Gitte Moestrup

Gitte Moestrup er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet ingeniør og kommer senest fra en stilling som miljøsagsbehandler i Favrskov Kommune.

Gitte er ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling i november 2022. Hun er uddannet ingeniør og har en bred baggrund inden for industrimiljø fra privat og offentlig ansættelse, senest i Favrskov Kommune.

Du kan møde Gitte på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for industrimiljø, herunder Luftforurening og lugt, Ekstern støj 2 og Støj for byplanlæggere.

Har du input eller ønsker til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Gitte!

Gitte Moestrup

Kursusudvikler
Ingeniør

Telefon: 89212177

E-mail: gmo@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

 • Støj for Byplanlæggere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-12-2022

  På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

  For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boligere i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvidde og ligger tæt på et boligområde?

  Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.
  Kursusprogram
  8. december 2022
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
  09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  10:45 Kort Pause
  11:00 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
    Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Gennemgang Case 1
    Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.

    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:00 Opgaver og gruppearbejde
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:30 Kaffe og kage
  15:00 Gennemgang case 2
    Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  16:00 Opgaver og gruppearbejde
  16:15 Opsaming og evaluering
    Gitte Moestrup og Jesper Lund Thomsen
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Pris 3.990,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 3.990,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Risikosamarbejde

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-01-2023 til 18-01-2023

  Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne. Du får eksempler på, hvordan samarbejdet kan koordineres, så det fungerer bedst muligt. Vi ser også på de metoder, som eksperter anvender til nærmere beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg.

  Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor:
  Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. Eksterne deltagere kan vælge frit.

  Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Vi forventer, at du bidrager aktivt til kurset med dine erfaringer og spørgsmål. Kurset er tilrettelagt, så virksomheder og myndigheder har udbytte af det.
  Kursusprogram
  17. januar 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Johan Galster
  09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
    Johan Galster
  10:00 Risikobekendtgørelsen
    -Lovgrundlag og vejledninger
    Ole Kristensen
  10:30 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
    -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
    Ole Kristensen
  11:30 Pause
  11:45 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder Uheld sker faktisk og for tit
    Mette Kiilerich Kirdan
  13:00 Frokost
  14:00 Metoder til risikovurdering
    -Identifikation af potentielle uheld
  -Konsekvenser og sandsynligheder
    Nijs Jan Duijm
  15:00 Pause kaffe og kage
  15:30 Spor 2: Metoder til risikovurdering - Miljøspor
    - krav til risikoanalyser
  - kriterier for risikoaccept
    Nijs Jan Duijm
  15:30 Fra kl. 15.30 til kl. 18.00 er der to spor
    Et for beredskab/politi og et for miljømedarbejdere. eksterne deltagere kan vælge frit
  Spor 1 for beredskab og politi
  Spor 2 for miljømedarbejdere
    Tommy Byrial Jørgensen, Johan Galster, Nijs Jan Duijm og Jan Lehmann
  15:30 Spor 1: Politi og Beredskab - Politi og beredskabsspor
    Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
    Tommy Byrial Jørgensen
  16:45 Pause
  17:00 Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer - Miljøspor
    Johan Galster
  18:00 Middag
  19:30 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
    Johan Galster
  21:00 Øl, vand og socialt samvær
  18. januar 2023
  08:30 Opsamling på dag 1
    Johan Galster
  08:45 Beredskabets arbejde
    - Beredskabsplaner
  - Erfaringer
  - Fremadrettet arbejde
    Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
  10:00 Pause
  10:15 Uheld sker faktisk og for tit
    - Læring fra konkrete uheld
    Johan Galster
  11:15 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
  12:15 Frokost
  13:15 Opsamling på gruppeopgave
  14:00 Risikotilsyn
    - Planlægning og forberedelse
  - Gennemførelse
  - Opfølgning
    Johan Galster
  15:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Gitte Moestrup og Johan Galster
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Tilsynsførende Mette Kiilerich Kirdan, Arbejdstilsynet • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-01-2023 til 01-02-2023

  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkrete med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

  Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.
  Kursusprogram
  30. januar 2023
  12:00 Let frokost
  12:30 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  13:15 Grundvandsmagasiner og geologi i Danmark
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Vandets kredsløb - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse og vandbalance
    Claus Holst Iversen
  16:15 Grundvandskemi og drikkevandskvalitet
    - Øvelse
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  31. januar 2023
  08:30 Potentialeforhold
    - Fra pejledata til potentialekort
    Nils Bischoff
  10:00 Besøg på kildeplads
    Karl-Ejner Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Grundvandsmagasinernes hydrauliste egenskaber
    Nils Bischoff
  13:30 Øvelse i optegning af potentialekort
    Nils Bischoff
  14:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
    Claus Holst Iversen
  15:00 Besøg i Aqua samt kaffe og kage
  16:00 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
    Claus Holst Iversen
  16:30 Sårbarhed
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Erfaudvekslinger
  1. februar 2023
  08:30 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
    Nils Bischoff
  09:15 Case om etablering af ny kildeplads (Pause indlagt)
    - Præsentation af case
  - Hvad skal man tage hensyn til?
  - Hvordan beskyttes kildepladsen?
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  12:00 Frokost
  13:00 Case fortsat
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  14:15 Pres på grundvandsmagasinerne
    - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
  - Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
    Nils Bischoff
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Afrunding og evaluering
    Nils Bischoff og Gitte Moestrup
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Skive Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  06-02-2023

  På kurset udarbejdes kontrolprogrammer til vandforsyninger. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
  Vi har samlet materiale fra staten og vandværkernes brancheforening. Vi ser eksempler på kontrolprogrammer og arbejder med opgaver for forskellige vandforsyninger.

  Vi ser også nærmere på den ny drikkevandsbekendtgørelse, hvor 3 nye pesticider er med og hvor kvalitetskravet for en sum af de fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOA, PFNA og PFHxS er sænket
  Kursusprogram
  6. februar 2023
  08:30 Morgenbuffet med kaffe og morgenbrød
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette Rasmussen
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet.
    Anne-Mette Rasmussen
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering
    Anne-Mette Rasmussen
  12:15 Frokost
  13:15 Afgørelser og klagenævnsafgørelser
    Anne-Mette Rasmussen
  13:45 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram
    Anne-Mette Rasmussen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • De svære & dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-02-2023

  Lær, hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af kundernes affald. Hør, hvordan en større del jeres fraktioner kan blive til værdifulde ressourcer.
  Her tager vi fat i nogle af de dyre fraktioner, vi måske gerne vil have mindre af: Deponi, mineraluld, sanitet, farligt affald og kemikalier samt lyskilder.

  Når du kender affaldets videre vej, så kan du give kunderne på genbrugsstationen den gode historie, som får dem til at forstå. På den måde bliver din viden til større bevidsthed og bedre sortering. Så får vi mere affald tilbage som ressourcer til glæde for miljø og økonomi.
  Kursusprogram
  8. februar 2023
  09:30 Velkomst, præsentation og forventninger
    Gitte Moestrup
  09:50 Den gode historie om den rene fraktion
    Hvorfor tage på dette kursus?
  10:00 Deponi
    Hvad er et deponi?
  Hvad skal i deponi - og hvad kan sorteres fra og med hvilken begrundelse?
  Miljøpåvirkning og tab af ressourcer
    Peter L. Madsen
  10:50 Pause, kaffeoptankning og en sund snack
  11:05 Lyskilder: Rør, sparepærer, halogenpærer osv.
    Sortering og håndtering
  Hvad bruges igen - og hvordan? Og hvad bliver der af resten?
    Claus Andersen
  11:50 Frokostbuffet
  12:50 Farligt affald og kemikalier
    Kort om arbejdsmiljø og farligt affald
  Emballering og mækning
  Bortskaffelse af farligt affald og kemikalier
    Jørn Tidemann
  13:50 Kort break
  14:00 Mineraluld
    Hvad må der være i mineraluldsfraktionen?
  Sortering og upcycling
  Arbejdsmiljø og mineraluld
    Torben Vinkel
  14:35 Kaffe & kagebuffet
  15:15 Sanitet og porcelæn
    Deponi eller væsentlig ressource?
  Tilsætningsmateriale til mineraluldproduktion
    Torben Vinkel
  15:35 Opsamling og evaluering
    Gitte Moestrup
  15:50 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • FA-koordinator Claus Andersen, STENA RECYCLING A/S • Civilingeniør Peter L. Madsen, Reno Djurs I/S • Sales Director Denmark Jørn Tidemann, Fortum Waste Solutions A/S • Key Account Manager Torben Vinkel, RGS Nordic

