser på NBL`s formål, hvor gælder loven og hvad er undtaget. Hvilke muligheder er der for dispensation og, hvad gør vi ved overtrædelser. Vi fokuserer på sagsbehandlingens metodik, overtrædelsessager og forespørgsler om beskyttelsesstatus, nyttige værktøjer, nødvendige undersøgelser, høringer, vurderinger og godkendelser med vilkår eller afslag, og hvad der sker, når sagen ender i Natur- og miljøklagenævnet.

  På kurset ser vi på de typiske naturtyper, der er omfattet af § 3 og i forbindelse med en ekskursion registreres karakteristiske arter for 2 – 3 naturtyper i feltskema.


  Kursusprogram
  20. august 2024
  08:45 Morgenbuffet
  09:00 Velkommen og introduktion
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
    - NBL formål
  - Naturtyperne (bl.a. rigkær)
  - Hvornår gælder beskyttelsen?
  - Undtagelser
  - Registrering
  - Oplysning om § 3 status
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion
    - 2 -3 naturtyper besigtiges (karakteristiske arter)
  - Hvad er beskyttet?
  - Afgrænsning
  - Udfyldelse af feltskema
  - Indgreb i § 3 natur
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  18:00 Middag
  19:30 Naturpleje
    - Hvad virker og hvad virker ikke?
    Lars Dyhrberg Bruun
  21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
  21. august 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  08:30 Administration af § 3                       
    - Naturkvalitet, tilgroning, erstatningsnatur
  - Registrering af natur
  - Hvornår skal lodsejer søge dispensation?
  - Historiske overdrev
  - Administration af §3
  - §3 og anden lovgivning f.eks. råstofloven
  - Ænder i søer
  - Brug af luftfotos
  - Retslige principper og andre relevante emner
    Søren Karmark Obel
  09:30 Gruppearbejder § 3 sager
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  10:30 Håndhævelse
    - Tilsyn
  - Håndhævelse
  - Forældelse og passivitet
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  11:00 Gruppearbejde
    - Håndhævelse
  12:00 Frokost
  13:00 Klager, søgsmål og politianmeldelse
    Anne Margrethe Wegeberg og Søren Karmark Obel
  13:30 Afgørelser fra klagenævnet
    - Afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet
    Niels O. Julsgaard
  15:00 Kaffe og evaluering
    Anne Margrethe Wegeberg, Søren Karmark Obel og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Lars Dyhrberg Bruun, Syddjurs Kommune • Cand. scient. bio, specialkonsulent Niels O. Julsgaard, Miljø- og Fødevareklagenævnet • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft

  10-09-2024 til 11-09-2024

  Hvordan indpasser vi et projekt i landskabet? Hvordan analyserer vi landskabets kendetegn og vurdere landskabs sårbarhed og egnethed til et konkret projekt eller en ønsket planlægning? Hvis det er spørgsmål du stiller dig, så er dette kursus noget for dig!

  Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden, hvor vi har fokus på metodens fire faser – indhold og metodisk tilgang. Lige så stort fokus er metodens praktiske anvendelse til såvel planlægning som sagsbehandling, hvorfor der igennem hele kurset vil være en masse eksempler på landskabsanalysens betydning og anvendelse i forskellige sammenhænge.

  Kurset bliver afholdt i hjertet af Mols Bjerge, og vi vil aktivt bruge omgivelserne i undervisningen. Dermed vil kurset være præget af en vekslen mellem oplæg, øvelser i at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale, samt besigtigelse af det omgivende landskab med vægt på bl.a. rumlig og visuel analyse, landskabskarakterbeskrivelse, vurdering af landskabet samt drøftelser af landskabelig indpasning af konkrete projekter.

  Målet er således, at kursisterne får et værktøj i værktøjskassen, der er relevant i såvel planlægning som sagsbehandling i det åbne land, og som kan skaleres til relevante niveauer og detaljeringsgrader i forhold til et konkret projekt eller en konkret planlægning.

  Den første dag vil kurset være koncentreret omkring Mols Laboratoriet, og vi vil bruge landskabet i Mols Bjerge i vores øvelser og diskussioner. Vi vil bevæge os ud i bjergene i bil og herfra bevæge os rundt til fods. På andendagen er vi på bustur, hvor vi oplever forskellige typer landskaber. Du skal derfor være forberedt på et kursus med skridt i benene og frisk luft til hovedet.

