Suna Rokkjær

Suna Rokkjær arbejder som kursusudvikler på Ferskvandscentret. Hun er uddannet biolog og har en baggrund som gymnasielærer. Du kan møde Suna på mange af vores kurser inden for vandmiljø, natur og byggeri.

Suna har været ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling siden 2014, er uddannet biolog og har arbejdet en årrække som gymnasielærer.

Suna har ansvaret for en bred række af kurser, størstedelen af dem inden for vandmiljø, herunder de kurser, der hører til vandløbsteknikeruddannelsen.

Hun sætter en ære i at få teori og praksis til at spille godt sammen og bruger i høj grad naturen som et levende læringsrum.

Suna er også involveret i kurser inden for natur og byggeri.  Aktiviteterne vedr. byggeri rækker bredt –  fra kurser rettet mod boligforeninger mv. om legionella til workshops om cirkulær økonomi.

Suna involveres gerne i udvikling af lærings- og evalueringsmateriale, hvor hun gør brug af sine didaktiske kompetencer.

Hvis du har input og ønsker vedr. natur- og vandmiljøkurser, eller input til Ferskvandscentrets underviserdag, så tag gerne fat i Suna.

Suna Rokkjær

Suna Rokkjær

Kursusudvikler
Biolog

Mød Suna her

 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-09-2021 til 23-09-2021

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor deltagerne får konkrete værktøjer, som kan bruges i den daglige sagsbehandling.
  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger og forureningstransport, og bruger konkrete værktøjer til beregning af grundvandssænkning og påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder m.m.

  På sidste dag er der to spor, SPOR 1: Vandforsyning & SPOR 2: Jordforurening

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  21. september 2021
  12:00 Let frokost
  12:30 Velkomst og præsentation.
    Suna Rokkjær, Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
  13:00 Kursusoverblik
    Jacob Birk Jensen
  13:20 Grundvandsmagasiner og geologi i Danmark
    - Øvelse
    Jens Asger Andersen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Vandets kredsløb - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse og vandbalance
    - Øvelse
    Jacob Birk Jensen
  16:15 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet - del 1
    Jens Asger Andersen
  18:30 Middag
  19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
    Jacob Birk Jensen
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  22. september 2021
  08:30 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet - del 2
    - Øvelse
    Jens Asger Andersen
  09:15 Potentialeforhold
    - Fra pejledata til potentialekort
    Jacob Birk Jensen
  10:00 Besøg på kildeplads
  12:00 Frokost
  13:00 Øvelse i optegning af potentialekort
    Jacob Birk Jensen
  14:00 Grundvandsindvinding og oplande
    - Øvelse
    Jacob Birk Jensen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
    Jacob Birk Jensen
  16:15 Sårbarhed
    - Øvelse
    Jens Asger Andersen
  18:30 Middag
  19:30 Erfaudvekslinger
  21:00 Uformel erfaudveksling i Dråben
  23. september 2021
  08:30 Opsamling på dag 1 & 2 Introduktion til spor 1 og spor 2
    Spor 1: Samspil mellem grundvand og overfladevand
  Spor 2: Jordforurening i praksis
    Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
  09:00 SPOR 1: Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
    - Øvelse
    Jacob Birk Jensen
  09:00 SPOR 2: Jordforurening i praksis
    - Øvelse
    Jens Asger Andersen
  10:45 Pause
  11:00 Spor 1 og spor 2 fortsat
  12:00 Frokost
  13:00 Spor 1: Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
    Jacob Birk Jensen
  13:00 Spor 2: Grundvandsbeskyttelse og planlægning
    Jens Asger Andersen
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Opsamling i plenum
    - Samlet
    Jacob Birk Jensen og Jens Asger Andersen
  16:00 Afrunding og evaluering
    Jens Asger Andersen, Jacob Birk Jensen og Suna Rokkjær
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Hydrolog Jens Asger Andersen • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen

  Pris 11.500,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.500,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • VVM screening og miljøvurdering

