Gitte Moestrup

Gitte Moestrup er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet ingeniør og kommer senest fra en stilling som miljøsagsbehandler i Favrskov Kommune.

Gitte er ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling i november 2022. Hun er uddannet ingeniør og har en bred baggrund inden for industrimiljø fra privat og offentlig ansættelse, senest i Favrskov Kommune.

Du kan møde Gitte på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for industrimiljø, herunder Luftforurening og lugt, Ekstern støj 2 og Støj for byplanlæggere.

Har du input eller ønsker til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Gitte!

Gitte Moestrup

Kursusudvikler
Ingeniør

Telefon: 89212177

E-mail: gmo@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

 • Tilsyn med vandværker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-04-2023 til 20-04-2023

  På dette grundlæggende kursus lærer du at anvende relevant lovgivning på drikkevandsområdet i forbindelse med de lovpligtige tilsyn på vandværkerne. Samtidig fokuserer vi også på, at du får læringen ind under huden, hvorfor vi tager på tilsyn til hele to vandværker i Silkeborg.

  Gældende lovgivning og vejledninger på området ændres jævnligt, så kom med og bliv helt opdateret på alt det nye!

  Kurset kan med fordel anvendes som et brush up af alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand. Er du ny på området, er kurset et absolut must have.

  Kursusprogram
  19. april 2023
  08:30 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
    Anne-Mette Rasmussen
  10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
    Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
  12:30 Frokost
  13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
    - Tolkning af analyser
  - Håndhævelse
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:30 Pause med kaffe, the og kage
  16:00 Teknisk tilsyn med vandværker
    - Almene vandværker
  - Ikke almene vandværker
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:30 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  18:00 Middag
  19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn og sagsbehandling
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
  20. april 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
    - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Steen S. Wengel
  09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
    Steen S. Wengel og Karl-Ejner Nielsen
  10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
    Tilsyn på:
  - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  14:30 Kaffe, te og kage
  14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:45 Evaluering af kurset
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Temadag om kommuner, affald og selskabsgørelse – ET MUST

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-04-2023

  Denne temadag er for alle, der arbejder med affalds- og forbrændingsområdet: kommunale myndigheder og kommunalt ejede selskaber, tekniske, økonomiske og strategiske rådgivere samt private virksomheder. For enhver, der kender til selskabsgørelse af kommunale forsyningsopgaver, ved, at det aldrig er for tidligt at komme i gang.
  Politiske klimaaftaler har senest ført til nye regler for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse og indsamling af erhvervsaffald. Og i februar 2023 lagde et udkast til lovforslag bl.a. op til en ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.
  På dette kursus giver vi for det første en generel indføring i gældende ret i forhold til de politiske aftaler på affaldsområdet. For det andet får i et overblik over de nye rammer for kommuners deltagelse i affaldsaktiviteter. For det tredje dykker vi ned i kravet om sel-skabsgørelse og selve selskabsgørelsesprocessen – hvornår og hvordan? Og for det fjerde ser vi på de opgaver, der i denne omgang forbliver på de kommunale myndighedshænder.
  Kort sagt: Kom, deltag og bliv beredt i tide.

  Kurset gennemføres af advokat (H) og partner i Horten, advokatpartnerselskab Henriette Soja og advokatfuldmægtig Signe Eggert Bojesen-Kofoed, ligeledes Horten. Henriette har arbejdet med affaldsområdet i mere end 35 år, først som embedsmand, siden som advokat for især kommuner og kommunalt ejede selskaber. Sammen med Signe rådgiver Henriette kommuner og kommunale forsyninger om de nye regler og initiativer på området.
  Kursusprogram
  28. april 2023
  09:00 Ankomst og Morgenmad
  09:30 Præsentation og introduktion
    Henriette Soja og Gitte Moestrup
  09:40 Fra politiske aftaler til regler - Indhold og konsekvenser
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  10:00 Nye rammer for kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med affald egnet til materialenyttiggørelse
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  10:45 Pause
  11:00 Nye rammer for kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med forbrændingsegnet affald
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  12:00 Frokost
  13:00 Kravet om selskabsgørelse
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  13:30 Selskabsgørelse: Forberedelse, proces, struktur og styring
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  14:30 Pause
  14:45 Hvilke opgaver forbliver hos kommunalbestyrelsen efter selskabsgørelsen?
    - og hvordan forvaltes de?
    Henriette Soja og Signe Eggert Bojesen-Kofoed
  15:45 Opsamleing og afslutning
    Henriette Soja, Signe Eggert Bojesen-Kofoed og Gitte Moestrup
  16:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Undervisere

  • Signe Eggert Bojesen-Kofoed , Horten Advokatpartnerselskab • Partner, advokat Henriette Soja, Horten Advokatpartnerselskab

  Pris 2.440,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 2.440,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-05-2023

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.