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Adfærdsdesign i naturprojekter

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-02-2023

  Står du med et naturprojekt, hvor du trænger til nye værktøjer, for fx at sikre en god borgerinddragelse, at brugerne handler efter det planlagte og at du rent faktisk kommer i mål med det, du har sat dig for?

  Dette kursus giver dig de rigtige kort på hånden, så du kan skabe involvering, samskabelse og ved hvad der skal til for at sikre at brugerne har en fornuftig adfærd i naturen.

  Nudging og Grafisk Facilitering er begge kommunikationsmetoder, der flytter mennesker uden løftede pegefingre og forbud.

  Ved hjælp af nudging bliver du i stand til at få flere til at sameksistere i naturen uden konflikter, f.eks. mountain-bikere, ryttere, familier og trail-løbere, der ønsker at benytte det samme naturområde.

  Med Grafisk Facilitering kan du sikre den nødvendige involvering og samskabelse i dit naturprojekt, så alle interessenter bliver hørt og får ejerskab for projektet. På kurset lærer du at tegne simple ikoner, symboler og processer, som du kan bruge til at skabe overblik, forklare det komplekse, vise en proces etc. Med værktøjet bliver du også i stand til at skitsere et udgangspunkt for projektets visuelle identitet f.eks. i form af skilte og flyers, som kan blive afgørende for projektets succes i praksis.

  Sidst på dagen skal du arbejde med dit eget projekt eller udfordring fra hverdagen, og dermed få brugt din viden med det samme.

  Så arbejder du med outdoor, friluftsliv, naturforvaltning eller lignende og sidder du med naturprojekter eller brugerkonflikter i naturen, så er dette kurset, der vil give dine borgermøder nyt liv og sikre, at du får succes med dit projekt. Tag gerne en kollega med fra kommunikationsafdelingen, så du har en at udvikle sammen med.

  Husk at medbringe din egen case
  Kursusprogram
  28. februar 2023
  08:30 Morgenmad og ankomst
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup, Margrethe Børsting og Lena Hellström
  09:15 Nudging - 5 adfærdsprincipper
    Lena Hellström
  10:45 Kort pause
  11:00 Grafisk facilitering
    Tegneteknikker, ikoler og processer
    Margrethe Børsting
  12:30 Frokost
  13:15 Vi går i Aqua og ser på nudges, skilte og kommunikation
    Lena Hellström og Margrethe Børsting
  14:00 Opsamling
    Lena Hellström og Margrethe Børsting
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Opgave: Vi arbejder med vores egen case og bruger de teknikker vi har lært
    Margrethe Børsting og Lena Hellström
  16:00 Opsamling
    Margrethe Børsting og Lena Hellström
  16:45 Evaluering
    Gitte Moestrup, Margrethe Børsting og Lena Hellström
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grafisk Facilitator Margrethe Børsting, Simpledraw • Nudgingkonsulent / Journalist Lena Hellström, NudgeCase

  Pris 4.250,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.250,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri – ONLINE

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  02-03-2023

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på , hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  2. marts 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder. Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:00 Kort pause
  14:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-03-2023 til 15-03-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om miljøgodkendelse af industrivirksomheder? Så er her kurset for dig.
  Vi giver dig overblik over hele sagsgangen fra selve ansøgningen, sagsbehandlingen og udarbejdelsen til annonceringen af den endelige afgørelse.
  Vi har fokus på, hvordan godkendelsen skal håndhæves. Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesproceduren.
  En erfaren kommunal medarbejder, der arbejder med miljøgodkendelser til dagligt, fortæller dig om fastsættelse af vilkår. Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området.
  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og erfaringsudveksling. Du får mulighed for at diskutere nogle konkrete problemstillinger, som du evt. står med i dit daglige arbejde.