  Kursussted: Ud af huset, bestiller

  05-10-2021 til 06-10-2021

  Er du i tvivl om, hvornår der er en VVM sag? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag og hvordan forholdet er mellem VVM og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.Du får en grundlæggende indføring i VVM-sager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel. Sammenlægningen af regelsættene for VVM og Miljøvurdering af planer og heraf følgende ændringer, der trådte i kraft den 16. maj 2017, bliver fremhævet. VVM-pligt og reglerne for både bilag 1-anlæg og bilag 2-anlæg bliver gennemgået. Koblingen til regelsæt som planloven og miljøbeskyttelsesloven bliver uddybet. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
  Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  5. oktober 2021
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Præsentation og indledning
    Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
  09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
    - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg
  på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
  - VVM-screeningen
  - Er der en bagatelgrænse?
  - Hvad ligger der i en udvidelse, der kan sidestilles med nyetablering?
  - Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
  - Koblingen mellem VVM og SMV
  - Habitatområder og Natura 2000
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 VVM anmeldelse og -screening
    - Projekters karakteristika, beliggenhed og påvirkning på miljøet
  - Varighed, sandsynlighed og reversibilitet
  - Bilag 3 & 5 i bekendtgørelsen
  - VVM pligt eller ej?
  - Lokalplaner og kommuneplantillæg
  - Cases og eksempler
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  15:00 Kaffepause
  15:15 Introduktion til case
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  15:30 Gruppearbejde: VVM anmeldelse og -screening
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  17:30 Middag
  19:00 Sagsbehandling i et politisk system
    - Aktuelle cases og eksempelkatalog
    Kirsten Hesselaa og Ulf Kjellerup
  21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
  6. oktober 2021
  08:30 Opsamling på dag 1
    Ulf Kjellerup
  09:00 VVM processen
    - VVM pligtigt projekt
  - Deltagere, proces, høringer, afslutning
  - Kommuners rolle i processen
  - Eksempel
    Ulf Kjellerup
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøbegrebet
    - Hvad er det og hvordan arbejdes med det i praksis
    Ulf Kjellerup
  14:00 VVM-redegørelsen eksemplificeret
    - Dataindsamling
  - Vurderinger
  - Vurderingsværktøj og væsentlighedsbegrebet
  - Projekttilpasning
  - Afværgeforanstaltninger
    Ulf Kjellerup
  15:00 Fra VVM til projektering og anlæg
    - Cases og debat med grundlag i deltagererfaringer
    Ulf Kjellerup
  16:00 Evaluering og afslutning
    Ulf Kjellerup og Suna Rokkjær
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S

  Undervisere

  • Ingeniør Kirsten Hesselaa, Silkeborg Kommune • Senior Legal Advisor Ulf Kjellerup, COWI A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Klimalavbundsprojekter

  Kursussted: Gl. Skovridergaard

  12-10-2021

  Sidder du med en ide til et projekt om lavbund, klimalavbund eller andre miljøprojekter? Har du brug for hjælp til kvalificering af en ansøgning om jordfordeling eller klimalavbundsprojekt?

  Få ny viden, sparring og hjælp af erfarne projektledere til lige præcis dit projekt.

  Med udgangspunkt i konkrete cases, får du indblik i, hvilke overvejelser der er vigtige før man går i gang med et lavbundsprojekt. F.eks. om hvordan du sikrer sammenhæng til kommunale og regionale strategier og handleplaner, således at dit projekt kan bidrage til at virkeliggøre prioriterede målsætninger. Et kompetent hold af undervisere, der selv har været dybt involveret i projekter deler ud af deres erfaringer, så du får nyttige værktøjer, what to do and what not to do i dine egne projekter. Vi giver kursisterne muligheden for at få et stort netværk at trække på. Efter indføring i eksisterende projekter, får du faglig vejledning til kvalificering af dit indsendte projektforslag.

  De efterfølgende trin i projektforløbet afdækkes på selvstændige kursusdage. Kurset er nemlig første kursustilbud i en kommende række af arrangementer om lavbundsprojekter. Vi ønsker at sikre at du kan hente viden og læring om lavbundsprojektet i hele forløbet fra idefase, scoping, planlægningsproces, anlægsfase til drifts- og dokumentationsfasen.

  Programmet for dagen er pt. foreløbigt, så ændringer kan forekomme.
  Kursusprogram
  12. oktober 2021
  09:00 Velkomst, præsentation og forventningsafstemning
    Suna Rokkjær
  09:15 Introduktion til Klimalavbundsprojekter
    - Baggrund og historisk perspektiv
  - Hvorfor skal man lave klimalavbundsprojekter
  - Strategier og handleplaner
  - Overblik over projekttyper, fordele, ulemper, overlap og afgrænsning
  - Statslige og kommunale projekter
  - Hvem kan søge?
  - Kort introduktion til identifikation af projekt
  - Rammer for tilskud
  - Oplæg, gruppearbejde og sparring
    Henrik Vest Sørensen, Bo Levesen og Martin Nissen Nørgård
  10:15 Pause
  10:30 Jordfordeling
    - Hvad er en jordfordeling og hvad kan en jordfordeling?
  - Hvad er specielt ved jordfordeling ved MUFJO i forhold til andre projekter?
  - Klimalavbund kan indgå som projektelement i MUFJO
  - Beskrivelse af de andre projekttiltag i MUFJO (BNBO, rekreative tiltag etc.), formålet med projekterne, hvordan bliver det finansieret, lodsejerinformation m.m.
    Jesper Blåbjerg
  11:30 Frokost
  12:30 Cases
    - Konkrete cases (Grejs ådal, Nørreådal)
  - Procedurer og udbytter
  - Samarbejde med og inddragelse af interessenter
    Martin Nissen Nørgård og Bo Levesen
  13:15 Pause
  13:30 Sparring om indsendte cases
    - Hvordan gør jeg? Ansøøgningsmodul
  - Præsentation af deltageres cases
  - Udfordringer ved projekterne
  - Gruppearbejde
  - Opsamling i plenum
    Bo Levesen og Martin Nissen Nørgård
  16:30 Opsamling og afrunding for i dag
    - De næste kursers indhold
  - Ønsker fra deltagere
    Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Konsulent Jesper Blåbjerg, Miljø- og Fødevareministeriet • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Chefkonsulent C2C CC Henrik Vest Sørensen, Region Midtjylland

