Gitte Moestrup

Gitte Moestrup er kursusudvikler ved Ferskvandscentret. Hun er uddannet ingeniør og kommer senest fra en stilling som miljøsagsbehandler i Favrskov Kommune.

Gitte er ansat i Ferskvandscentrets kursusafdeling i november 2022. Hun er uddannet ingeniør og har en bred baggrund inden for industrimiljø fra privat og offentlig ansættelse, senest i Favrskov Kommune.

Du kan møde Gitte på en række forskellige kurser. Hun har blandt andet ansvaret for en del kurser inden for industrimiljø, herunder Luftforurening og lugt, Ekstern støj 2 og Støj for byplanlæggere.

Har du input eller ønsker til kurser inden for disse områder, så tag gerne kontakt til Gitte!

Gitte Moestrup

Kursusudvikler
Ingeniør

Telefon: 89212177

E-mail: gmo@fvc.dk

LinkedIn-profil

Mød Gitte her

 • Støj for byplanlæggere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  29-02-2024

  På dette kursus sætter vi fokus på støj i byplanlægningen.

  For hvordan håndterer vi det, hvis der kommer boliger i nærheden af en produktionsvirksomhed, eller hvis en virksomhed vil udvide og ligger tæt på et boligområde?

  Du lærer at kunne anvende loven i praksis. Herudover ser vi på konkrete cases, der giver dig den læring, der skal til for at du kan håndtere de problemstillinger der kan opstå i din byplanlægning.

  Du kan med fordel tage din støjkollega fra miljøafdelingen med, så I kan få et fælles udgangspunkt,

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  29. februar 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jesper Lund Thomsen og Gitte Moestrup
  09:45 Fokuspunkter §15A i Planloven, Byomdannelse, Huludfyldning, Transformationsområder mv.
    - Støjfølsom anvendelse
  - Støjbelastet areal
  - Konsekvenszoner
  - Støjende fritidsaktiviteter
  - Forsvarets øvelsesarealer
  - Vindmøller
  - Restaurationer, diskoteker, caféer o. lign.
  - Butikker, værksteder, håndværkere m.v. i nærområdet
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  10:45 Kort Pause
  11:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Fokuspunkter §15A i Planloven - Fortsat
    - Trafikstøj
  - Huludfyldning
  - Byomdannelsesområder
  - Transformationsområder
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:15 Støj og planlægning – hvordan vi arbejder med det i Herning Kommune
    Fra projektforslag, screening, opstartsmøde, intern høring, offentlighedsfase til færdig lokalplan. Samarbejde mellem PLAN og MILJØ.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Gennemgang Case 1
    Fra skole til et nyt boligområde med tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med en produktionsvirksomhed som nabo.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  15:30 Gennemgang case 2
    Byudvikling med et nyt bolig- og erhvervsområde i sameksistens med eksisterende erhverv, beliggende tæt på motorvej, samt fokus på rekreativ udnyttelse af støjvold.
    Jesper Lund Thomsen og Louise Kruse Hansen
  16:15 Opsamling og evaluering
    Gitte Moestrup og Jesper Lund Thomsen
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Undervisere

  • Planlægger og Urban Designer Louise Kruse Hansen, Herning Kommune • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøgodkendelser industri

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-03-2024 til 06-03-2024

  Tag med på et intensivt todages kursus om miljøgodkendelser og vilkår.

  Kurset giver dig overblik over hele sagsgangen fra ansøgning til udarbejdelse og annoncering af miljøgodkendelsen. Der vil være fokus på bilag 2 virksomheder og standardvilkår, men store dele heraf er også gældende for bilag 1 virksomheder.

  Du får både den juridiske og den administrative vinkel på hele godkendelsesprocessen. To af branchens eksperter vil guide dig igennem lovgivningen og vilkårsfastsættelse, og vi runder kort håndhævelse af miljøgodkendelser.

  Undervisningen tager afsæt i Miljøstyrelsens vejledninger på området. Og kurset veksler mellem teori, cases og gruppearbejde.

  (Dette kursus afholdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  5. marts 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:45 Indledning
    Mads Kobberø
  10:00 Godkendelsesbekendtgørelsen inkl. bilag
    Mads Kobberø
  10:45 Hvornår indtræder godkendelsespligten?
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost
  13:00 Godkendelsesansøgningen
    Nogle forvaltningsretlige forhold knyttet til behandlingen af godkendelsesansøgningen
    Mads Kobberø
  14:45 Kaffepause og besøg i AQUA
  15:45 Rammerne for vilkårsfastsættelsen
    Mads Kobberø
  17:30 Præsentation af ”retssagen”
    Mads Kobberø
  18:00 Middag
  19:00 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Socialt samvær med en øl eller vand
  6. marts 2024
  08:00 Indledende om miljøgodkendelser
    - Opbygning og proces for meddelese
    Kirsten Hansen
  08:45 Hvordan fastsætter vi vilkår?
    - Generelt
  - Indretning og drift
  - Luftforurening
    Kirsten Hansen
  09:30 Kort pause
  09:45 Hvordan fastsætter vi vilkår?
    - Støj
  - Affald
  - Jord og grundvand
  - Spildevand og overfladevand
  - Egenkontrol og driftsjournal
    Kirsten Hansen
  10:45 Opsamling ift. miljøgodkendelsen
    Kirsten Hansen
  11:00 Gruppearbejde
    Cases vedr. sagsbehandling og vilkårsfastsættelse for bilag 2 virksomheder
    Kirsten Hansen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - opsamling
    Hver gruppe præsenterer sin case
    Kirsten Hansen
  13:30 Brugerbetaling
    Mads Kobberø
  14:00 Kort om tilsyn og håndhævelse af miljøgodkendelser
    Mads Kobberø
  15:30 Afslutning og evaluering
    - herunder kaffe og kage
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  15:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Konsulent Kirsten Hansen, Rambøll Danmark A/S • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydraulik

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-03-2024 til 13-03-2024

  Få grundlaget for at kunne forstå og anvende simple hydrauliske beregningsmetoder, der anvendes i såvel afløbsteknisk sammenhæng, som i forbindelse med afstrømnings-og vandspejlsberegninger i vandløb.
  Du får også den grundlæggende viden, der er nødvendig for at deltage i kurser om vandløbshydraulik, afløbshydraulik og kurser om videregående hydrauliske beregningsmetoder, f.eks. om MIKE +, VASP og Mike Hydro River. Vi lægger vægt på praktiske beregninger af de forskellige hydrauliske parametre/størrelser. Til flere af opgaverne anvender vi specielt udviklede PC programmer i Excel-regneark.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  12. marts 2024
  09:00 Ankomst og kaffe
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
  10:00 Hydrauliske grundbegreber
    Kristian Vestergaard
  11:30 Øvelse tværsnit og flow
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af rør og kanaler, beregning af kapacitet og vanddybde
    Kristian Vestergaard
  14:30 Øvelse i brug af diagrammer/Manningformlen
    Kristian Vestergaard
  15:00 Kaffepause og besøg i AQUA
  16:00 Vandspejls/stuvningsberegning og beregning af overløb, udløb, drosselledninger og rørunderføringer
    Kristian Vestergaard
  18:00 Middag
  19:30 Cases og beregningsøvelser
    Kristian Vestergaard
  21:00 Erfaudveksling i Dråben over en øl eller en vand
  13. marts 2024
  Spor 1: VANDLØBSHYDRAULIK, Kristian Vestergaard
  08:30 Hydrauliske beregninger i vandløb - oversigt
    Kristian Vestergaard
  09:00 Stationære vandspejlsberegninger, herunder data og VASP
    Kristian Vestergaard
  10:30 Opgave i vandspejlsberegning
    Kristian Vestergaard
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling/diskussion af opgave
    Kristian Vestergaard
  13:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning Mike 11/Mike Hydro
    Kristian Vestergaard
  14:15 Beregning af afvandingstilstand
    Kristian Vestergaard
  15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
  15:30 Kurset er slut
  Spor 2: AFLØBSSYSTEMER, Tina Nettelfield
  08:30 Hydrauliske beregninger i afløbssystemer - oversigt
    Tina Nettelfield
  09:00 Beregning af overfladeafstrømning, herunder nedbør og urban hydrologi
    Tina Nettelfield
  10:00 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  10:30 Ikke-stationær/dynamisk strømning, Mike Urban, kapacitetsanalyse, oversvømmelsesberegninger, Mike flood
    Tina Nettelfield
  11:30 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  12:00 Frokost
  13:00 Dimensionering af regnvandsbassiner
    Tina Nettelfield
  13:45 Opgaveregning
    Tina Nettelfield
  15:00 Opsamling og evaluering samt kaffe og kage
    Kristian Vestergaard og Gitte Moestrup
  15:30 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Undervisere

  • Projekt Chef Tina Nettelfield, Rambøll Danmark A/S • Civilingeniør Kristian Vestergaard, KV Miljøformidling

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj – basis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-03-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om støj? Så er her kurset for dig.
  Du får et grundlæggende kendskab til de relevante støjvejledninger, som du har brug for i arbejdet med støj.
  Vi gennemgår de specielle problematikker omkring støj fra virksomheder, vindmøller, støjende fritidsaktiviteter, støj fra varmepumper og lavfrekvent støj.

  Kurset veksler mellem teori og gruppearbejde.


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

  (Disse kurser holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  19. marts 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:30 Administration af ekstern støj
    - Bekendtgørelser, vejledninger m.v.
  - Fastsættelse af støjvilkår
  - Usikkerhed og støjvilkår
  - Forskellen på orienterende og godkendte støjmålinger
  - Fordele og ulemper ved støjberegninger og støjmålinger
    Carsten Villsen
  10:50 Kort pause
  11:00 Grundlæggende akustik
    Hvad er decibel?
  Regler for:
  - Fordobling af støj
  - Korrektion for baggrundsstøj
  - Afstandsdæmpning
  - Korrektion for referenceperiode
    Carsten Villsen
  11:40 Gruppearbejde
    - Vi øver os i at regne med decibel
    Carsten Villsen
  12:00 Frokost
  13:00 Gruppearbejde - fortsat
    Carsten Villsen
  13:30 Støj fra vindmøller
    - Vindmøllebekendtgørelsen. Hvordan gennemføres beregninger af støj fra vindmøller?
  - Hvordan læser og kontrollerer man en støjrapport for vindmøller og hvad bør rapporten indeholde?
    Carsten Villsen
  14:00 Støjende fritidsaktiviteter
    - Støj fra boldbaner, multibaner, padelbaner, skaterbaner
  - Støj fra motocrossbaner
  - Støj fra skydebaner
  - Støj fra forsamlingshuse og lignende
    Carsten Villsen
  14:45 Lavfrekvent støj og infralyd
    - Orientering nr. 9/1997
    Carsten Villsen
  15:00 Støj fra varmepumper
    Carsten Villsen
  15:15 Kaffepause
  15:30 Erfaringer fra Herning Kommune
    - Målinger og beregninger
  - Henstilling, påbud og indskærpelse
  - Samspil mellem rådgiver, kommune, virksomhed og klager
  - Eksempler
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Opsamling, spørgsmål og evaluering
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Ekstern støj udvidet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-03-2024

  Kend din støjrapport og støjmåler, På dette kursus tager du støjmåleren i hænderne, og vi øver os i at bruge den og analysere dataer fra den.
  Vi kigger på de svære klagesager og afgørelser, og snakker om hvornår og hvordan du skærer igennem.

  Du får en klage ind - hvad gør du? Hvordan laver du en kontrolmåling, og hvordan indstiller du din støjmåler? Hvad med baggrundsstøjen? Hvordan læses en støjrapport, og hvad skal den indeholde?

  Hvad gør du, når usikkerheden rammer? Hvornår drysser du lidt guldstøv, og hvornår skærer du igennem med ro i maven? Dette og meget mere får du svar på her.

  Husk at medbringe din egen støjmåler (hvis du har en) !!!


  Ferskvandscentret har to kurser i ekstern støj.

  Ekstern støj basis – det du skal vide, som er tiltænkt alle sagsbehandlere i kommunerne eller rådgivere, der arbejder med industrimiljø. Her får du den grundlæggende viden om støj og de relevante støjvejledninger, som du har brug for i sagsbehandlingen.

  Det andet kursus: Ekstern støj udvidet – støjmålinger og de svære afgørelser, er tiltænkt sagsbehandlere, som har brug for at vide mere. Måske fordi du er fagperson på støjområdet og den, som skal træffe de svære afgørelser, når der opstår konflikter mellem naboer og støjende aktiviteter i industrien eller fritiden.

  Kurserne ligger efter hinanden. Du har mulighed for at tilmelde dig begge kurser til 8.545,- kr. inkl overnatning mellem de to kursusdage.