  Kursusprogram
  14. marts 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:30 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  15. marts 2023
  08:00 Godkendelsesansøgningen
    - Er sagen fuldt oplyst?
  - Væsentlige miljøforhold
  - Faglige vurderinger
    Britt Pedersen
  08:30 Vilkårsfastsættelsen
    - Forskellige godkendelsestyper og brancher
  - Standardvilkår eller individuelle vilkår
  - Hvad skal der stilles vilkår om?
    Britt Pedersen
  09:45 Kort pause
  10:00 Konkrete vilkår
    - Specifikke miljøforhold
  - Vejledninger, orienteringer, praksis mv.
  - Introduktion til cases, gruppearbejde
    Britt Pedersen
  11:00 Gruppearbejde
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Britt Pedersen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Håndhævelse af miljøgodkendelsen
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Britt Pedersen, AVEL

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydraulik

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-03-2023 til 22-03-2023

  Her får du grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb. Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MIKE URBAN, VASP og Mike Hydro River. Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.
  Kursusprogram
  21. marts 2023
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
  10:00 Hydrauliske grundbegreber
    Kristian Vestergaard
  11:30 Øvelse tværsnit og flow
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Ensformig strømning
    Kristian Vestergaard
  14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Uensformig strømning
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Opgaveregning
    Kristian Vestergaard
  21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
  22. marts 2023
  Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
  08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
    Kristian Vestergaard
  09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
    Kristian Vestergaard
  10:30 Opgave i vandspejlsberegning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling/diskussion af opgave
    Kristian Vestergaard
  13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
    Kristian Vestergaard
  14:15 Beregning af afvandingstilstand
    Kristian Vestergaard
  15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
  15:30 Kurset er slut
  Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
  08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
    Tina Nettelfield
  09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
    Tina Nettelfield
  10:00 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
    Tina Nettelfield
  11:30 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
    Tina Nettelfield
  13:45 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
    Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Senior projektchef Tina Nettelfield, Rambøll Danmark A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

  Kursussted: Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

  28-03-2023

  Arbejder du med affald som sagsbehandler i kommunen? Så kan vi hjælpe dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning. Du får lært alle de centrale begreber og definitioner på affaldsområdet, og de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet med overblik over alle de nyeste regler, og du vil få indblik i hvad der sker af fremtidige forandringer.
  Kursusprogram
  28. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  09:45 Overblik over affaldsreguleringens struktur, herunder overordnet om kommunernes ansvar og rolle
    Jacob Brandt
  10:45 Kort pause
  11:00 Affaldsplanlægning, -regulativer og -hierarkiet
    Jacob Brandt
  12:00 Frokost
  13:00 Klassificering og centrale begreber, herunder affaldsdefinitionen, affaldsfasens ophør, sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse, forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33
    Jacob Brandt
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet – affaldsretlige vinkler
    Jacob Brandt
  16:00 Opsamling
    Jacob Brandt
  16:15 Evaluering
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rørlagte vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-03-2023 til 30-03-2023

  Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men kan alligevel være lidt af en administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.
  På dette kursus sætter vi fokus på både kommunens og lodsejers pligter og ansvar i forbindelse med eksempelvis vedligeholdelse, fejlfinding, omlægning/anlægsarbejder, medbenyttelse, partsfordeling, ned- og opklassificering mm.