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbsrestaurering

  Kursussted: Ferskvandscentret

  25-10-2021 til 26-10-2021

  Her får du viden og inspiration til at gøre noget ved de vandløb, der lider under spærringer, udretning, rørlægning med mere.

  Vi gennemgår nogle generelle forhold og en række konkrete restaureringsprojekter fra planlægning og gennemførelse til forventet vandløbskvalitet. Og på to ekskursioner ser vi et væld af forskellige projekter, bl.a. fjernelse af spærringer, genslyngninger, åbning af vandløb med mere.

  Mulighederne for vandløbsrestaurering er nemlig mange, og vandløbsrestaurering er fortsat blandt de vigtigste virkemidler for kommunerne for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

  Kursusprogram
  9. november 2021
  08:45 Morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig introduktion
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  09:30 Kommunale vandløbsrestaureringsprojekter
    - Planlægning, strategi, finansiering og gennemførelse
  - ændret vedligeholdelse som restaureringsværktøj
  10:30 Mere komplicerede restaureringsprojekter, der kræver projektering og rådgivning
    Esben Astrup Kristensen
  11:30 Eksempler på restaureringsprojekter i Silkeborg Kommune
    Åge Ebbesen
  12:15 Frokost
  13:00 Ekskursion. Eksempler på mindre restaureringsprojekter
    - Restaurering af spærringer
  - Åbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  - Genskabelse af snoede strømforløb
  - Udlægning af sten og grus, etablering af gydebanker
  - Plantning af træer langs vandløb
  - Drikkevandssteder, hegning
  Kaffe og kage i det grønne
    Åge Ebbesen
  18:00 Middag
  19:30 Aftenunderholdning
    - Signalkrebs og andre vandløbsarter
    Åge Ebbesen og Morten Vissing
  21:00 Uformel netværksdannelse i Dråben
  10. november 2021
  08:30 Geologiske og morfologiske overvejelser ved projekter
    - Hvordan ser et naturligt vandløb ud?
  - Geografiske forskelle i vandløbstyper
  - Evaluering af allerede udførte projekter, hvad kan vi lære af dem?
  - Konsekvenser af den nuværende praksis
  - Fremadrettede overvejelser i planlægningen
    Esben Astrup Kristensen
  09:30 Restaureringens påvirkning af den økologiske tilstand
    Esben Astrup Kristensen
  10:45 Oplæg til ekskursion
    Åge Ebbesen
  11:45 Frokost
  12:45 Ekskursion. Flere eksempler på mindre vandløbsrestaureringer
    Åge Ebbesen
  15:30 Tilbage på Ferskvandscentret
    - Kaffe og kage
  - Evaluering og afslutning
    Åge Ebbesen og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Miljøtekniker Åge Ebbesen, Silkeborg Kommune • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandløbs- og naturgenopretning