  (Disse kurser holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  20. marts 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst og introduktion
    Gitte Moestrup og Carsten Villsen
  09:15 Den retlige ramme
    - Kort om støjrammedirektivet
  - Hvilke støjgrænser gælder der i det eksterne miljø?
  - Indflyvning til vejledninger og brancheregler mv.
  - Miljøkvalitetsnormer ctr. miljøgodkendelsesvilkår.
  - Differentieret beskyttelsesbehov: samspillet mellem støjgrænser og planlægning
    Tina Toft
  10:00 Klage, tilsyn og håndhævelse
    Med afsæt i nogle konkrete eksempler gennemgår vi de forholdsregler, der skal varetages i forbindelse med:
  - Håndtering af overskridelser
  - Håndhævelse: henstilling, påbud/forbud/indskærpelse, selvhjælpshandling, herunder opfølgning, tilbagekaldelse af godkendelse, krav til dokumentation, politianmeldelse.
  - Klagesager - tips og tricks til effektiv sagsbehandling
  - Domstolsprøvelse.
    Tina Toft
  10:45 Pause
  11:00 Håndtering af støjklager
    10 opmærksomhedspunkter på vejen til en orienterende støjmåling m.v.
    Jesper Lund Thomsen
  12:00 Frokost
  13:00 Tilsynets gennemførelse - forberedelserne
    - Kort introduktion
  - Hvordan indstilles min støjmåler? (medbring din egen støjmåler)
  - Vi prøver at måle på lydeksempler og sammenligner vores måleresultater
  - Nyttighe håndregler til rygraden - til "når man står derude"
    Jesper Lund Thomsen og Carsten Villsen
  13:30 Brug af støjmåleren - vi går udendørs og øver os
    - Hvor skal jeg stå, når jeg måler?
  - Hvordan håndterer jeg "fremmede" støjbidrag og støj der varierer?
  - I grupper eller i plenum analyserer vi os frem til støjens energimiddelværdi og støjens maksimalværdi og vi korrigerer for baggrundsstøjens indflydelse.
  - Hvis jeg måler indendørs; hvad så med efterklangstiden?
  - Hvordan dokumenterer jeg det, jeg har målt og mine analyseresultater?
    Carsten Villsen
  15:00 Kagebord
  15:15 Støjrapportens indhold
    - Hvad skal og hvad bør en støjrapport indeholde?
  - Hvad med usikkerheden? Hvordan fastlægger jeg den og hvordan forholder jeg mig til den?
    Carsten Villsen
  15:45 Afgørelser om støj
    - Hvordan skærer man igennem og træffer en afgørelse?
  - Hvad gør jeg, når usikkerheden rammer mig?
  - Hvor finder jeg hjælp?
    Jesper Lund Thomsen
  16:45 Afslutning og evaluering
    Carsten Villsen og Gitte Moestrup
  17:00 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Undervisere

  • Biolog Jesper Lund Thomsen, Herning Kommune • Advokat, Principal Tina Toft, Poul Schmith - Kammeradvokaten • Civilingeniør Carsten Villsen, NIRAS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Affaldsjura for miljøsagsbehandlere

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-04-2024

  Affaldslovgivningen er kompleks og underlagt hyppige ændringer, hvilket kan gøre sagsbehandling udfordrende. Som sagsbehandler er det derfor afgørende at være opdateret med de seneste love og regler.

  Vores kursus i affaldsjura giver dig overblik over affaldsreguleringens struktur med særligt fokus på kommunernes ansvar og rolle.

  Du vil lære alle de centrale begreber og definitioner inden for affaldsområdet, samt de affaldsretslige vinkler for tilsyn og håndhævelse. Vi guider dig gennem junglen af regler, regulativer og affaldsplanlægning.

  Kurset dækker en række vigtige emner, herunder:

  - Affaldsplanlægning
  - Affaldsregulativer
  - Affaldshierarkiet
  - Klassificering
  - Affaldsdefinition
  - Sondring mellem nyttiggørelse og bortskaffelse
  - Forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens §19 og § 33

  Vi klæder dig på til din fremtid inden for affaldsområdet ved at give dig overblik over alle de seneste regler og indblik i forventede fremtidige forandringer.
  Kursusprogram
  11. april 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  09:45 Overblik over affaldsreguleringens struktur, herunder overordnet om kommunernes ansvar og rolle
    Jacob Brandt
  10:45 Kort pause
  11:00 Affaldsplanlægning, -regulativer og -hierarkiet
    Jacob Brandt
  12:00 Frokost
  13:00 Klassificering og centrale begreber, herunder affaldsdefinitionen, affaldsfasens ophør, sondringen mellem nyttiggørelse og bortskaffelse, forholdet mellem miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33
    Jacob Brandt
  14:30 Kaffe og kage
  14:45 Tilsyn og håndhævelse på affaldsområdet – affaldsretlige vinkler
    Jacob Brandt
  16:00 Opsamling
    Jacob Brandt
  16:15 Evaluering
    Jacob Brandt og Gitte Moestrup
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Partner, advokat Jacob Brandt, Codex Advokater

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Online event om Ferskvandscentrets uddannelser (gratis)

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  12-04-2024

  Mød os online og hør om Ferskvandscentrets uddannelser.

  Du får information og mulighed for at stille spørgsmål om følgende uddannelser:

  Spildevandsoperatør, Afløbsoperatør, Vandløbstekniker, Miljøsagsbehandler, Projektleder samt om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

  Du må meget gerne ved tilmelding notere i kommentarfeltet, hvilke uddannelser, der har din interesse.
  Kursusprogram
  12. april 2024
  10:00 Kort introduktion til uddannelserne og mulighed for at stille spørgsmål
    Suna Rokkjær, Annette Vesterager, Charlotte Frambøl, Gitte Moestrup, Sussi Kobberø og Anne Trabjerg Kamp
  11:00 Farvel for idag og måske på gensyn på Ferskvandscentret
  Undervisere

  Kursusledelse

  Undervisere

  • Kursuschef Charlotte Frambøl, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Sussi Kobberø, Ferskvandscentret • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Suna Rokkjær, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Anne Trabjerg Kamp, Ferskvandscentret • Kursusudvikler Annette Vesterager, Ferskvandscentret

  Pris 0,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 0,- kr. ekskl. moms.
 • Tilsyn med vandværker

  Kursussted: Ferskvandscentret

  17-04-2024 til 18-04-2024

  På dette grundlæggende kursus lærer du at anvende relevant lovgivning på drikkevandsområdet i forbindelse med de lovpligtige tilsyn på vandværkerne. Samtidig fokuserer vi også på, at du får læringen ind under huden, hvorfor vi tager på tilsyn til hele to vandværker i Silkeborg.

  Gældende lovgivning og vejledninger på området ændres jævnligt, så kom med og bliv helt opdateret på alt det nye!

  Kurset kan med fordel anvendes som et brush up af alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand. Er du ny på området, er kurset et absolut must have.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  17. april 2024
  08:30 Morgenbuffet
  09:00 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup, Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  09:15 Love, bekendtgørelser, vejledninger, normer mv.
    Anne-Mette Rasmussen
  10:00 Gennemgang af boringers og vandværkers tekniske anlæg
    Steen S. Wengel og Anne-Mette Rasmussen
  12:30 Frokost
  13:30 Hygiejnisk tilsyn på almene vandværker inkl. kildepladser
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:00 Pause med kaffe, the og kage
  15:30 Teknisk tilsyn med vandværker
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:00 Opgave: Tilsyn med vandværkers tekniske anlæg
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  17:30 Pause
  18:00 Middag
  19:15 Opgave: Hygiejnisk tilsyn
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  20:45 Uformel erfaudveksling i Dråben
  18. april 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
  08:15 Planlægning og forberedelse af det teknisk tilsyn
    Steen S. Wengel
  09:00 Teknisk tilsyn på de to vandværker
    Steen S. Wengel og Karl-Ejner Nielsen
  10:15 Ekskursion med frokost i det grønne
    Tilsyn på:
  - Knudlund Vandværk
  - Hvinningdal Vandværk
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  14:30 Pause med kaffe, te og kage
  14:45 Opfølgning på de to tekniske tilsyn
    Anne-Mette Rasmussen og Steen S. Wengel
  15:45 Evaluering af kurset
    Anne-Mette Rasmussen, Gitte Moestrup og Steen S. Wengel
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune

  Undervisere

  • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S • Anne-Mette Rasmussen, Syddjurs Kommune • Vandkvalitetsansvarlig Steen S. Wengel, Verdo A/S

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Virksomhedstilsyn og -administration

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-04-2024 til 23-04-2024

  Har du brug for en grundlæggende viden om forskellige typer af virksomhedstilsyn? Lige fra planlægningen og lovgivningen på området til indsamling af oplysninger om produktions- og miljøforhold? Så er dette kursus for dig.
  Du får indblik i, hvordan du håndterer dialogen med virksomheden og hvilke produktions- og miljøforhold, der gør sig gældende for en industrivirksomhed, som f.eks. affaldshåndtering og forebyggelse af jord og grundvandsforurening.
  På dag 2 tager vi på virksomhedsbesøg og ser på tingene i virkeligheden.
  Dette kursus holdes typisk en gang om året.
  Kursusprogram
  29. maj 2024
  08:30 Ankomst og morgenmad
  09:00 Velkomst, præsentation og indledning
    Gitte Moestrup og Irene Samsøe Figen
  09:15 Regler om tilsyn
    - Tilsynspligtens omfang
  - De forskellige tilsyn: Tilsynsbekendtgørelsen og vejledningen
  - Tilsyn med ophørt virksomhed
    Mai-Britt Bruun
  11:30 Retssikkerhedsloven
    - Adgangen
  - Varsling
  - Grænsedragning mellem miljøforvaltning og Strafferetsplejeloven
    Mai-Britt Bruun
  12:30 Frokost
  13:30 Valg af håndhævelse
    - Vi gennemgår henstillinger, indskærpelser, selvhjælpshandlinger, forbud samt påbud
  - Hvornår bruger man hvad, og hvad er de grundlæggende forskelle.
  - Politianmeldelse
  - Betydningen af passivitet
    Mai-Britt Bruun
  14:45 Kaffe og kage med mulighed for tur i AQUA
  15:45 Brug af lovgivningen i praksis
    - Retsgrundlaget: Miljøbeskyttelsesloven med afledte bekendtgørelser og tilstødende lovgivning
  - Bilag 1 og bilag 2 virksomheder
  - Brugerbetalingsvirksomheder
  - Basistilsyn
  - Prioriterede tilsyn
  - Kampagnetilsyn
  - Administrative og fysiske tilsyn
  - Tilsynsindberetning
  - Tilsynsplanlægning
    Irene Samsøe Figen
  16:50 Pause
    Irene Samsøe Figen
  17:00 Tilsynet i praksis
    - Indsamling af oplysninger inden tilsynet
  - Udførelse af tilsyn i praksis
  - Tjeklister
    Irene Samsøe Figen
  17:30 Pause
  17:45 Middag
  19:00 Præsentation af virksomheder
    - Oplysninger om virksomheden
    Hanne Bach Lorentzen
  20:00 Dialogbaseret tilsyn
    Irene Samsøe Figen
  20:30 Øl/vand og kollegialt samvær i dråben
  30. maj 2024
  08:00 Opsamling på dag 1 og klar til tilsyn
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  08:30 Virksomhedsbesøg
    Vi besøger to virksomheder i Silkeborgområdet.
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  12:00 Frokost
  13:00 Opsamling på tilsyn
    - Hvad så vi derude?
  - Afrapportering
  - Tilsynsbrev
  - Håndhævelser
    Irene Samsøe Figen og Hanne Bach Lorentzen
  15:00 Pause med kaffe og kage
  15:15 Drøftelse af cases
    Medbring gerne dine egne.
    Irene Samsøe Figen
  16:00 Opsamling, afslutning og evaluering
    Irene Samsøe Figen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Juridisk konsulent Mai-Britt Bruun, Miljøjura • Miljøsagsbehandler Irene Samsøe Figen, Kolding Kommune • Civilingeniør Hanne Bach Lorentzen, Silkeborg Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – Basis

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-05-2024

  Kurset er for dig, som arbejder med miljøfremmede stoffer i jord og grundvand. Og som ønsker et overblik over de mest almindeligt forekommende miljøfremmede stoffers egenskaber, samt hvorledes man udfører basale risikoberegninger. Kurset er praktisk orienteret og omfatter kun den nødvendige, grundlæggende teori.

  Du får overblik over de forskellige stofgruppers egenskaber samt gældende grænseværdier for jord og grundvand. Og du lærer at beregne miljøfremmede stoffers mobilitet og nedbrydning i jord og grundvand.

  For dig, som ønsker et mere indgående kendskab til miljøfremmede stoffers egenskaber i jord og grundvand samt et detaljeret overblik over den bagvedliggende teori, henviser vi til det udvidede kursus.
  Kursusprogram
  16. maj 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Niels Peter Arildskov
  09:45 Vigtige processer i jord og grundvand
    - Vandopløselighed og sorption
  - Redoxforhold
  - Nedbrydning
    Niels Peter Arildskov
  10:45 Pause
  11:00 Vigtige processer i jord og grundvand - fortsat
  11:30 Grænseværdier for jord og grundvand
    - Lidt om toksikologi
  - Kvalitetskriterier i relation til forurenet jord
  - Kvalitetskrav til drikkevand
  - Drikkevandskvalitetskriterier
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Stoffernes egenskaber i jord og grundvand
    - Olie-/benzinstoffer
  - Polyaromatiske hydrocarboner (PAH)
  - Klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
  - Polære opløsningsmidler
  - Pesticider og nedbrydningsprodukter
  - Organiske flourstoffer (PFAS)
  - Tungmetaller
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Kort pause
  14:10 Stoffernes egenskaber i jord og grundvand - fortsat
  14:40 Beregningseksempler
    - Ligevægtsberegninger
  - Beregning af mobilitet/retardation
  - Beregning af nedbrydning
    Niels Peter Arildskov
  15:10 Pause med kaffe, te og kage
  15:30 Opgave: Risikovurdering af miljøfremmede stoffer
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Kursusevaluering
    Gitte Moestrup og Niels Peter Arildskov
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Rørlagte vandløb

  Kursussted: Ferskvandscentret

  23-05-2024

  Rørlagte vandløb syner ikke meget ude i det åbne land, men de udgør ikke desto mindre en betydelig administrativ udfordring, når det kommer til vedligeholdelse og sagsbehandling. Både når det drejer sig om offentlige og private rørledninger.

  Det seneste års massive nedbør har dels sat eksisterende dræn/rørlagte vandløb under pres, men også øget behovet for ny dræning ikke kun af marker men også private ejendomme/bygninger.