  Kursusprogram
  10. maj 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-05-2023 til 23-05-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig. Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  Kursusprogram
  22. maj 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
  09:30 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Overordnet retsgrundlag
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Afledte bekendtgørelser - Olietanksbekendtgørelsen - Jordforureningsloven
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  16:00 Virksomhedstyper
    - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder og opmærksomhedspunkter
    Irene Samsøe Figen
  16:10 Tilsynstyper
    - Basistilsyn -Prioriterede tilsyn - Kampangetilsyn - Administrative og fysiske tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Diskussion
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Indsamling af oplysninger
    - Inden tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  17:15 Indlogering (pause)
  18:00 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
  - Udarbejdelse af tjekliste
  - Forberedelse af spørgsmål. mm.
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Øl/vand og erfa-udvekslig i dråben
  23. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:30 Virksomhedsbesøg
    - Ekskursion
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  13:15 Hvad så nu?
    - Håndhævelse
    Irene Samsøe Figen
  13:25 Udførelse af tilsyn i praksis
    - Under tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:40 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  13:55 Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  14:05 Pause
  14:15 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  15:00 Afrapportering og tilsynsbrev
    Irene Samsøe Figen
  15:10 Kaffe/kage pause
  15:20 Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen
  15:35 Planlægning
    - Miljøstyrelsens udtrækning
  - Andre hensyn
    Irene Samsøe Figen
  15:45 Indberetning
    Irene Samsøe Figen
  15:55 Egne cases
    Irene Samsøe Figen
  16:30 Opsamling, afslutning og evaluering
    - herunder kaffe, te og kage
    Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Affald som klimaindsats i miljøtilsyn

  Kursussted: Ferskvandscentret

  24-05-2023 til 25-05-2023

  Mange virksomheder er i fuld gang med at opgøre klimabelastningen fra deres produktion, men der er også mange virksomheder, der er i tvivl om, hvordan de kommer i gang med at arbejde med klima og bæredygtighed. Affald og ressourcer er en del af denne dagsorden.

  Kurset styrker forståelsen af hvordan affald fra virksomheder kan spille værdiskabende ind i kommunernes klima-dagsorden.

  Du får som miljøsagsbehandler styrket din indsigt, så du kan inspirere virksomheder til at inkludere affald og råvarer i klimaindsatsen. For mange er dette en ny rolle, der adskiller sig fra rollen som tilsynsmedarbejder. Vi giver dig forståelse for din nye rolle og du lærer om sprogbruget hos virksomhederne og i DK2020 sammenhænge. Vi styrker din indsigt i målsætninger og krav om reduktion af klimabelastning og giver dig inspiration til hvordan affaldsområdet kan bidrage.

  Som DK2020 medarbejder har du måske især arbejdet med indsatser knyttet til energi, transport og landbrug. Her lærer du om hvordan affald også kan bruges i klimaindsatsen.

  Virksomheder har i flere år skullet sortere deres affald, så affald der kan genbrugs, genanvendes eller på anden måde udnyttes, bliver udsorteret. Fra 2023 kommer der nye krav til husholdningslignende affald fra erhverv. Samtidig øges kravene til kommunernes tilsynsindsats med virksomhederne.