  Læs mere om Molslaboratoriet, deres faciliteter, og arbejde på https://www.naturhistoriskmuseum.dk/molslaboratoriet

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  10. september 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  09:30 Indflyvning til emnet
    - Hvorfor er landskabsanalyse relevant?
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:45 Kortlægning - Naturgeografisk analyse, øvelse 1
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Kortlægning - Kulturgeografisk analyse, øvelse 2
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:00 Rumlig og visuel analyse
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Vurdering - karakterstyrke, tilstand, oplevelsesværdi og sårbarhed
    Hanne Brendstrup Nielsen
  16:00 Vurdering i praksis, øvelse 3
    Hanne Brendstrup Nielsen
  17:00 Pause før middagen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægning og praksis mødes
    Trine Eide
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  11. september 2024
  08:00 Mål og anbefalinger
    Hanne Brendstrup Nielsen
  09:00 Ekskursion
  12:00 Frokost
  13:00 Implementering - fra analyse til praksis
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:30 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Ekspertisechef Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Introduktion til QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-09-2024

  Flere og flere forsyninger anvender QGIS del til ledningsregistrering (for andre forsyningsarter end spildevand) men i særdeleshed som et supplerende GIS-værktøj til at løse en bred palette af opgaver.

  Fx. at
  - registere LAR-anlæg, administrere og visualisere info om deklarationer og tinglysninger, foretage og visualisere driftsregistreringer, fotos af nyanlæg og renoveringer mv.

  Hos kommunerne bruges det til en række analyse- og registreringsopgaver.

  Fx. om:
  - Visualisering af veje og cykelstier, registrering og håndtering af invasive arter, vedligeholdelse af geografien vedr. det kommunale planarbejde og diverse registreringer i forbindelse med myndighedsarbejde samt planlægning af skoledistrikter.


  Kursusprogram
  17. september 2024
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Suna Rokkjær
  10:00 QGIS' brugerfladeopbygning + organisering af arbejdet i QGIS
  11:00 Indlæsning af data og opsætning af kartografi, enkelt redigering af vektordata, output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Enkel redigering af vektordata + output af færdige kort
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Suna Rokkjær
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Fiskeindeks

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-09-2024

  Mængden og antallet af arter af fisk i et vandløb siger meget om vandløbets tilstand. Men præcis hvor mange fisk og fiskearter skal der være, før et vandløb kan siges at være i såkaldt ”god økologisk tilstand”?

  Fiskebestanden har igennem en årrække indgået i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene. Som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks. Fiskeindeks udføres som del af NOVANAS overvågningsprogram.

  På kurset gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af. Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande. Der lægges vægt på at lære dig, hvad der tæller med og hvad der ikke indgår jf. de tekniske anvisninger.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  24. september 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder til vandløb og vores erfaringer med dem
    - Gennemgang af de to fiskeindeks: Hvordan er de udviklet og hvordan virker de?
  - Erfaringer med anvendelsen siden ibrugtagen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  10:45 Pause
  11:00 Status for arbejdet med fiskeindeks siden ibrugtagen.
    - Hvordan står det til med fiskene i vandløbene?
  - Beskriver de 2 fiskeindeks de påvirkninger vandløbene er udsat for?
  - Giver vandløbsrestaurering anledning til at indeksværdierne stiger?
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  12:00 Feltarbejde
    - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
  - Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
  - Frokost på turen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Opsamling på ekskursionen
    - Grupperne fremlægger deres resultater
  - Diskussion af beregning af de to fiskeindeks: Opmærksomhedsunkter og faldgruber
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  16:30 Afslutning og evaluering
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Praktisk pleje af vandhuller og lignende

  Kursussted: Ferskvandscentret

  01-10-2024

  Her lærer du praktiske metoder i felten til pleje og vedligeholdelse af vandhuller, gadekær, regnvandsbassiner og andre små vandområder.

  Vandhullerne vokser helt naturligt til med planter af forskellig art, og vil man bevare vandhullet - eller regnvandsbassinets funktion - så skal der pleje og vedligehold til.

  Vi klæder dig på med biologi omkring vandhullerne, inden vi bruger det meste af dagen i felten med forskellige metoder til at fjerne planter. Medbring waders og din egen le!

  Kursusprogram
  1. oktober 2024
  09:00 Morgenbrød, kaffe og te
  09:30 Velkomst, introduktion og forventninger
    Thomas Aabling og Suna Rokkjær
  09:45 Vandhuller, gadekær og regnvandsbassiner - biologisk set
    - Hvorfor skal vi interessere os for de små vandhuller?
  - Hvad kendetegner et godt vandhul?
  - Hvad kan ”true” det gode vandhul?
  - Hvilke planter vil vi fjerne - og hvilke er gode at bevare?
    Thomas Aabling
  10:30 Pause
  10:45 Pleje og oprensning af vandhuller og regnvandsbassiner
    - Hvorfor pleje?
  - Praktiske erfaringer
  - Metoder og udstyr
    Thomas Aabling
  11:15 Ekskursion til vandhuller - vedligehold i praksis
    Vi besøger flere lokale vandhuller. Her får du vist forskellige typer vandhuller og evt. regnvandsbassiner, vi ser lidt på livet i og omkring dem og prøve kræfter med praktisk pleje og oprensning.
  Der bliver mulighed for at prøve pleje med le, net, wire, Truxorbåd med mere.
  En medarbejder fra Silkeborg Kommune deltager på ekskursionen.
  Frokost og eftermiddagskaffe og -kage ved bredden
    Thomas Aabling
  16:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    Opsamling og spørgsmål efter ekskursionen
    Thomas Aabling
  16:45 Evaluering
    Thomas Aabling og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Ingeniør Thomas Aabling, Thomas Aabling Vandmiljø