  På kurset vil vi dykke ned i følgende emner:

  - Kommunens og lodsejerens forpligtelser i henhold til vandløbsloven
  - Nyanlæg, udskiftning og reparation af rørlagte vandløb
  - Omfangsdræn herunder afledningsmuligheder og ret
  - Partsfordeling og taksation
  - Omlægning af rørlagte vandløb
  - Nedklassificering af rørlagte vandløb.

  Vores undervisere kommer både fra rådgivningsvirksomheder, der har specialiseret sig i at rådgive kommuner om vandløbslovgivning, og fra en entreprenørvirksomhed, der har praktisk erfaring med rørlægning af vandløb.

  Vi har også en repræsentant fra en kommune til at dele deres erfaringer og procedurer for omlægning af rørlagte vandløb.

  Kurset afsluttes med et par cases, hvor der bliver mulighed for at bruge dagens viden og udveksle erfaringer med de øvrige deltagere.

  Du vil få indsigt i en bred vifte af emner, herunder:

  - Vedligeholdelse, ansvar og omfang
  - Håndhævelse og klagebehandling
  - Forskellen på omlægning af private og offentlige vandløb
  - Åbning og rørlægning af strækninger, herunder betydning for målsætningen
  - Fejlfinding, metoder og gode råd, herunder brug af TV inspektion
  - Reparationsmetoder, herunder økonomi
  - Rørtyper – fordele og ulemper
  - Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud
  - Vandløbslovens nyttebegreb
  - Gode råd ved forligsforhandlinger og procedure ved taksation.

  Deltagerne på kurset vil opnå en forståelse af lovgivning, praksis og tekniske aspekter ved håndtering af rørlagte vandløb samt mulighed for erfaringsudveksling med eksperter og kolleger.


  Målgruppe
  Dette kursus henvender sig primært til vandløbsmedarbejdere, rådgivere og landbrugskonsulenter.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  13. maj 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Liane Sommer og Gitte Moestrup
  10:00 Kommunens og lodsejerens forpligtigelser i henhold til vandløbsloven
    - Vedligeholdelse
  - Fejlfinding/undersøgelse
  - Omlægning, forskel på private og offentlige vandløb
  - Åbning af rørlagte strækninger
  - Rørllægning herunder betydning af vandløbets målsætning
    Liane Sommer
  11:00 Pause
  11:15 Udskiftning og reparation af rørlagte vandløb
    - Fejlfinding metoder og gode råd
  - Forskellige reparationsmetoder herunder typiske omkostninger ved løsningerne
  - Rørtyper, fordele og ulemper
  - Gode råd ved valg af løsning og indhentning af tilbud på opgaven
    Morten Andersen
  12:00 Frokost
  13:00 Partsfordeling og taksation
    - Vandløbslovens nyttebegreb:
  Rørlægningsmæssig nytte
  Afvandingsmæssig nytte
  Medbenytter-nytte
  Anden nytte
  - Gode råd ved forligsforhandlinger
  - Gode råd og procedure ved taksation
    Torben Sune Bojsen
  14:00 Pause
  14:15 Omlægning af rørlagte vandløb
    - Erfaringer og overvejelser
    Kim Hansen
  14:45 Nedklassificering af rørlagte vandløb
    - procedure og krav ved overlevering
  - gode råd i processen
    Liane Sommer
  15:15 Pause med kaffe, te og kage
    Liane Sommer
  15:45 Cases
    - omlægning af offentligt rørlagt vandløb
  - overvejelser ved fordeling af nytte
    Liane Sommer
  16:30 Opsamling og evaluering
    Liane Sommer og Gitte Moestrup
  16:45 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Undervisere

  • Markedsansvarlig vejafvanding Morten Andersen, Per Aarsleff A/S • Senioirrådgiver Torben Sune Bojsen, WSP • Vandløbsmedarbejder Kim Hansen, Haderslev Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialist vandløb og spildevand Liane Sommer, NIRAS

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Borgerinddragelse og borgermøder

  Kursussted: Ferskvandscentret

  30-05-2024

  Sidder du med et projekt hvor borger- eller interessentinddragelse er en del af opgaven? Er du usikker på hvordan du skal planlægge og facilitere et borgermøde eller et inddragelsesforløb med interessenter? Er du bekymret for om nogen bliver sure og på om du kan tackle det? Eller har du brug for at få opfrisket de værktøjer og metoder du allerede bruger?

  Så er dette kurset der kan hjælpe dig hurtigt på vej med redskaber og tricks til at planlægge og facilitere inddragelse. På kurset får du både et teoretisk grundlag, praksisnære opgaver, en inddragende undervisningsform og samarbejde med andre deltagere, der til dagligt sidder med lignende projekter/opgaver. Tilrettelagt så du får mest muligt med hjem, der med det samme kan omsættes i praksis.
  • Du får en teoretisk baggrund der fungerer som et anvendeligt mindset for at arbejde inddragende
  • Du arbejder praksisnært (med mulighed for at bruge egne cases og i tæt relation til facilitering i virkelige opgaver)
  • Du får opbygget en værktøjskasse med mange nye metoder til at styre en proces
  • Du får opnået tryghed i planlægning, facilitering og opsamling/kommunikation
  • Du får sparring med andre deltagere, der til dagligt sidder med lignende projekter/opgaver

  Vi arbejder procesorienteret, således at undervisningsforløbet i sig selv bliver et eksempel på et inddragende forløb, med oplæg og opgaver der eksemplificerer værktøjer og metoder - lige til at bruge i egen praksis.
  Vi arbejder systemisk, anerkendende, som også er selve kursets teorigrundlag.

  En kursusdag hvor teori, opgaver og læring, hurtigt klæder jer på og giver jer større tryghed i at inddrage interessenter og borgere og hvor I både får redskaber til planlægning og forberedelse samt til selve facilitereingen af mødet med borgerne/interessenterne.

  Kursusprogram
  30. maj 2024
  09:00 Ankomst. kaffe/te og brød
  09:30 Velkomst, præsentation og kort om kursets formål
    Lissen Højrup Munch og Gitte Moestrup
  09:45 Inddragelse og mindset
    Systemisk og anerkendende teori
    Lissen Højrup Munch
  10:50 Pause
  11:00 Analyseværktøjer
    Interessent- og risikoanalyse
    Lissen Højrup Munch
  11:15 Opgave - Interessentanalysen
    I grupper arbejdes med selvvalgte cases - interessentanalyse udarbejdes
    Lissen Højrup Munch
  12:00 Frokost
  13:00 Planlægnings- og procesværktøjer
    Kendte modeller, tidsplaner, procesplaner og minutplaner
    Lissen Højrup Munch
  13:10 Cases
    2 cases fra inddragelse i den virkelige verden
  13:40 Opgave - Procesplan
    I samme grupper arbejdes med samme case - procesplan udarbejdes
    Lissen Højrup Munch
  14:00 Pause
  14:10 Opgave Procesplan - fortsat
    Arbejdet medprocesplanen fortsættes
    Lissen Højrup Munch
  15:15 Pause med kaffe/te og kage
  15:30 Evaluering og kommunikation
    Lidt teori og et par gode værktøjer
    Lissen Højrup Munch
  15:45 Opgave - Fælles recap
    Der arbejdes i nye grupper og individuelt om vigtige læringspunkter fra dagen.
    Lissen Højrup Munch
  16:15 Falderebet
    Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Lissen Højrup Munch
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Lissen Højrup Munch