  Kursussted: Vingsted - Hotel & Konferencecenter

  27-10-2021 til 28-10-2021

  Her kan du lære, hvordan fx et vådområde, lavbunds- eller vandløbsrestaureringsprojektet kommer fra papiret og til udførsel i marken. Gennem meget erfarne undervisere får du mulighed for at opbygge din viden om, de mange elementer du skal være opmærksom på, uanset om du er projektlederen fra stat eller kommune, formand eller maskinføreren. Lær lige fra hvad der er det gode naturgenopretningsprojekt til afsætning, 3d gravning, krav der kan stilles til maskinføreren. Hør også om de nye miljøkrav, der anbefales som standard til maskiner, der arbejder i natur og vandmiljø. Få eksempler på graveteknik og hvordan det fx er bedst at arbejde på en gyngende mose. Vi tager også på ekskursion og ser på eksempler på naturgenopretningsprojekter. Dette giver mulighed for at drøfte og se eksempler på anlægstekniske løsninger.
  Kursusprogram
  27. oktober 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:15 Velkomst og gensidig præsentation
    Suna Rokkjær og Martin Nissen Nørgård
  10:00 Intro
    - Vand og naturplanerne
  - Eksempler på hvorfor dette kursus er vigtigt
    Martin Nissen Nørgård
  10:15 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?
    - Hvad kendetegner naturlige vandløb, søer og enge?
  - Hvad er kendetegn for fx rigkær, ellesump, overdrev og en naturlig kilde?
  - Hvorfor er det vigtigt at sikre naturtyperne? Biodiversitet, lovgivning og naturforbedring?
    Søren Nordahl Hansen
  11:00 Pause
  11:10 Hvad er god og hvad er dårlig naturgenopretning?, fortsat
  12:00 Frokost
  13:00 Maskiner
    - Valg af skovle, bånd og maskiner til fx blødbundsopgaver
  - Demonstration af bedste grej til forskellige opgaver
  - Maskinstyring og hvordan GPS virker
    Martin Nissen Nørgård, Brian Ørnhøj Petersen og Vagn Sloth Madsen
  14:30 Kaffepause
  14:45 Fra detailprojekt/udbudsmateriale til udførelse i marken
    Martin Nissen Nørgård
  16:30 Pause
  16:45 Afsætning af vandløbstracé eller kørsel efter digital gravemodel?
    - Miljøledelsesplan
  - risikovurdering
    Martin Nissen Nørgård
  18:00 Middag
  19:00 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger
    - Klargøring af arbejdsplads og adgangsveje
  - Graveteknik, bundopskydninger og udskridning i vandløb
  - Blød bund
  - Jordhåndtering, depoter, mængder, transport m.v.
  - Dialog med lodsejere og dokumentation for udført arbejde
  - Arkæologiske fund - hvornår stopper arbejdet?
    Martin Nissen Nørgård
  21:00 Uformel erfaudveksling
    - Deltagernes egne erfaringer, præmie til bedste/sjoveste erfaringsindlæg
    Martin Nissen Nørgård
  28. oktober 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
    Martin Nissen Nørgård
  08:30 Eksempler og løsningsforslag på almindelig forekommende anlægstekniske opgaver og problemstillinger – fortsat
    - Vådområdeprojekter
  - Udførelse af bedste vandhul og bekkasinskrab
  - Etablering og retablering af sandfang
    Martin Nissen Nørgård
  09:30 Pause
  09:45 Kommunale vandløbsindsatser
    - Fjernelse af spærringer og etablering af gydebanker
  - Brug af sten og træ til etablering af skjul
  - Åbning af rørlagt strækning
    Bo Levesen
  11:00 Arbejdsmiljø
    Jasper Fournaise Eriksen
  12:00 Frokost
  12:45 Ekskursion: Vandløbs– og naturrestaurering
    - Eksempler fra Vejle kommune
    Bo Levesen, Martin Nissen Nørgård og Brian Ørnhøj Petersen
  15:45 Evaluering
    - Kagebord
    Martin Nissen Nørgård og Suna Rokkjær
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Jasper Fournaise Eriksen, Arbejdsmiljøcentret human house • Biolog Søren Nordahl Hansen, Vesthimmerlands Kommune • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Produktspecialist - Maskinstyring Vagn Sloth Madsen, Leica Geosystems A/S • Landinspektør Martin Nissen Nørgård, Naturstyrelsen • Entreprenør Brian Ørnhøj Petersen, Birkedal natur

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Håndtering af overskudsjord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2021

  Bliv i stand til at håndtere både ren og forurenet jord så praktisk, miljøvenligt og billigt som muligt.

  Vi har fokus på overskudsjord i forbindelse med kloakprojekter, men kan også komme ind på f.eks. håndtering af sediment fra regnvandsbassiner.

  Vi ser på udfordringerne omkring overskudsjord fra både myndighedens og forsyningsselskabets vinkel. Du får praktiske fif til, hvordan arbejdet kan gribes an, så det gøres nemmest og billigst muligt. Der er god tid til dialog og diskussion.

  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Geolog Henrik Melgaard • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Geolog Henrik Melgaard • Morten Sørensen, VAM A/S • Biolog Bo Utoft, Aarhus Kommune

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Forvaltningsret

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-11-2021

  Har du styr på de forvaltningsretlige spilleregler? Hvis ikke er dette kursus noget for dig.

  Dette kursus burde være et must for enhver offentlig sagsbehandler, da forvaltningsret er hele grundlaget for at udøve offentlig sagsbehandling. Her får du de basale forvaltningsretlige grundbegreber, spilleregler og principper på plads. Det er en viden, der forebygger og løser uoverensstemmelser mellem forvaltning og borger inden de opstår, simpelthen ved korrekt sagsbehandling.

  Underviser på kurset, advokat Mads Kobberø, lægger særlig vægt på det miljøretlige område.