  Alle kommuner har gennem DK2020-samarbejdet forpligtet sig til at udarbejde klimahandlingsplaner, som viser vejen til netto-nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050. Mange kommuner arbejder på at etablere partnerskaber med det lokale erhvervsliv, da kommunens klimamål kan kun realiseres i samarbejde med virksomhederne.
  Kursusprogram
  24. maj 2023
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Annemette Fuglsang og Gitte Moestrup
  09:45 Introduktion til Affaldspmrådets aftryk på klimaet
    - Mål og målsætninger for curkulær økonomi via konkrete eksempler
  - Hvad måler affaldsselskanerne i dag, og hvordan kan vi bruge det i en klimasammenhæng?
    Annemette Fuglsang
  10:45 Pause
  11:00 Kommunernes DK2020 planer og virksomhedens bidrag
    Nicolaj Krogh
  12:00 Frokost
  13:00 Ekskursion til Værdipark Ry
    Genbrugsstationernes rolle i affaldsminimeringen
  - Affaldets levetid og reparation
  - Vigtigheden af korrekt sortering
  - Genbrugsvejlederens rolle i kommunikation med borgerne
    Annemette Fuglsang og Casper Bæk Nielsen
  15:15 Besøg hos INOX A/S i RY
    Oplæg virksomhed
  - Overblik over affaldsudfordringer
  - Tiltag for at reducere affaldsmængde og sikre at fraktioner, der før blev set som affald nu kan bruges som ressource
  Gruppearbejde/brainstorm
  - Ideer til bidrag til kommunens klimareduktioner og tilsyn med virksomhederne, kan ideer overføres til andre virksomhedstyper i egne kommuner?
    Annemette Fuglsang
  17:30 Pause og tjek in
  18:00 Middag
  19:30 Inspirationsoplæg om biodiversitet
    Beate Standberg
  20:15 Socialt samvær med en øl eller vand i dråben
  25. maj 2023
  08:00 Opsamling på dag 1
    Annemette Fuglsang
  09:00 Forstå begreberne
    - Cirkulær økonomi
  - Affaldshierakiet
  - Klimakompasset (CO2-beregner)
  - Forstå ESG nøgletal
  - Hvad er scope 1, 2 og 3?
    Annemette Fuglsang
  10:30 Pause
  10:45 Affaldsdatasystemet som forberedelse til tilsyn
  12:00 Frokost
  13:00 Rollen som klimainspirator - fokus på kommunikation
    - Fokus på hvornår og hvordan du instruerer, engagerer, stiller krav mv.
    Annemette Fuglsang
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 En kommunes erfaringer med klimaindsats i industrien
    - Tilsynskampagne ”Affaldsminimering og cirkulærøkonomi” som udgangspunkt for dialogen omkring den grønne omstilling, når vi laver miljøtilsyn i Industrien
  -Dialogen omkring den grønne omstilling er en ny faglighed, man skal have med ud på tilsyn.
  -Klima er blevet en naturlig del af miljøtilsyn
  -Hvordan vi præsenterer virksomhederne for mulige grønne projekter de kan deltage i for at kickstarte eller fortsætte den grønne omstilling.
    Mette Grønholt Olesen
  15:15 Kobling klima, affald og cirkulær økonomi
    - Hvordan når vi i mål?
    Annemette Fuglsang
  15:45 Opsamling og evaluering
    Annemette Fuglsang og Gitte Moestrup
  16:00 Tak for denne gang
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Direktør Annemette Fuglsang, Fuglsang - Bæredygtig foretningsudvikling • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Seniorforsker Beate Standberg , Institut for Ecoscience • Direktør Annemette Fuglsang, Fuglsang - Bæredygtig foretningsudvikling • Udviklingskonsulent Mette Grønholt Olesen, Aarhus Kommune • Chefkonsulent Nicolaj Krogh, Skanderborg Kommune • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Udviklingskonsulent Casper Bæk Nielsen

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  08-06-2023

  Arbejder du med affald som sagsbehandler i kommunen? Så kan vi hjælpe dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning. Du får lært alle de centrale begreber og definitioner på affaldsområdet, og de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet med overblik over alle de nyeste regler, og du vil få indblik i hvad der sker af fremtidige forandringer.
  Kursusprogram
  8. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  09:45 Overblik over affaldsreguleringens struktur, herunder overordnet om kommunernes ansvar og rolle
    Jacob Brandt
  10:45 Kort pause
  11:00 Affaldsplanlægning, -regulativer og -hierarkiet
    Jacob Brandt
  12:00 Frokost
  13:00 Klassificering og centrale begreber, herunder affaldsdefinitionen, affaldsfasens ophør, sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse, forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33
    Jacob Brandt
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet – affaldsretlige vinkler
    Jacob Brandt
  16:00 Opsamling
    Jacob Brandt
  16:15 Evaluering
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Støj for byplanlæggere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-06-2023

  På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

  For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boliger i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvide og ligger tæt på et boligområde?

  Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.

  Du kan med fordel tage din støjkollega fra miljøafdelingen med, så I kan få et fælles udgangspunkt,
  Kursusprogram
  12. juni 2023
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
  09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
    - Støjfølsom anvendelse
  - Støjbelastet areal
  - Konsekvenszoner
  - Støjende fritidsaktiviteter
  - Forsvarets øvelsesarealer
  - Vindmøller
  - Restaurationer, diskoteker, caféer o. lign.
  - Butikker, værksteder, håndværkere m.v. i nærområdet
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  10:45 Kort Pause
  11:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
    - Trafikstøj
  - Huludfyldning
  - Byomdannelsesområder
  - Transformationsområder
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:15 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
    Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Gennemgang Case 1
    Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  15:30 Gennemgang case 2
    Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  16:15 Opsaming og evaluering
    Gitte Moestrup og Jesper Lund Thomsen
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Revurdering af miljøgodkendelser – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  28-08-2023

  Sidder du med revurdering af miljøgodkendelser og har brug for et overblik over hvilke regler og praksis, der er på området? Så er dette kursus for dig.
  Vi drøfter de typiske problemstillinger som, hvad er det godkendte projekt, retsbeskyttelse, hvornår skal standardvilkår bruges, hvad er IE-direktivet og hvor mange revurderinger skal der laves? Vi ser på, hvad BAT er for bilag 1 og bilag 2 virksomheder og hvordan du laver en basistilstandsrapport.
  IE-direktivet medfører en pligt til at revurdere, når der kommer nye BAT-konklusioner fra EU-kommissionen. Vi forventer derfor, at miljøgodkendelser i fremtiden skal revurderes hyppigere end tidligere.
  Der er mulighed for at udveksle erfaringer og drøfte egne sager i begrænset omfang.
  Kursusprogram
  28. august 2023
  08:30 Ankomst og login på webmødet
  08:45 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  09:00 Hvad er en revurdering?
    Vi ser på lovgrundlaget for revurderinger af bilag 1 og 2 virksomheder, retsbeskyttelse og indgrebsmuligheder.
  Herudover ser vi på, hvem afgørelsen skal rettes imod, om der kan kræves oplysninger, og hvilken type afgørelse en revurdering retligt er, og hvilke begrænsninger det giver, samt hvad kan og skal reguleres ved revurderinger. Vi drøfter brugerbetaling og habitatvurdering.
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:45 Hvad er en revurdering - fortsat
    Hvad kan vi udlede af Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis om revurderinger?
    Mai-Britt Bruun
  11:45 IE-direktivet
    Vi ser på IE-direktivet og den danske implementering, og hvilken betydning disse regler får for industrivirksomheder generelt og for revurderinger.
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Revurderinger i praksis
    - Revurderingsproces og sagsforløb
  - Revurdering samtidig med ændringer på virksomheden
  - Fastsættelse af BAT
  - Dilemmaer ved fastsættelse af BAT
  - Ændring af vilkår og opsamling på godkendelser
  - Typiske problemstillinger ved revurderinger
  - Basistilstandsrapporter
    Birgitte Holm Christensen
  14:00 Kort pause
  14:15 Revurderinger i praksis - fortsat
    Birgitte Holm Christensen
  15:00 Erfaringsudveksling
    Tag din sag eller en konkret problemstilling med, så trækker vi på hinandens erfaringer. Casen skal sendes ind på forhånd.
    Mai-Britt Bruun og Birgitte Holm Christensen
  16:00 Afslutning og evaluering
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  16:15 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Vandindvindingstilladelser

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-08-2023 til 31-08-2023

  Bliv klædt på til at give indvindingstilladelser. Få et grundlæggende indblik i hydrogeologien samt lov- og plangrundlaget og indvinding af drikkevand. Vi ser på samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser.

  Mange vandindvindinger er truet af grundvandsforurening, det kommer til at øge behovet for nye indvindingsboringer.

  Det er  kommunerne, der giver indvindingstilladelser til grundvand og overfladevand. På kurset får du et grundlæggende indblik i hydrogeologien og bliver klædt på med lov- og plangrundlaget, inden vi gennemgår de forskellige indvindingstilladelser.