  Kursusprogram
  29. marts 2023
  09:00 Ankomst og morgenbuffet
  09:30 Velkomst og præsentation
    Liane Sommer og Gitte Moestrup
  10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
    - Vedligeholdelse
  - Fejlfinding/undersøgelse
    Liane Sommer
  11:00 Pause
  11:15 Udskiftning og reparation af rørlagte vandløb
    - Fejlfinding metoder og gode råd
  - Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
  - Rørtyper, fordele og ulemper
  - Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
    Morten Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde og erfaringsudveksling - udskiftning og rep af rør
    Morten Andersen
  14:45 Pause kaffe og kage
  15:00 Omlægning af offentlige rørlagte vandløb
    Liane Sommer
  16:30 Gruppearbejde
    Liane Sommer
  17:30 Pause og tjek in
  18:00 Middag
  19:15 Gruppearbejde fortsat
    Liane Sommer
  20:15 Hygge og erfaringsudveksling i Dråben
  30. marts 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Liane Sommer
  08:30 Omlægning af rørlagte vandløb
    - Erfaringer og overvejelser
  - Case fra Haderselv
    Nadja Dall
  10:00 Pause
  10:45 Partsfordeling og taksation
    - Vandløbslovens nyttebegreb:
  Rørlægningsmæssig nytte
  Afvandingsmæssig nytte
  Medbenytter-nytte
  Anden nytte
  - Gode råd ved forligsforhandlinger
  - Gode råd og procedure ved taksation
    Torben Sune Bojsen
  11:15 Gruppearbejde taksation
    Torben Sune Bojsen
  12:00 Frokost
  13:00 Nedklassificering af rørlagte vandløb samt gruppearbejde
    - procedure og krav ved overlevering
  - gode råd i processen
    Liane Sommer
  14:30 Pause kaffe og kage
  14:45 Genåbning af rørlagte strækninger
    Liane Sommer
  15:30 Opsamling og evaluering
    Liane Sommer og Gitte Moestrup
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Undervisere

  • Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Projektleder Torben Sune Bojsen, Orbicon A/S • Biolog Nadja Dall, Haderslev Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandforsyningsjura og vandforsyningslov

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-04-2023 til 13-04-2023

  På dette kursus får du mulighed for at se nærmere på lovgivningen indenfor vandforsyningsområdet.
  Vi ser på regler og lovgivning på vandforsyningsområdet – Administration af samspil mellem Vandforsyningsloven, Forvaltningsloven Vandsektorloven, Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, ”Habitatbekendtgørelsen” og vejloven mfl.
  Vi går tæt på bl.a. de formelle krav til din sagsbehandling, tilslutningspligt, passagebidrag, takstblade og forholdet mellem kommunen og vandselskabet.
  Kursusprogram
  12. april 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Peter Nymann
  10:00 Vandreformen og ny opgavefordeling mellem kommune og vandforsyninger
    - Ny organisation og nye beføjelse
  Vandsektorens seneste ændringer
  - hvad er konsekvenserne?
  - Nye økonomiske rammebetingelser
    Peter Nymann
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    - afgrænsning af vandselskabernes forsyningspligt og påbud om forsyning
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    - vedtagelse, indhold og virkning
    Peter Nymann
  14:00 Bidrag og prisfastsættelse
    - Anlægs-, drifts- og passagebidrag
  - Prisfastsættelse, takstgodkendelse, prislofter og takstblade
  - Opkrævning af bidrag og vandafgift
    Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Peter Nymann
  16:15 Ejerskab til anlæg og ledningsnet
    - Hvor ophører forsyningens anlæg/forsyningsgrænser mv.
  - Etablering af rettigheder til placering af anlæg og ledninger – aftale eller ekspropriation
  - Kort om gæsteprincippet
  - Sikring af rettigheder - deklarationer og tinglysning
    Peter Nymann
  18:00 Middag
  13. april 2023
  08:15 Vandforsyningsplanlægning og beskyttelse af grundvand
    - Indsatsplanlægning
  - BNBO
    Niels Cajus
  10:15 Pause
  10:30 Tilladelser (Almene vandværker)
    - Retten til vand
  - Bore- og indvindingstilladelse, herunder forhold angående VVM, miljøkonsekvensvurderinger, VP og handleplaner og Habitatdirektivet
    Niels Cajus
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsyn med vandforsyninger
    - Tilsynsregler og forvaltningsretten
  - Tilsyn og håndhævelse
  - Påbud, forbud og politianmeldelse
  - Selvhjælpshandlinger
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Niels Cajus og Peter Nymann
  14:45 Kaffe og kage
    - Opsamling gruppearbejder
    Peter Nymann og Niels Cajus
  15:30 Evaluering
    Peter Nymann, Gitte Moestrup og Niels Cajus
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Niels Cajus, Aarhus Vand A/S • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med vandværker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-04-2023 til 20-04-2023