  Undervisere

  • Lissen Højrup Munch

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Planlægning for VE anlæg i det åbne land

  Kursussted: Ferskvandscentret

  10-06-2024 til 11-06-2024

  Planlægningen for store solcelleanlæg og vindmøller i det åbne land er i fuld gang i stort set alle kommuner. Vi hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan det bedst kan gribes an.
  Du får styr på lovgivningen og bliver inspireret af nogle af de kommuner, der er langt i planlægningen.
  Vores specialistadvokat gennemgår, hvilken lovgivning der gælder på området, og hvad man kan og skal ikke mindst med Planloven og Miljøvurderingsloven i forhold til VE-anlæg i landzone.
  Medarbejdere fra forskellige kommuner kommer og fortæller, hvordan de konkret griber arbejdet an. Og der bliver rig lejlighed til erfaringsudveksling til sidst, hvor vi vil prøve at drage nogle konklusioner på fordele og ulemper ved forskellige metoder. Og fremhæve gode eksempler på, når planlægningen er lykkes.
  Du får indsigt i emner som:
  - Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg, herunder kommune- og lokalplanlægning
  - Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
  - Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter – og sammenspillet mellem disse.
  - Hvilke krav skal/kan du stille gennem planlægningen og §25-tilladelsen?
  - Håndtering af Bilag IV arter
  - Beskyttelse af Natura 2000-områder – krav til væsentlighedsvurdering og konsekvensvurdering
  - Afværgeforanstaltninger
  - Hvem overvåger hvad og hvordan?
  - Hvad kan og må bygherren stå for? Hvordan tydeliggøres kommunens ansvar?
  - Håndtering af rigtig mange ansøgninger - Hvor står vi nu og hvordan kommer vi videre?
  - Udpegning af områder til VE-anlæg i kommuneplanen eller ad hoc planlægning for konkrete ansøgninger – hvad er forskellen?

  Der er afsat god tid af til erfaringsudveksling – både i grupper og i plenum.
  Kursusprogram
  10. juni 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Niels-Peter Mohr og Gitte Moestrup
  09:45 Den planretlige ramme ved planlægning for VE-anlæg
    - Krav til kommuneplanlægning
  - Lokalplanlægning
  - lokalplanpligt
  - lokalplankataloget
  - krav til bestemmelser om bonusvirkning
  - Særlige krav til den fysiske planlægning ved planlægning for vindmøller
    Mark Christian Walters
  11:00 Pause
  11:15 Naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer
    - Skovbyggelinjen
  - Sø- og åbeskyttelseslinjen
  - Strandbeskyttelseslinjen
    Mark Christian Walters
  12:00 Frokost
  13:00 Miljøvurdering af planer og programmer samt konkrete projekter
    - Obligatorisk miljøvurderingspligt kontra screeningspligt for planer
  - Obligatorisk miljøvurderingspligt kontra screeningspligt for projeker
  - Adgangen til at indbygge afværgeforanstaltninger i projekter
  - Samspillet mellem de to regelsæt, herunder muligheden for at lave en samlet rapport
  - Vilkårsstillelse i forbindelse med VVM-tilladelsen (§25-tilladelsen)
    Mark Christian Walters
  14:00 Pause
  14:15 Håndtering af bilag IV-arter
    - Forbudet mod ødelæggelse af yngle- og rasteområder
  - Sagsoplysning
  - Afværgeforanstaltninger (økologisk funktionalitet)
  - Bilag IV-arters betydning for afgørelser efter miljøvurderingsloven
  - Adgangen til at fravige beskyttelsen af yngle- og rasteområder
    Mark Christian Walters
  15:00 Kaffe og kage pause med tid til walk and talk
  15:45 Beskyttelse af Natura 2000-områder
    - Krav til væsentlighedsvurdering
  - Afværgeforanstaltninger kontra kompensationsforanstaltninger
  - Krav til konsekvensvurderingen
    Mark Christian Walters
  16:45 Pause
  17:00 Den nye VE-lov
    - Potentielle energiparker mm.
  - Hvad sker der p.t. på Christiansborg?
    Niels-Peter Mohr
  18:00 Middag
  19:15 Set fra en udvikler vinkel - Jysk Energi
    - LIV model - medejerskab
  - Høvsøre solcellepark - et succes projekt
  - Hvordan kan det gøres smidigt?
    Ageeth Millenaar
  20:15 Erfaringsudveksling i dråben over en øl eller vand
  11. juni 2024
  08:00 Planlægning for VE-anlæg i Aabenraa Kommune
    - Håndtering af rigtig mange enkeltansøgninger
  - Hvor står vi nu?
  - Hvordan kommer vi videre?
    Niels-Peter Mohr
  09:10 Pause
  09:15 VE-planlægning i Aalborg Kommune
    - En samlet energiplan for hele kommunen.
  - Landskabelig helhedsplan
    Peter Serup
  10:30 Pause
  10:40 Håndtering af VE anlæg i Tønder
    - Sammensætning af VE hold i forvaltningen i Tønder
  - Borgerinddragelse, herunder vejledende afstemninger
  - Kommunens ejerskab - En forening for hele kommunen
    Aron Jørgensen
  12:00 Frokost
  13:00 En vindmølleplanlægning i praksis
    - Hvordan griber vi det an?
  - Hvad er svært?
  - Støjreglerne
    Jeanette Jeppesen
  14:15 Oplæg til gruppedrøftelser
    Niels-Peter Mohr
  14:30 Pause med kaffe, te og kage
  14:45 Erfaringsudveksling i grupper
    Niels-Peter Mohr
  15:45 Erfaringsudveksling i plenum
    - Opsamling og konklusion
    Niels-Peter Mohr og Peter Serup
  16:00 Evaluering og afslutning
    Niels-Peter Mohr og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Selvstændig byplanlægger, Ekstern rådgiver i Plan & Udvikling, Aabenraa Kommune Niels-Peter Mohr

  Undervisere

  • Planlægger Jeanette Jeppesen, Ringkøbing-Skjern Kommune • Projektleder i grøn omstilling Aron Jørgensen, Tønder Kommune • Forretningsudvikler Ageeth Millenaar, Jysk Energi • Selvstændig byplanlægger, Ekstern rådgiver i Plan & Udvikling, Aabenraa Kommune Niels-Peter Mohr • Planlægger Peter Serup, Aalborg Kommune • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Screening og miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

  Kursussted: Ferskvandscentret

  19-06-2024 til 20-06-2024

  Er du i tvivl om, hvornår et projekt skal screenes eller miljøvurderes? Mangler du viden om, hvordan du screener en sag? Og hvordan forholdet er mellem miljøvurdering af projekter (VVM) og miljøvurdering af planer? Så er her et kursus for dig.