  Kursusprogram
  30. august 2023
  09:00 Kaffe og rundstykker
  09:30 Velkomst, gensidig præsentation og introduktion
    Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
  10:30 Pause
  10:40 Nye tilladelser til vandindvinding til vandværker
    - Foreløbig indvindingstilladelse
  - Endelig vandindvindingstilladelse
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Hydrogeologi
    - Hydrogeologisk forståelsesramme, herunder samspillet mellem vandindvinding og naturinteresser. 
  - Hydrauliske grundbegreber 
    Jacob Birk Jensen
  14:45 Kaffepause
  15:15 Påvirkning af natur og vandløb
    - Beregningsmodellser
  - Hydrologiske/konceptuelle vurderinger
  - Besigtigelser & overvågning
    Jacob Birk Jensen
  17:00 Pause og tjek ind på hotellet
  18:00 Middag
  19:30 Uformel erfa-udveksling i ”Dråben”
    Jens Chr. Ravn Roesen
  31. august 2023
  08:30 Opsamling på Dag 1
    Jens Chr. Ravn Roesen
  09:00 Vi skriver indvindingstilladelser - Cases
    - Tilladelse til vandværk
  - tilladelse til markboring
  - andre tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  10:00 Love, regler og andre kringelkroge
    - Vandforsyningsloven
  - Bekendtgørelserne
  - VVM
  - Normer
  - Andre love og planer vi skal have med i sagsbehandlingen
    Jens Chr. Ravn Roesen
  12:00 Frokost
  13:00 Sammenfatning af tilladelser
    - Tilladelser drøftes
    Jens Chr. Ravn Roesen
  14:00 Snurrige tilladelser og ophør af tilladelser
    - Regler for erstatningsboringer
  - Tilladelse til sænkning af grundvand
  - Andre ikke almindelige tilladelser
  - Ophør og afslag på tilladelser
    Jens Chr. Ravn Roesen
  15:30 Evaluering
    Kaffe og kage
    Jens Chr. Ravn Roesen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Undervisere

  • Partner WatconC ApS Jacob Birk Jensen • Miljøingeniør Jens Chr. Ravn Roesen, Hjørring kommune

  Pris 8.545,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.545,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-09-2023

  Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

  Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås.

  Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

  Kurset veksler mellem de fire hovedområder, et eksempel på en risikovurdering og en afsluttende opgaveregning. Et vist kendskab til kemi er en fordel på kurset.

  Kursusprogram
  5. september 2023
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
  10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
    - Eksempler på stofgrupper/stoffer
  - Damptryk
  - Vandopløselighed
  - Henrys lov
    Niels Peter Arildskov
  11:30 Jordens egenskaber
    - Jordens bestanddele
  - Udvalgte jordmineraler
  - Ionbytning
  - Organisk stof i jord
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Sorptionsprocesser
    - Adsorption og absorption
  - Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
  - Retardation og mobilitet
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Nedbrydningsprocesser
    - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
  - Energibetragtninger
  - Kemisk struktur og nedbrydelighed
  - Eksempler på nedbrydningsprocesser
  - Nedbrydningskinetik
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Kaffe og kage i Dråben
  15:30 Opgave
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Kursusevaluering
    Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj – basis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-09-2023

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj.
  Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra virksomheder, vindmøller, støjende fritidsaktiviteter, støj fra varmepumper og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger lige efter hinanden, og du har mulighed for at tilmelde dig det ene eller det andet eller begge kurser. Overnatning mellem kurserne tilkøbes ved at vælge overnatning dagen før kurset på Ekstern støj udvidet.
  Kursusprogram
  13. september 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Hvad er decibel?
  Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:40 Gruppearbejde
    - Vi øver os i at regne med decibel
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - fortsat
    Carsten Villsen
  13:30 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres beregninger af støj fra vindmøller?
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde?
    Carsten Villsen
  14:00 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, padelbaner, skaterbaner
  - Støj fra motocrossbaner
  - Støj fra skydebaner
  - Støj fra forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:45 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:00 Støj fra varmepumper
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj udvidet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  14-09-2023

  Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den og analysere dataer fra den.
  Vi kigger på de svære klagesager og afgørelser, og snakker om hvornår og hvordan du skærer igennem.

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver du en kontrolmåling, og hvordan indstiller du din støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport, og hvad skal den indeholde?