  På dette grundlæggende kursus lærer du at anvende relevant lovgivning på drikkevandsområdet i forbindelse med de lovpligtige tilsyn på vandværkerne. Samtidig fokuserer vi også på, at du får læringen ind under huden, hvorfor vi tager på tilsyn til hele to vandværker i Silkeborg.

  Gældende lovgivning og vejledninger på området ændres jævnligt, så kom med og bliv helt opdateret på alt det nye!

  Kurset kan med fordel anvendes som et brush up af alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand. Er du ny på området, er kurset et absolut must have.

  Kursusprogram
  19. april 2023
  08:30 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
    Anne-Mette Rasmussen
  10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
    Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
  12:30 Frokost
  13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
    - Tolkning af analyser
  - Håndhævelse
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:30 Pause med kaffe, the og kage
  16:00 Teknisk tilsyn med vandværker
    - Almene vandværker
  - Ikke almene vandværker
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:30 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  18:00 Middag
  19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn og sagsbehandling
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
  20. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
    - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Steen S. Wengel
  09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
    Steen S. Wengel
  10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
    Tilsyn på:
  - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  14:30 Kaffe, te og kage
  14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:45 Evaluering af kurset
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.


  Kursusprogram
  10. maj 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2023 til 23-05-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  Kursusprogram
  22. maj 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
  09:30 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Overordnet retsgrundlag
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  16:00 Virksomhedstyper
    - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
    Irene Samsøe Figen
  16:10 Tilsynstyper
    - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Diskussion
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Indsamling af oplysninger
    - Inden tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:15 Indlogering (pause)
  18:00 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
  - Udarbejdelse af tjekliste
  - Forberedelse af spørgsmål. mm.
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
  23. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Virksomhedsbesøg
    - Ekskursion
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  13:15 Hvad så nu?
    - Håndhævelse
    Irene Samsøe Figen
  13:25 Udførelse af tilsyn i praksis
    - Under tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:40 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:55 Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  14:05 Pause
  14:15 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Afrapportering og tilsynsbrev
    Irene Samsøe Figen
  15:10 Kaffe/kage pause
  15:20 Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen
  15:35 Planlægning
    - Miljøstyrelsens udtrækning
  - Andre hensyn
    Irene Samsøe Figen
  15:45 Indberetning
    Irene Samsøe Figen
  15:55 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundkursus for personale på genbrugsstationer

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-06-2023 til 08-06-2023

  På dette kursus får du en introduktion til genbrugstanken og grundlæggende viden om, hvorfor genbrugspladserne er så vigtige.

  Du lærer om alle de højaktuelle emner - fx direkte genbrug, service, konflikthåndtering og arbejdsmiljø. Du skal selvfølgelig også forbi temaer som sortering af affald og de forskellige fraktioner, herunder med et særligt fokus på det farlige affald.