  Tager I flere af sted sammen er kurset en mulighed for at opbygge en fælles forvaltningsretlig forståelse og ensartet praksis i jeres kommune.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  3. november 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og rundstykker
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  09:45 Inhabilitet
    Hvornår har man som sagsbehandler eller kommunalpolitiker en sådan tilknytning til en sag, at man ikke må medvirke ved sagens behandling, og hvad er konsekvensen, hvis man alligevel deltager i sagens behandling?
    Mads Kobberø
  10:30 Kaffepause
  10:45 Principper for sagens oplysning inkl. partshøring
    Det er myndighederne, der skal sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Hvordan sikrer vi det, og hvilke krav er der til partshøring af f.eks. naboer?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  12:45 Aktindsigt
    På miljøområdet følger naboer, interesseorganisationer og andre livligt med i de sager, myndighederne har under behandling. Hvilken adgang til aktindsigt har de pågældende, og omvendt formuleret hvilke undtagelser er der fra adgangen til aktindsigt?
    Mads Kobberø
  13:30 Afgørelsens indhold (de forvaltningsretlige grundsætninger, f.eks. proportionalitet og magtfordrejning)
    De forskellige miljøregler sætter en ramme for myndighedernes afgørelser. Der er dog fortsat overladt myndighederne en skønsmargin. De forvaltningsretlige grundsætninger skal medvirke til at sikre, at kommunerne forvalter denne adgang til at skønne på en ordentlig måde.
    Mads Kobberø
  14:30 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen
    Når myndigheden har truffet sin afgørelse, skal afgørelsen kommunikeres ud. Der er i den forbindelse dels nogle formelle krav, dels nogle krav til klagevejledning og lignende. Afgørelsen kan indbringes for klageinstanser, domstole m.v.
    Mads Kobberø
  15:30 Kaffepause
  15:45 Meddelelse af afgørelse og muligheden for at anfægte afgørelsen, fortsat
    Mads Kobberø
  16:30 Opsamling og afslutning
    Mads Kobberø og Suna Rokkjær
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Landskabsanalyse

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-11-2021 til 05-11-2021

  Har du brug for input og idéer til at vurdere landskabets sårbarhed og egenthed til et konkret projekt? Så er dette kursus noget for dig. Her får du nogle konkrete værktøjer til at aflæse og beskrive landskabets kendetegn og karaktertræk. Kurset er et grundkursus i landskabsanalyse efter landskabskaraktermetoden. Kurset er præget af en vekslen mellem teori og praksis med øvelser i at læse kort, at analysere landskabet fra skrivebordet ved hjælp af forskelligt kortmateriale og at analysere landskabet rumligt og visuelt i felten, samt at vurdere landskabet i forhold til et konkret projekt.
  Kursusprogram
  4. november 2021
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og introduktion
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  10:00 Hvorfor landskabsanalyse
    - Hvorfor skal vi interessere os for landskab?
  - Landskabskaraktermetoden i hovedtræk
    Hanne Brendstrup Nielsen
  10:30 Pause
  10:40 LKM - Naturgeografisk analyse
    - Naturgeografisk analyse - teori og praksis
  - Øvelse 1, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  11:20 LKM - Kulturgeografisk analyse
    - Kulturgeografisk analyse - teori og praksis
  - Øvelse 2, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Fortsat....
    Hanne Brendstrup Nielsen
  13:20 LKM - Rumlig og visuel analyse
    - Rumlig og visuel analyse - teori og praksis
  - øelse 3, gruppearbejde og plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  14:30 LKM - Karakterbeskrivelse
    - Beskrivelse af landskabets bærende karaktertræk
  - Øvelse 4, plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Kagebord i Dråben
  15:30 LKM - Vurdering af styrke, tilstand og oplevelsesværdi
    - Vurdering af karakterstyrke, tilstand og oplevelsesværdi
  - Øvelse 5, plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  16:15 LKM - Sårbarhed, mål og anbefalinger
    - Vurdering af landskabskarakterens sårbarhed - teori og praksis
  - Øvelse 6, plenum
  - Mål og anbefalinger - teori og praksis
    Hanne Brendstrup Nielsen
  18:00 Middag
  19:30 Myndighed og bygherre - når planlægningen og praksis mødes
    - Myndighed og virksomhed - forskellige perspektiver for planlægning og udvikling
  - Hvordan italesættes udfordringer og muligheder tidligt i processer?
  - Hvordan finder vi de gode løsninger i fællesskab?
    Trine Eide
  21:00 Aftenservering og kollegialt samvær
  5. november 2021
  08:00 Ekskursion fra kort til virkelighed
    - Udvalgte lokaliteter besøges og diskuteres
  - Hvad er landskabets bærende karaktertræk? (naturgeografi, kulturgeografi, rumlige og visuelle forhold)
  - Hvordan kan landskabet beskrives og hvordan vurderes karakterstyrke og tilstand?
  - Hvordan vurderes oplevelsesværdi og hvordan vurderes sårbarhed?
  - Formulering af anbefalinger til håndtering af ændringer/projekter?
    Hanne Brendstrup Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Vurdering af et konkret projekt i forhold til landskabelige påvirkning
    - Hvordan vurderes et konkret projekt i fht. landskabets karakter og landskabelige påvirkning?
  - Eksempel fra VVM
  - Diskussion i plenum
    Hanne Brendstrup Nielsen
  15:00 Afrunding og evaluering
    - Herunder kaffe og kage
    Hanne Brendstrup Nielsen og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Planlægger, Arkitekt maa Trine Eide, Herning Kommune • Chefkonsulent Hanne Brendstrup Nielsen, NIRAS