  Hvad gør du, når usikkerheden rammer? Hvornår drysser du lidt guldstøv, og hvornår skærer du igennem med ro i maven? Dette og meget mere får du svar på her.

  Husk at medbringe din egen støjmåler (hvis du har en) !!!


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger lige efter hinanden, og du har mulighed for at tilmelde dig det ene eller det andet eller begge kurser. Overnatning mellem kurserne tilkøbes ved at vælge overnatning dagen før kurset på Ekstern støj udvidet.
  Kursusprogram
  14. september 2023
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:15 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår.
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:00 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse: henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse.
  - Klagesager - tips og tricks til effektiv sagsbehandling
  - Domstolsprøvelse.
    Tina Toft
  10:45 Pause
  11:00 Håndtering af støjklager
    10 opmærksomhedspunkter på vejen til en orienterende støjmåling m.v.
    Jesper Lund Thomsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på lydeksempler og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  13:30 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - I grupper eller i plenum analyserer vi os frem til støjens energimiddelværdi og støjens maksimalværdi og vi korrigerer for baggrundsstøjens indflydelse.
  - Hvis jeg måler indendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  15:00 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Carsten Villsen
  15:45 Afgørelser om støj
    - Hvordan skærer man igennem og træffer en afgørelse?
  - Hvad gør jeg, når usikkerheden rammer mig?
  - Hvor finder jeg hjælp?
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Gitte Moestrup
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Basistilstandsrapporter (BTR) – Online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  26-09-2023

  Står du for at skulle vurdere en basistilstandsrapport (BTR), men mangler den fornødne viden på området? Så er dette kursus for dig. Vi giver dig overblik over reglerne på området og særlige problemstillinger, du skal være opmærksomme på. Regler om basistilstandsrapport gælder alene for bilag 1-aktiviteter, men hvordan afgrænses disse aktiviteter, hvilke oplysninger skal virksomheden levere, hvilke kemiske stoffer er relevante og hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening? Hvornår udløses BTR? Kan BTR udlades, hvis virksomheden er anlagt på en forurenet grund (V1- eller V2- kortlagt) eller hvis virksomheden lever op til BAT og BREF? De og andre relevante spørgsmål får du besvaret på kurset.

  Vil vil gerne have at du indsender en case, og 2 spørgsmål inden kursusstart til lkg@fvc.dk.

  Kurset er online.
  Kursusprogram
  26. september 2023
  08:30 Login på Zoom og velkomst samt præsentation
    Gitte Moestrup og Mai-Britt Bruun
  08:45 Regler om basistilstandsrapport
    - Reglerne om BTR: IE-direktivet, EU-vejledning BTR, godkendelsesbekendtgørelsen og -vejledning og Jordforureningsloven
  - Hensigten med basistilstandsrapporter og ansvarsforhold
  - Hvornår udløses krav om BTR?
  - Hvad er ophør? Hvad skal ske ved ophør?
  - hvilke afgørelser skal der træffes, og hvilke krav er der til afgørelserne?
    Mai-Britt Bruun
  10:00 Kort pause
  10:15 Regler om basistilstandsrapport - fortsat
    Mai-Britt Bruun
  11:15 Hvilke aktiviteter er omfattet af basistilstandsrapport?
    - Hvilke aktiviteter er omfattet af BTR - hvordan defineres og afgrænses en bilag 1 aktivitet i godkendelsesbekendtgørelsen?
  - Hvornår er aktiviteter teknisk- forureningsmæssigt forbundet?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  11:30 Vurdering af behov for basistilstandsrapport
    EU vejledning Trin 1-3. herunder:
  - Hvilke aktiviteter er omfattet?
  - Hvad er det for oplysninger virksomheden skal levere?
  - Hvilke kemiske stoffer er relevante?
  - Hvordan sorteres stofferne?
  - Hvilke tekniske foranstaltninger sikre mod jordforurening?
    Mette Tjener Andersson
  12:00 Frokost
  12:45 Opgave 1 - Afgrænsning af bilag 1 aktiviteten og vurdering af behov for basistilstandsrapport (trin 1-3)
    Mette Tjener Andersson
  13:15 Kort pause
    Mette Tjener Andersson
  13:30 Forberedelser til teknisk undersøgelse og rapport
    - EU vejledning Trin 4-6 - Miljøforhold og historisk
  - EU vejledning Trin 7 - Teknisk undersøgelse
  - EU vejledning Trin 8 - Rapportering
  - Hvad skal BTR undersøgelsen gå ud på?
  - Hvor mange prøver skal der udtages?
  - Hvad skal der undersøges for?
  - Hvordan med kendt forurening eller kendte spild?
    Mette Tjener Andersson
  14:15 Pause
  14:30 Opgave 2 - Udarbejd oplæg til teknisk undersøgelse (trin 4-7A)
    Mette Tjener Andersson
  15:15 Hvordan kan BTR bruges?
    - Brug af BTR
  - Kan forbedringer på virksomheden bruges ved BTR?
  - Er det en god ide at undgå BTR?
    Mai-Britt Bruun og Mette Tjener Andersson
  15:45 Afslutning og evaluering
    Mai-Britt Bruun, Mette Tjener Andersson og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms.
 • Luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-10-2023