  Du får en grundlæggende indføring i miljøvurderingssager med både en juridisk og en praktisk indgangsvinkel.

  Du får overblik over miljøvurderingspligt (VVM) og reglerne for både bilag 1 og bilag 2 anlæg, og viden om kobling til anden relevant lovgivning. Vi gennemgår, hvad VVM-screeningen og miljøvurderingen bør indeholde.
  Medbring gerne eksempler fra din egen hverdag.


  Dette kursus holdes typisk en gang årligt,
  Kursusprogram
  19. juni 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Præsentation og indledning
    Mads Kobberø og Gitte Moestrup
  09:30 Hvornår er der en VVM-sag? De juridiske aspekter og praksis på området
    - Gennemgang af den grundlæggende forskel på håndtering af virksomhed eller anlæg på henholdsvis bilag 1 og bilag 2
  - VVM-screeningen
  - Er der en bagatelgrænse?
  - Hvordan afklares spørgsmålet om VVM?
    Mads Kobberø
  10:30 Pause
  10:45 Hvornår er der en VVM-sag - fortsat
    Mads Kobberø
  12:00 Frokost og gåtur
  13:15 Projekter og lokalplaner
    - Organisering og opgaver
  - Samtidighed mellem projekt og plan
  - Cases og eksempler
    Hanne Kaagaard Jensen
  14:00 Proces for en VVM-screening
    - VVM-ansøgning - er der en sag?
  - Bygherres ansøgning
  - Screeningsproces, metode og indhold
  - Cases og eksempler
    Hanne Kaagaard Jensen
  15:00 Pause med kaffe, te og kage
  15:30 Proces for VVM-screening - fortsat
    - Screeningsproces, metode og indhold (fortsat)
  - Høring af interne og berørte myndigheder
  - Afgørelse om Miljøvurderingspligt
  - Cases og eksempler
    Hanne Kaagaard Jensen
  17:00 Introduktion til retssag
    Mads Kobberø
  17:30 Middag
  19:00 Retssag
    Mads Kobberø
  21:00 Hygge og erfaudveksling i Dråben
  20. juni 2024
  08:00 Opsamling på dag 1
    Mark Christian Walters
  08:15 Koblingen mellem miljøvurdering af planen og projektet
    - Sammenhæng mellem en screeningsafgørelse for en plan og et efterfølgende projekt
  - Adgang til at køre en parallel proces efter de to regelsæt
    Mark Christian Walters
  09:45 Pause
  10:00 Udvalgte emner i miljøkonsekvensrapporten og miljøvurderingstilladelsen
    - Afgrænsningsudtalelsen
  - Berørte myndigheder
  - Myndighedernes håndtering af miljøkonsekvensrapporten
  - Høringsprocessen
  - Tilladelsen
  - Tilsyn
    Mark Christian Walters
  11:30 Walk and talk
  12:00 Frokost
  13:00 Håndtering af samspillet mellem reglerne om miljøvurdering og habitatdirektivet
    - Håndtering af reglerne om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i at træffe en screeningsafgørelse
  - Håndtering af reglerns om bilag IV-arter og Natura 2000-områder som led i en egentlig miljøvurderingsproces
    Mark Christian Walters
  14:30 Pause med kaffe, te og kage
  14:45 Cases
    - Medbring din egen case
    Mark Christian Walters
  15:45 Evaluering og afslutning
    Mark Christian Walters og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Undervisere

  • VVM Planlægger Hanne Kaagaard Jensen, Aarhus kommune • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Advokat Mark Christian Walters, Codex Advokater

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Risikosamarbejde

  Kursussted: Ferskvandscentret

  04-09-2024 til 05-09-2024

  Når industrien fremstiller, opbevarer eller bruger store mængder giftige, brandfarlige eller eksplosionsfarlige stoffer, er der risiko for, at det kan føre til store uheld med alvorlige konsekvenser for mennesker og miljø.

  Vi stiller skarpt på de forskellige myndigheders opgaver i samspillet med risikovirksomhederne, så du kender dine opgaver i forhold til at forebygge og begrænse uheld.

  Kurset veksler mellem oplæg, diskussion og opgaver. Og du har mulighed for at bidrage aktivt med dine erfaringer og spørgsmål.

  Du får et bredt kendskab til risikoarbejdet med emner som:

  - Lovgivningen og vejledninger
  - Metoder, som eksperter anvender til beskrivelse og vurdering af risikobetonede anlæg, herunder Power-to-X
  - Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder
  - Beredskabets arbejde
  - Lokalplanlægning og miljøvurdering
  - Risikotilsyn

  Deltagerne i kurset er normalt fra miljømyndigheden, beredskab, politi, rådgivere og risikovirksomhederne. En del af kurset er derfor opdelt i to spor: ét for beredskab/politi og ét for miljømedarbejdere (eksterne deltagere kan vælge frit).

  Vil du være klogere på, hvordan samarbejdet mellem myndighederne kan koordineres, så det fungerer bedst muligt – også når uheldet er ude? Så er dette kurset for dig!

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  4. september 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Johan Galster
  09:40 Baggrund Ulykken i Serveso
    Johan Galster
  10:00 Risikobekendtgørelsen
    -Lovgrundlag og vejledninger
    Ole Kristensen
  10:30 Pause
  10:45 Samarbejdet omkring risikobekendtgørelsen
    -Myndighedernes forskellige roller og samarbejdet myndigheder-virksomhed
    Ole Kristensen
  12:00 Frokost
  13:00 Metoder til risikovurdering
    -Identifikation af potentielle uheld
  -Konsekvenser og sandsynligheder
    Nijs Jan Duijm
  14:00 Power-to-X
    Nijs Jan Duijm
  14:30 Pause kaffe og kage
  15:00 Spor 2: Metoder til risikovurdering - Miljøspor
    - krav til risikoanalyser
  - kriterier for risikoaccept
    Nijs Jan Duijm
  15:00 Fra kl. 15. til kl. 16.30 er der to spor
    Spor 1 for beredskab og politi
  Spor 2 for miljømedarbejdere
  Eksterne deltagere kan vælge frit
    Johan Galster, Nijs Jan Duijm, Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
  15:00 Spor 1: Politi og Beredskab - Politi og beredskabsspor
    Beredskab og politi vil bl.a. sigte på operativ indsats
    Tommy Byrial Jørgensen og Jan Lehmann
  16:30 Arbejdstilsynets opgaver og roller omkring risikovirksomheder
    Kasper Hvidegaard Søby
  18:00 Middag
  19:15 Gruppeopgave: Risikovurdering og myndighedsaccept af et sikkerhedsdokument
    Johan Galster
  20:30 Øl, vand og socialt samvær
  5. september 2024
  08:30 Opsamling på dag 1
    Johan Galster
  08:45 Beredskabets arbejde
    - Beredskabsplaner
  - Erfaringer
  - Fremadrettet arbejde
    Jan Lehmann og Tommy Byrial Jørgensen
  10:15 Pause
  10:30 Spor 1 og 2 fortsat
  10:30 Spor 2: Lokalplanlægning, VVM, risikovirksomheder og dilemmaer - Miljøspor
    Johan Galster
  11:45 Frokost og besøg i Aqua
  13:00 Uheld sker faktisk og for tit
    - Læring fra konkrete uheld
    Johan Galster
  14:00 Gruppeopgave: Håndteringen af et uheld
    Johan Galster
  14:45 Pause med kaffe og kage
  15:00 Risikotilsyn
    - Planlægning og forberedelse
  - Gennemførelse
  - Opfølgning
    Johan Galster
  15:45 Opsamling, afslutning og evaluering
    Gitte Moestrup og Johan Galster
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • • |Politikommissær • Senior risikospecialist Nijs Jan Duijm, DNV • Akademiingeniør Johan Galster, Københavns Kommune • Jørgensen|Tommy Byrial|Østjyllandspoliti Tommy Byrial Jørgensen • Specialkonsulent Ole Kristensen, Miljøstyrelsen Odense • Beredskabsinspektør Jan Lehmann, Vejle Brandvæsen Vejle Kommune • Kasper Hvidegaard Søby, Arbejdstilsynet