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Fiskeindeks til vandløb – vandløbsmålsætning

  Kursussted: Ferskvandscentret

  09-11-2021

  Fiskebestanden skal nu indgå i den samlede tilstandsvurdering af vandløbene, og som værktøj til at vurdere fiskebestanden er der udviklet to fiskeindeks.

  Her gennemgår vi udviklingen og teorien bag de to indeks. Bagefter tager vi i felten og prøver metoden af: Først elektrofisker vi nogle strækninger i forskellige vandløb og efterfølgende udregner vi indeksværdier for vandløbenes fiskebestande.

  Kursusprogram
  26. oktober 2021
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  10:00 Gennemgang af de to fiskeindeks/metoder og vores erfaringer med dem
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  10:45 Pause
  11:00 Fiskene i vandplanerne, hvad kommer det til at betyde for moniteringen og forvaltningen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  12:00 Feltarbejde
    - To udvalgte vandløbsstrækninger bliver elbefisket
  - Deltagerne skal derefter opmåle vandløbet og udregne værdier og status med begge metoder
  - Frokost på turen
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  15:00 Kagebord
  15:30 Opsamling på ekskursionen
    - Grupperne fremlægger deres resultater
  - Fælder og faldgruber
    Esben Astrup Kristensen og Niels Jepsen
  16:30 Afslutning og evaluering
    Esben Astrup Kristensen og Suna Rokkjær
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Seniorforsker Niels Jepsen, DTU AQUA • Seniorrådgiver Esben Astrup Kristensen, EnviDan A/S

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Natursagsbehandleren

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-11-2021 til 11-11-2021

  Du har som natursagsbehandler i kommunen ansvaret for at forvalte en bred vifte forskelligartede og komplekse opgaver af national og international karakter, herunder tilsyn, tilladelser og afslag med hjemmel i Naturbeskyttelsesloven m.fl.

  På kurset ser vi på den praktiske administration af:
  · Naturbeskyttelsesloven - § 3 beskyttede naturtyper, Bygge- og beskyttelseslinjer og offentlig adgang til naturen
  · Habitat og fuglebeskyttelsesdirektiver - anmeldeordningen, beskyttelse af dyre- og plantearter listet på bilag IV og konsekvensvurderinger af planer og projekter
  · Pleje og vedligehold af fredninger, forvaltning, overvågning, genopretning
  · Samspil med andre lovgivninger som vandløbslov, planlov og miljøbeskyttelseslov

  Kursusprogram
  10. november 2021
  08:45 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og præsentation
    Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
  09:30 Naturbeskyttelseslovens § 3
    - Hvilke naturtyper er beskyttede og hvordan
  - arealberegning
  - Registrering af beskyttet natur
  - Oplysningspligt
  - Undtagelser fra beskyttelsen
  - Genopdyrkning og skovrejsning
  - Hvad kræver dispensation
  - Administration af § 3
  - Erstatningsbiotoper
  - Anden lovgivning – hvilken lov er stærkest?
  - App for beskyttet natur
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Bygge- og beskyttelseslinjer
    - § 16 Sø- og Å-beskyttelseslinje
  - § 17 Skovbyggelinje
  - § 18 Fortidsmindebeskyttelseslinje
  - § 19 Kirkebyggelinje
  - Hvad dækker beskyttelsen og kræver derfor dispensation?
  - Hvad kan der gives dispensation til?
    Søren Karmark Obel
  15:00 Habitatdirektivets bilag IV-arter: Odderne fodres i Aqua
    Vi introducerer habitatdirektivets beskyttede arter ved selvsyn i Aqua
  15:30 Kaffepause og kagebord
  16:00 Habitatdirektivet
    - Habitatbekendtgørelsen
  - Bilag IV
  - Natura 2000-områder
  - § 19a-19h (anmeldeordning m.v.),
  - udpegningsgrundlag,
  - NBL §29a.
  - Beskyttelse af plante og dyrearter
  - Væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering.
    Søren Karmark Obel
  17:15 §21 Friluftsreklamer
    Søren Karmark Obel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:30 Casestudy Habitatdirektivet
    NMK-42-00491
  20:00 Fredninger
    NBL § 29a Beskyttelse af plante og dyrearter
    Søren Karmark Obel og Anne Margrethe Wegeberg
  20:30 Netværk, hygge og uformel erfaudveksling i Dråben
  11. november 2021
  08:00 Opsamling på dag 1
    Eventuelt det, vi ikke nåede
  08:30 Offentlighedens adgang
    - §§ 22-26, adgangsbestemmelserne
  - Hvor og hvordan er der adgang og hvilke undtagelser er der
  - § 26a, Nedlæggelse af veje, lidt om beskyttede diger
  10:30 Tilsyn og håndhævelse
    - Administration og håndhævelse af naturbeskyttelsesloven.
  - Retslige principper
  - Varsler og påbud
  - Klage og søgsmål
  - Politianmeldelser og straf etc.
    Anne Margrethe Wegeberg
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde med konkrete sager
    - Klagenævnsafgørelser
    Søren Karmark Obel
  15:00 Evaluering, kaffe og kage
    Søren Karmark Obel, Anne Margrethe Wegeberg og Suna Rokkjær
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Undervisere