  Mangler du overblik over reglerne om luftforurening og lugt for danske virksomheder? Så er dette kursus for dig.

  Du får en grundig basisviden, så du kan forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med.

  Du får en forståelse for, hvad formålet er med en massestrømsgrænse, baggrunden for og formålet med VOC-bekendtgørelsen. Hvorfor der er forskel på grænseværdier i arbejdsmiljø og B-værdier, og for Danmarks forpligtelser over for EU, og hvordan det påvirker kravene til virksomhederne.

  Herudover får du viden om teknikker til begrænsning af luftforurening og lugt, hvor effektive de er og priserne på markedet.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du fuld udbytte af kurset.
  Kursusprogram
  12. oktober 2023
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
  09:20 Introduktion til luftforurening
    Lovgivning og virksomhedstyper
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  09:40 Begreber og definitioner
    Bekendtgørelser og vejledninger
  Fyringsanlæg
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  10:30 Pause
  10:40 Brug af:
    - VOC
  - Lugt
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  12:30 Frokost
  13:30 OML-beregning - fiktiv case
    - Eksempel på OML-beregning
  - Tolkning af OML-resultater
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
    Effekter (OML)
  Opmærksomhedspunkter og muligheder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:00 Diffuse emissioner
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:15 Luftrensningsmetoder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:30 Tips til miljømyndigheden
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstegaard
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstegaard, OK a.m.b.a. • Kasper Præstgaard

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  30-10-2023

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.
  Kursusprogram
  30. oktober 2023
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.650,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.650,- kr. ekskl. moms.
 • Miljøgodkendelser og vejledninger – Industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-11-2023

  Det kræver et stort overblik i Miljøstyrelsens vejledninger, når man arbejder
  med miljøgodkendelser, både som myndighed og som rådgiver. Den miljøtekniske vurdering er grundlaget for de vilkår der stilles i en miljøgodkendelse og i den vurdering er det afgørende at vurdere om et miljøforhold er væsentligt eller ej.

  På dette kursus får du en introduktion til de vejledninger der anvendes ifm. miljøgodkendelser, indenfor støj og luft. Vejledningerne gennemgås ud fra et miljøgodkendelses-perspektiv og der tilknyttes cases til at gøre vejledningerne praksisnære.

  For at få fingrene helt ned i vejledningerne, vil der også være opgaver tilknyttet hvert emne.
  Kurset vil være egnet til sagsbehandlere eller rådgiver på området der har lidt erfaring eller har taget kurset Miljøgodkendelser industri.
  Kursusprogram
  3. oktober 2023
  09:00 Velkomst og introduktion
    Britt Pedersen og Gitte Moestrup
  09:15 Overordnet om miljøgodkendelser og tilknytning til vejledningerne
    Britt Pedersen
  09:45 Luftvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  10:45 Pause
  10:55 Opgave
    Listepunkt, VOC, B-værdier, emissionsgrænser, spredningsfaktor, dimensionering, vilkår
    Britt Pedersen
  11:45 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  12:00 Frokost
  12:30 Støjvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  13:30 Opgave
    Grænseværdier, overslagsberegninger, afværgeløsninger, vilkår
    Britt Pedersen
  14:00 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Tilslutningsvejledningen
    Gennemgang af det væsentlige inklusiv cases
    Britt Pedersen
  15:15 Opgave
    ABC vurderinger, prøvetagning, dimensionering, vilkår
  - Herunder kaffe og kage samt 10 min pause
    Britt Pedersen
  16:00 Opgaven gennemgås i plenum
    Britt Pedersen
  16:15 Evaluering
    Britt Pedersen og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Britt Pedersen, Rambøll A/S