  Så - er du ny i branchen? Så er det her, du kan fyldt din rygsæk med basisviden, der kan ruste dig til arbejdet på en genbrugsplads!
  Kursusprogram
  7. juni 2023
  09:00 Ankomst, kaffe/te og morgenmad
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Kim Rene Olsen
  10:00 Arbejdet på en genbrugsstation
    Sortering af affald er vigtigt! Om affaldet i Danmark og om Ressourceplanen
  Opbygning og generelle principper for en genbrugsstation/plads
  Hvorfor pladsmedarbejderen er vigtig: De væsentligste opgaver: Service og praktisk gøremål
    Kim Rene Olsen
  12:00 Frokostbuffet
  13:00 Besøg på Genbrugscenter Tietgensvej, Silkeborg Genbrug & Affald
    Kort introduktion om Silkeborg Forsyning
  Rundvisning, hvor vi blandt andet ser genbrugsbutikken.
  Oplæg om det daglige arbejde og service i Silkeborg Genbrug og Affald
  Kaffe/te & kage på stedet
    Erich Beck
  15:00 Tilbage på Ferskvandscentret
    Reaktioner og opfølgning på besøget
    Kim Rene Olsen
  15:30 Kaffe/te-pause
  16:00 God service på genbrugsstationer
    Service er helt centralt på genbrugsstationer. Lær hvorfor og hvad god service er og kan være
    Jacob Høg Nyborg
  17:30 Pause pg tjek in på hotellet
  18:00 Middag
  19:30 God service egne cases i sparring
    Jacob Høg Nyborg
  20:30 Hygge og netværk i Dråben
  8. juni 2023
  08:00 Opsamling på førstedagen
    Kim Rene Olsen
  08:15 Arbejdsmiljø med særligt fokus på farligt affald
    Anette Østerby
  10:00 Pause
  10:30 Arbejdsmiljø fortsat
    Anette Østerby
  12:00 Frokostbuffet
  13:00 Direkte grnbrug og genbrugsbutikkerne
    HVordan arbejder vi med Direkte genbrug ude på genbrugspladserne.
    Erling Juul
  14:00 Kaffe og kage
  14:15 Erfaringer med service og kommunikation
    Hvad betyder god kommunikation for din velfærd og for kundetilfredsheden?
    Torben Anegaard Villumsen
  15:00 Opsamling og evaluering
    Opsamling: Hvad har vi lært? Hvad skal vi også lære?
  Herunder evaluering og afrunding
    Kim Rene Olsen og Gitte Moestrup
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S

  Undervisere

  • Ingeniør Erich Beck, Silkeborg Forsyning A/S • Erling Juul, Silkeborg Forsyning A/S • Chefkonsulent Jacob Høg Nyborg, Processor • Driftsleder Kim Rene Olsen, Sønderborg Forsyning A/S • Holdleder Torben Anegaard Villumsen, AffaldVarme Aarhus • Kemiingeniør Anette Østerby, AviChem

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-06-2023

  Arbejder du med affald som sagsbehandler i kommunen? Så kan vi hjælpe dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning. Du får lært alle de centrale begreber og definitioner på affaldsområdet, og de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet med overblik over alle de nyeste regler, og du vil få indblik i hvad der sker af fremtidige forandringer.
  Kursusprogram
  8. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  09:45 Overblik over affaldsreguleringens struktur, herunder overordnet om kommunernes ansvar og rolle
    Jacob Brandt
  10:45 Kort pause
  11:00 Affaldsplanlægning, -regulativer og -hierarkiet
    Jacob Brandt
  12:00 Frokost
  13:00 Klassificering og centrale begreber, herunder affaldsdefinitionen, affaldsfasens ophør, sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse, forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33
    Jacob Brandt
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet – affaldsretlige vinkler
    Jacob Brandt
  16:00 Opsamling
    Jacob Brandt
  16:15 Evaluering
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-08-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj og støjmålinger? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til, hvordan du laver en støjmåling og til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj. I løbet af dagen kommer du også til at udføre dine egne orienterende støjmålinger. Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra dagligvarebutikker, støjende fritidsaktiviteter, støj fra vindmøller og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori, gruppearbejde og praktisk støjmåling. Medbring din egen støjmåler, hvis du har mulighed for det.
  Kursusprogram
  29. august 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:35 Orienterende støjmålinger
    - Brug af udstyr
  - Valg af måleposition
  - Baggrundsstøj
  - Meteorologi
  - Toner/impulser — lytteforsøg
  - Usikkerhed
  - Driftsforhold
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde
    Carsten Villsen
  13:50 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres målinger og beregninger af støj fra vindmøller
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde.
    Carsten Villsen
  14:35 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, skaterbaner, motocrossbaner, forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:55 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandindvindingstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-08-2023 til 31-08-2023

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

  Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

  Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.