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Biolog Anne Margrethe Wegeberg, Randers Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2021

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-11-2021

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

  Emnerne på årets træf er endnu ikke lagt fast. Derfor har du chancen for at sætte dit præg på dagen med forslag. Skriv til Suna Rokkjær på sr@fvc.dk eller ring på 8921 2167 og kom med input.  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Specialkonsulent Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen Vestjylland • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Maskinfører Orla Kviesgaard, Anton Christensen • Chefkonsulent/arbejdsmiljøkoordinator Brian Foldager Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Formand Arne Mundbjerg, Entreprenørgården • Projektchef Morten Møllnitz, SWECO Danmark A/S • Åmand Jonas Suk Nielsen, Entreprenørgården • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-11-2021 til 23-11-2021

  Lær hvordan du giver tilladelse til ny anvendelse af forurenede grunde, når der f.eks. bygges bolig på et tidligere autoværksted eller havneområder omdannes til boligområder.

  På kurset gennemgås regler og love, så du bl.a. lærer at skelne mellem brugen af miljøbeskyttelsesloven §19 og jordforureningsloven §8. Vi kigger også på arbejdet med at skaffe de rette og tilstrækkelige data til sagsbehandlingen og hvilke vilkår, du kan og skal stille til en tilladelse.

  Du prøver dine nye kundskaber af gennem gruppearbejde og har mulighed for at drøfte egne problemstillinger.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  22. november 2021
  09:15 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Louise Raaschou Andersen og Suna Rokkjær
  10:00 Lovgivning
    Regler for byggeri på forurenet areal:
  - Jordforureningsloven §8, hvad kræver tilladelse?
  - Jordforureningsloven § 72b
  - Miljøbeskyttelsesloven §19/§33
  - Jordflytningsbekendtgørelsen
  - Byggeloven og samspillet mellem byggeloven og miljølovene
  - Domme og afgørelser
  - Kort om afgifter for overskudsjord - Hvornår bliver jord afgiftspligtig?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Lovgivning - fortsat
    Mads Kobberø
  14:00 Kort introduktion til forskellige forureningstyper og deres karakteristika.
    Hvad er særligt ved bygge- og anlægsprojekter på forurenet jord?
    Louise Raaschou Andersen
  15:00 Pause med kaffe, te, frugt og kage
  15:20 Tilvejebringelse af nødvendige data for myndighedsbehandling
    At planlægge/vurdere en undersøgelse
  - Historik
  - Konceptuel model
  - risikovurdering
  - mulige afværgetiltag
  - Jordhåndtering
  - Samspillet mellem rådgiver, bygherre og myndighed
  - Cases fra den virkelige verden
    Lars Mortensen
  17:00 Gruppeopgave - vurdering af datagrundlag
    Louise Raaschou Andersen og Lars Mortensen
  18:15 Middag
  19:45 Opsamling på dag 1 -
    - eksamen
    Louise Raaschou Andersen
  21:00 Kollegialt samvær og aftenservering
  23. november 2021
  08:30 Jordhåndtering
    - Jordflytningsbekendtgørelsen
    Louise Raaschou Andersen
  09:15 Udformning af tilladelsen
    - Hvordan stiller man vilkår?
  - Udfordringer for myndigheden i praksis.
  Sammenhæng mellem det praktiske og det juridiske/administrative
    Louise Raaschou Andersen
  09:45 Pause med kaffe og te
  10:00 Udformning af tilladelsen - fortsat
    - Eksempler på tilladelser og godkendelser samt vilkår, herunder risikovurdering
  - Mulighed for at diskuterer "egne sager"
    Louise Raaschou Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde med opsamling.
    - Vilkårsstillelse
    Louise Raaschou Andersen
  15:00 Evaluering og afslutning
    Louise Raaschou Andersen og Louise Raaschou Andersen
  15:15 Kaffe, te og kage
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Geolog Louise Raaschou Andersen, Aarhus Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kontorleder Lars Mortensen, Dansk Miljørådgivning A/S • Geolog Louise Raaschou Andersen, Aarhus Kommune

  Pris 8.100,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.100,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Åmandstræf 2021

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  24-11-2021

  Åmandstræf er for alle, der har med åmandsarbejde at gøre, såvel nye og erfarne åmænd.