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  13-11-2023 til 15-11-2023

  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

  Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.
  Kursusprogram
  13. november 2023
  12:00 Frokost
  13:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  13:30 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  15:30 Kaffe og kage
  15:45 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
    Claus Holst Iversen
  16:45 Kort pause
  16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
    - Øvelse
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Øvelser
  21:00 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  14. november 2023
  08:30 Grundvandsmagasinernes hydrauliste egenskaber
    Nils Bischoff
  10:00 Besøg på kildeplads
    Karl-Ejner Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Pejlinger og potentialeforhold
    Nils Bischoff
  14:00 Øvelse i optegning af potentialekort
    Nils Bischoff
  15:00 Besøg i Aqua samt kaffe og kage
  16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
    Claus Holst Iversen
  17:10 Sårbarhed
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:30 Kursisterne præsenterer egne problemstillinger
  15. november 2023
  08:30 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
    Claus Holst Iversen
  09:00 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
    Nils Bischoff
  10:00 Jordforurening
    Nils Bischoff
  11:15 Case om etablering af ny kildeplads
    - Præsentation af case
  - Hvad skal man tage hensyn til?
  - Hvordan beskyttes kildepladsen?
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  12:00 Frokost
  13:00 Case om etablering af ny kildeplads- fortsat
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  14:45 Kaffe og kage
  15:00 Pres på grundvandsmagasinerne
    - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
  - Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
    Nils Bischoff
  15:45 Afrunding og evaluering
    Nils Bischoff og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

  Pris 11.995,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 11.995,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Kontrolprogrammet for drikkevand

  Kursussted: Ferskvandscentret

  15-11-2023

  På kurset udarbejdes kontrolprogrammer til vandforsyninger. Vi ser på, hvad en risikovurdering kan indeholde, og, hvordan den indgår i kontrolprogrammet.
  Vi har samlet materiale fra staten og vandværkernes brancheforening. Vi ser eksempler på kontrolprogrammer og arbejder med opgaver for forskellige vandforsyninger.

  Vi ser også nærmere på den ny drikkevandsbekendtgørelse, hvor 3 nye pesticider er med og hvor kvalitetskravet for en sum af de fire PFAS-stoffer: PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS er sænket
  Kursusprogram
  15. november 2023
  08:30 Morgenbuffet med kaffe og morgenbrød
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  09:15 Drikkevandsbekendtgørelsen og vejledningen om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
    Anne-Mette Rasmussen
  10:15 Opbygning af kontrolprogram og krav til drikkevandskvalitet.
    Anne-Mette Rasmussen
  11:15 Pause
  11:30 Risikovurdering
    Anne-Mette Rasmussen
  12:15 Frokost
  13:15 Afgørelser og klagenævnsafgørelser
    Anne-Mette Rasmussen
  13:45 Opgave: Udarbejdelse af et kontrolprogram
    Anne-Mette Rasmussen
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Opgaveløsning i plenum
  15:45 Evaluering
    Anne-Mette Rasmussen og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • De svære & dyre fraktioner – hvad gør vi, hvor bliver de af?

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-02-2024

  Lær, hvad I kan gøre for at få endnu mere ud af kundernes affald. Hør, hvordan en større del jeres fraktioner kan blive til værdifulde ressourcer.
  Her tager vi fat i nogle af de dyre fraktioner, vi måske gerne vil have mindre af: Deponi, mineraluld, sanitet, farligt affald og kemikalier samt lyskilder.

  Når du kender affaldets videre vej, så kan du give kunderne på genbrugsstationen den gode historie, som får dem til at forstå. På den måde bliver din viden til større bevidsthed og bedre sortering. Så får vi mere affald tilbage som ressourcer til glæde for miljø og økonomi.
  Kursusprogram
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Kursusudvikler Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • FA-koordinator Claus Andersen, STENA RECYCLING A/S • Lennarth Nielsen, RenoDjurs I/S • Sales Director Denmark Jørn Tidemann, Fortum Waste Solutions A/S • Key Account Manager Torben Vinkel, RGS Nordic

  Pris 4.145,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.145,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.