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landzoneadministration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-10-2024

  Mangler du overblik over landzonereglerne? Så er her kurset for dig.
  Med moderniseringen af planloven i 2017, skete der en del ændringer i landzonereglerne. Vi tager udgangspunkt i Planklagenævnets afgørelser og gennemgår de mest centrale bestemmelser og undtagelser i landzonereglerne.

  Vi kigger på administrationen af planlovens regler, og tager udgangspunkt i, hvordan en normal sag behandles.
  Hvornår kræves der landzonetilladelse?
  Hvordan fortolkes lovens undtagelser?
  Hvilke overvejelser skal du gøre dig?

  Selv om landzonespørgsmål er enkeltsager, så er det vigtigt, at der sker en ensartet behandling af sagerne.

  Du får inspiration til behandling af landzonesager, som i praksis ofte er sagsbehandlerens vigtigste arbejdsredskab.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  4. oktober 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Suna Rokkjær og Jens Flensborg
  09:15 Indledning vedrørende landzoneadministration
    - Zoneinddeling
  - Rammestyring
  - ”virke-for princippet”
    Jens Flensborg
  09:45 Hvornår kræves landzonetilladelse?
    - Hvilke dispositioner forudsætter tilladelse?
  - Hvad ligger der i begreberne ”udstykning”, ”ny bebyggelse” og ”ændring i anvendelsen”?
    Jens Flensborg
  10:45 Pause
  11:00 De vigtigste undtagelser til kravet om landzonetilladelse i PL §§ 36 og 37
    Jens Flensborg
  12:15 Frokost
  13:15 Hvornår gives der landzonetilladelse?
    - Hvilke hensyn skal og kan landzonemyndigheden inddrage i afvejningen?
  - Er det en god idé at udarbejde et administrationsgrundlag – og hvordan bruges det i praksis?
  - Hvilke principper gælder for fastsættelse af vilkår i landzonetilladelser?
    Jens Flensborg
  14:45 Kaffe, te, kage og frugt
  15:00 Formelle krav ved behandling af landzonesager
    - Særlige krav i planloven (høringer og nabo-orientering)
  - Generelle formkrav i forvaltningsloven
  - Klage, søgsmål og håndhævelse
    Jens Flensborg
  15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Jens Flensborg og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat (H) Jens Flensborg, Codex Advokater

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsvedligeholdelse med maskinkraft

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-10-2024 til 09-10-2024

  På dette kursus lærer du om, hvor man med fordel kan bruge maskiner i vandløbsvedligeholdelsen, og hvor man bør overveje en manuel vedligeholdelse.

  Kravene i vandplanerne er ikke til diskussion, og der er en forpligtelse overfor EU til at opnå miljømålene i vandløb.

  Vi sætter fokus på hvordan du opnår miljømålene og den bedste vedligeholdelse, mulige teknikker og hvad du skal være opmærksom på, når du udfører vedligeholdelsen.

  Vi ser på baggrunden for vedligeholdelsen, hvilke kompetencer der kendetegner den gode maskinfører, og hvilket grej der kan bruges til hvilke opgaver.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  8. oktober 2024
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Martin Løntoft og Suna Rokkjær
  09:30 Grødeskæring og -optagning
    - Grødeoptagningspladsens indretning
  - Opmærksomhedspunkter
    Martin Løntoft
  11:00 Pause
  11:15 Maskiner
    - Hvad findes der på markedet i ind- og udland
  - Fremtidens maskiner, hvad skal de kunne?
    Lennart Ahlefeldt-Laurvig
  12:15 Frokost
  13:15 Ekskursion
    - Hvor der skæres med forskellige maskiner
  - Vi kigger på maskinernes styrker og begrænsninger
  - Pleje og vedligeholdelse af maskiner
    Martin Løntoft og Lennart Ahlefeldt-Laurvig
  17:00 Pause
  17:30 Middag
  18:30 Planter, smådyr og fisk i vandløb
    - Hvorfor betyder de noget
    Bo Levesen
  21:00 Uformel erfaudveksling
  9. oktober 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Martin Løntoft
  08:15 Samarbejde mellem kontor og praktikere
    - Opgavefordeling
  - Godt arbejdsmiljø
  - Fælles mål
    Martin Løntoft
  10:30 Baggrunden for miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
    - Vandløbsloven
  - EU-direktiver
  - Vandløbsmålsætning
  - Vandløbsregulativer
  - Naturbeskyttelsesloven
    Charlotte Højbjerre
  11:30 Frokost
  12:30 Ekskursion med fokus på vandløbsmålsætning og miljømål
    - Planter, smådyr og fisk
  - Grødeskærings betydning for livet i vandløbet
  - Eksempler på miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse
    Bo Levesen og Martin Løntoft
  15:30 Opsamling
    - Evaluering
  - Kaffe og kage
    Martin Løntoft og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Direktør Lennart Ahlefeldt-Laurvig, Special Maskiner A/S • Biolog Charlotte Højbjerre, Silkeborg Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • vandløb Martin Løntoft, Bygge- og miljøafdelingen