  Formålet med dagen er at udveksle erfaringer i et kollegialt samvær og at opdatere dig omkring aktuelle vandløbs- og arbejdsmæssige forhold.

  Emnerne på årets træf er endnu ikke lagt fast. Derfor har du chancen for at sætte dit præg på dagen med forslag. Skriv til Suna Rokkjær på sr@fvc.dk eller ring på 8921 2167 og kom med input.  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Specialkonsulent Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen Vestjylland • Biolog Casper Katborg, NIRAS • Maskinfører Orla Kviesgaard, Anton Christensen • Chefkonsulent/arbejdsmiljøkoordinator Brian Foldager Larsen, Arbejdsmiljøcentret human house • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Formand Arne Mundbjerg, Entreprenørgården • Projektchef Morten Møllnitz, SWECO Danmark A/S • Åmand Jonas Suk Nielsen, Entreprenørgården • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 2.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Artsbestemmelse af vandløbssmådyr

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-12-2021

  En fortsættelse af vores kursus om smådyrsbestemmelser i vandløb, til vurdering af vandløbets miljøtilstand, effekten af vandløbsrestaureringsprojekter eller indledende undersøgelse af en mulig forurening.

  Det har været et ønske fra flere af vores deltagere på kurset ” Biologisk feltbedømmelse af vandløb”, at der laves en opfølgning, hvor der bliver mulighed for at gå yderligere i dybden med de væsentligste faunagrupper.

  På kurset ser vi på nogle af de dyr, der indgår i Dansk Vandløbsfaunaindeks og går i dybden med ordner, familier, slægter og arter af de vigtige og mest almindelige vandløbsdyr, så du får en mere dybdegående viden om vandløbsdyrenes krav til vandkvalitet og de vandløbsfysiske forhold.

  Et rigtigt nørdekursus til de vandløbsinteresserede, hvor vi får mulighed for at stifte bekendtskab med stort set alle de faunaelementer der indgår ved fastsættelsen af faunaklassen efter Dansk Vandløbsfaunaindeks. Vi har kun én dag, og der indgår derfor ingen indsamling i felten. I stedet gør vi brug af indsamlet og konserveret materiale.

  Det forventes at kursister har kendskab til nøgling af vandløbssmådyr, samt i vidt muligt omfang medbringer eget udstyr i form af stereolup og pincet
  Kursusprogram
  8. december 2021
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Bo Levesen, Jens Skriver og Suna Rokkjær
  09:45 Biologisk vandløbsbedømmelse
    - Introduktion til rentvandsarterne
  - At nøgle til rentvandsindikatorerne til artsniveau
    Jens Skriver
  10:30 Laboratoriearbejde I
    - Dyrenes kendetegn
  - Sortering i dyregrupper
    Jens Skriver og Bo Levesen
  12:00 Frokost
  13:00 Laboratoriearbejde II
    - Behandling af prøver
  - Sortering i dyregrupper
  - Artsbestemmelse
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Laboratoriearbejde III
    - Artsbestemmelse
  - Udfyldning af bedømmelsesskemaer
    Bo Levesen og Jens Skriver
  16:30 Kaffe og evaluering
    Bo Levesen, Jens Skriver og Suna Rokkjær
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

  Undervisere

  • Miljøtekniker Bo Levesen, Vejle Kommune • Cand. scient. Jens Skriver, Jens Skriver Consult

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-04-2022

  Lær at arbejde med den kommunale administration af bygge- og beskyttelseslinjerne i naturbeskyttelsesloven. Det er ofte følsomme og kontroversielle sager, så det er vigtigt at være klædt rigtigt på.

  Du får det juridiske grundlag og en række eksempler på afgørelser, både de typiske og de mere specielle.

  Vi arbejder med afgrænsningen mod anden lovgivning, herunder planloven og dens landzoneadministration, og vi gennemgår deltagernes egne sager, så vi kommer helt tæt på praktikken.

  Øvrige myndigheders administration af beskyttelseslinjer, fx fredninger og strandbeskyttelseslinjen, inddrages ikke.

  Undervisningen veksler mellem indlæg fra undervisere og gruppearbejde med og plenumdiskussioner af cases baseret på deltagernes egne sager, samt andre tidligere sager og afgørelser.

  Du kan deltage i dette kursus både ved fysisk fremmøde og digitalt. Underviserne vil være til stede på Ferskvandscentret. Ønsker du at deltage digitalt skal dettes skrives i kommentarfeltet ved tilmelding.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Biolog Søren Karmark Obel, Randers Kommune

  Pris 3.890,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.890,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.