  Kursusprogram
  30. august 2023
  09:00 Kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation og introduktion
    Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
  10:30 Pause
  10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
    - Foreløbig indvindingstilladelse
  - Endelig vandindvindingstilladelse
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hydrogeologi
    - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
  - Hydrauliske grundbegreber 
    Jacob Birk Jensen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Påvirkning af natur og vandløb
    - Beregningsmodellser
  - Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
  - Besigtigelser & overvågning
    Jacob Birk Jensen
  17:00 Pause og tjek ind på hotellet
  18:00 Middag
  19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
    Jens Chr. Ravn Roesen
  31. august 2023
  08:30 Opsamling på Dag 1
    Jens Chr. Ravn Roesen
  09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
    - Tilladelse til vandværk
  - tilladelse til markboring
  - andre tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  10:00 Love, regler og andre kringelkroge
    - Vandforsyningsloven
  - Bekendtgørelserne
  - VVM
  - Normer
  - Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Sammenfatning af tilladelser
    - Tilladelser drøftes
    Jens Chr. Ravn Roesen
  14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
    - Regler for erstatningsboringer
  - Tilladelse til sænkning af grundvand
  - Andre ikke almindelige tilladelser
  - Ophør og afslag på tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  15:30 Evaluering
    Kaffe og kage
    Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Undervisere

  • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-09-2023

  Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

  Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås.

  Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

  Kurset veksler mellem de fire hovedområder, et eksempel på en risikovurdering og en afsluttende opgaveregning. Et vist kendskab til kemi er en fordel på kurset.

  Kursusprogram
  5. september 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
  10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
    - Eksempler på stofgrupper/stoffer
  - Damptryk
  - Vandopløselighed
  - Henrys lov
    Niels Peter Arildskov
  11:30 Jordens egenskaber
    - Jordens bestanddele
  - Udvalgte jordmineraler
  - Ionbytning
  - Organisk stof i jord
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Sorptionsprocesser
    - Adsorption og absorption
  - Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
  - Retardation og mobilitet
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Nedbrydningsprocesser
    - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
  - Energibetragtninger
  - Kemisk struktur og nedbrydelighed
  - Eksempler på nedbrydningsprocesser
  - Nedbrydningskinetik
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og kage i Dråben
  15:30 Opgave
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Kursusevaluering
    Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  26-09-2023

  Står du for at skulle vurdere en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

  Vil vil gerne have at du indsender en case, og 2 spørgsmål inden kursusstart til lkg@fvc.dk.

  Kurset er online.
  Kursusprogram
  26. september 2023
  08:30 Login på Zoom og velkomst samt præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  08:45 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:15 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
    Mai-Britt Bruun
  11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  12:00 Frokost
  12:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  13:15 Kort pause
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  14:15 Pause
  14:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  15:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  15:45 Afslutning og evaluering
    Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms.
 • Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  03-10-2023

  Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
  med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

  På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj og luft. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

  For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
  Kurset vil være egnet til sagsbehandlere eller rådgiver på området der har lidt erfaring eller har taget kurset Miljøgodkendelser industri.
  Kursusprogram
  3. oktober 2023
  09:00 Velkomst og introduktion
    Britt Pedersen og Gitte Moestrup
  09:15 Overordnet om miljøgodkendelser og tilknytning til vejledningerne
    Britt Pedersen
  09:45 Luftvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  10:45 Pause
  10:55 Opgave
    Listepunkt, VOC, B-værdier, emissionsgrænser, spredningsfaktor, dimensionering, vilkår
    Britt Pedersen
  11:45 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  12:30 Støjvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  13:30 Opgave
    Grænseværdier, overslagsberegninger, afværgeløsninger, vilkår
    Britt Pedersen
  14:00 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Tilslutningsvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  15:15 Opgave
    ABC vurderinger, prøvetagning, dimensionering, vilkår
  - Herunder kaffe og kage samt 10 min pause
    Britt Pedersen
  16:00 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  16:15 Evaluering
    Britt Pedersen og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Britt Pedersen, AVEL

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  30-10-2023

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.
  Kursusprogram
  30. oktober 2023
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.650,- kr. ekskl. moms.