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Natursagsbehandleren

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-11-2024 til 13-11-2024

  Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

  På kurset ser vi på den praktiske administration af:
  · Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
  · Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
  · Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
  · Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Videregående QGIS

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-11-2024

  Udbyg dine kompetencer til at anvende QGIS. Efter kurset er du i stand til at arbejde med flere dataformater, redigere vektordata og lave avancerede kortopsætninger.
  Kursusprogram
  19. november 2024
  09:00 Morgenmad
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
    Morten Storm og Suna Rokkjær
  10:00 Videregående redigering, arbejde med tekst- og excel-data, geokodning af data
    Undervisning og opgaveløsning
  12:00 Frokost
  13:00 Arbejde med atributdata, avanceret kartografi
    Undervisning og opgaveløsning
  14:30 Kaffe
  15:00 Opgaveløsning
  15:30 Opsamling og evaluering
    Morten Storm og Suna Rokkjær
  16:00 Tak for i dag. Kurset er slut.
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Undervisere

  • Stifter og konsulent Morten Storm, Styrke 10 ApS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Arbejdsmiljø for åmænd

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-11-2024

  Arbejdet med at beskære og vedligeholde vandløb er fysisk krævende. Det er velkendt at arbejdet kræver en god fysik når tungt udstyr og grøde skal håndteres manuelt i åen. Derfor er dette kursus det oplagte valg, hvis I ønsker overblik over risiciene og inspiration til at løse dem.

  På kurset vil relevant arbejdsmiljølovgivning blive gennemgået. Der lægges vægt på praktisk anvendelighed. Det betyder, at I som en del af undervisningen får mulighed for at byde ind med forslag og ideer til praktiske værktøjer, som I kan benytte efterfølgende.

  Endvidere vil der være fokus på praksis, dvs. hvornår er det ”godt nok” i forhold til loven.

  Dette kursus afholdes typisk en gang årligt.
  Kursusprogram
  28. november 2024
  09:30 Ankomst og morgenbuffet
  10:00 Velkommen, dagens program og præsentation
    Brian Larsen og Suna Rokkjær
  10:15 Baggrund for kurset
    - Velkendte belastningsskader
  - Påbud fra myndighederne
  -Et godt og sundt liv efter arbejdet
  10:40 Ergonomiske belastninger - god praksis og gældende regler
    -Arbejdsstillinger (praktisk øvelse/case)
  - Tunge løft (praktisk øvelse/case)
  - Ensformige bevægelser (praktisk øvelse/case)
  11:10 Pause
  11:20 Fysiske belastninger - god praksis og gældende regler
    - Kulde og vandstrømme i vandet (praktisk øvelse/case)
  - Anvendelse af tekniske hjælpemidler, eksempelvis maskinle eller gammeldags le
  - Vandstand og mudrede bundforhold (praktisk øvelse/case)
  - Store afstande i uvejsomt terræn, i vaders og med tungt udstyr (praktisk øvelse/case)
  12:00 Frokost
  12:55 Psykiske belastninger - god praksis og gældende regler
    - Tidspres (praktisk øvelse/case)
  - Tilsynets forskellige kvalitetskrav (praktisk øvelse/case)
  - Møde med vrede og frustrerede lodsejere m.fl
  - Koncentrationskrævende arbejde (praktisk øvelse/case)
  13:45 Pause
  13:45 Forebyggende tiltag
    - Planlægning, udbud og tilbudsgivning
  - Tekniske hjælpemidler
  - Organisatoriske ændringer
  - Nye arbejdsmetoder og risiko adfærd
  - Oplæring og instruktion
  - Risikovurdering (APV), praktisk øvelse/case
  14:45 Indsats i egen virksomhed – hvad vil du forsøge at ændre?
  15:45 Evaluering
    Brian Larsen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Brian Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.