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  11-09-2024

  Luftforurening kan have store konsekvenser for menneskers helbred og for miljøet. Viden om regulering af luftforurening fra virksomheder er afgørende, så du kan træffe de rigtige beslutninger i sagsbehandlingen.

  På vores kursus i luftforurening får du en grundig basisviden om luftforurening fra virksomheder, så du kan vurdere, hvornår der er behov for regulering af emission eller immission fra virksomheden.

  Du lærer om reglerne, begreber og definitioner i bekendtgørelser og vejledninger, så du kan forstå og forklare reglerne for de virksomheder, du er i kontakt med. Herudover får du viden om emissionsmålinger og teknikker til begrænsning af luftforurening.

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du det fulde udbytte af kurset.

  Du får indsigt i emner som:

  - Lovgivning og virksomhedstyper
  - Begreber og definitioner
  - Organiske opløsningsmidler (VOC)
  - Fyringsanlæg
  - Lugt
  - Deposition
  - Spredningsfaktor og OML Multi
  - Tolkning af OML-resultater
  - Diffuse emissioner
  - Emissionsmålinger
  - Luftrensningsmetoder.

  Med dette kursus er du klædt på til at klare den daglige sagsbehandling på luftforureningsområdet.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).

  Har du allerede den grundlæggende viden, og vil du gerne kunne udføre eller kontrollere luftspredningsberegninger, så henviser vi til vores kursus: Beregning af luftforurening.
  Kursusprogram
  11. september 2024
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Marie Ambye-Jensen
  09:20 Introduktion til luftforurening
    - Lovgivning og virksomhedstyper
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  09:40 Begreber og definitioner Bekendtgørelser og vejledninger
    - Fyringsanlæg
  - VOC
  - Lugt
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  11:30 Spredningsfaktor og OML Multi - beregninger og data
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  12:30 Frokost
  13:30 OML-beregning - fiktiv case
    - Eksempel på OML-beregning
  - Tolkning af OML-resultater
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  14:30 Øvrige muligheder i OML Multi
    - Effekter (OML)
  - Opmærksomhedspunkter og muligheder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  15:00 Diffuse emissioner
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Emissionsmålinger - Metoder og program
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  16:15 Luftrensningsmetoder
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  16:30 Tips til miljømyndigheden
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  16:45 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Marie Ambye-Jensen og Kasper Præstgaard
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Kasper Præstgaard, OK a.m.b.a.

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøfremmede stoffer i jord og grundvand – udvidet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  12-09-2024

  Kurset til dig, som allerede har et vist kendskab til miljøfremmede stoffer og deres opførsel i jord og grundvand, men som ønsker et udbygget kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer der er styrende for, hvorledes stofferne opfører sig i miljøet.

  Kemisk opbygning af de almindeligt forekommende organiske stoffer og stofgrupperne præsenteres, og mekanismer samt metoder til beskrivelse af vandopløselighed, flygtighed, sorption og nedbrydning gennemgås. Du får desuden indblik i de vigtigste af jordens egenskaber, som især er afgørende for sorption af miljøfremmede stoffer.

  Kurset veksler mellem de fire hovedområder og går i dybden med den bagvedliggende teori. Du opnår en forståelse for de mekanismer, der bestemmer, hvorfor miljøfremmede stoffer opfører sig forskelligt i jord og grundvand. Og du lærer at vurdere organiske stoffers flygtighed, vandopløselighed, mobilitet og nedbrydelighed.

  Kurset afsluttes med en samlet opgave, som omfatter beregninger indenfor de præsenterede hovedområder.

  For dig, som kun ønsker den nødvendige, grundlæggende teori, henviser vi til basis-kurset.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  12. september 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og introduktion
    Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
  10:00 Organiske (miljøfremmede) stoffer
    - Eksempler på stofgrupper/stoffer
  - Damptryk
  - Vandopløselighed
  - Henrys lov
    Niels Peter Arildskov
  11:30 Jordens egenskaber
    - Jordens bestanddele
  - Udvalgte jordmineraler
  - Ionbytning
  - Organisk stof i jord
    Niels Peter Arildskov
  12:00 Frokost
  13:00 Sorptionsprocesser
    - Adsorption og absorption
  - Sorptionsisotermer og distributionskoefficienter
  - Retardation og mobilitet
    Niels Peter Arildskov
  14:00 Nedbrydningsprocesser
    - Abiotisk og mikrobiel nedbrydning
  - Energibetragtninger
  - Kemisk struktur og nedbrydelighed
  - Eksempler på nedbrydningsprocesser
  - Nedbrydningskinetik
    Niels Peter Arildskov
  15:00 Pause med kaffe og kage
  15:30 Opgave
    Niels Peter Arildskov
  16:45 Kursusevaluering
    Niels Peter Arildskov og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Grundvandskemiker, Civilingeniør, Ph.d. Niels Peter Arildskov, WatsonC

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Mini-kursus om BAT-tjeklister – online

  Online kursus via Ferskvandscentret.

  30-09-2024

  På kurset gennemgår vi kort baggrunden for BAT-konklusionerne fra EU BREF-dokumenterne og Miljøstyrelsens konvertering af disse til BAT-tjeklister. Vi gennemgår hvad man kan bede virksomhederne om i forbindelse med revurdering igangsat af nye BAT-konklusioner.
  Derefter giver vi tips til hvordan det bliver lettere at overskue BAT-tjeklisterne og lidt om hvordan de bedst udfyldes. Desuden kommer vi med eksempler på hvordan flowdiagrammer, der i reglen efterspørges i BAT-tjeklisterne kan sættes op. Vi vil også på kurset have en opgave omkring BAT-tjeklisterne.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  30. september 2024
  09:00 Velkommen og login på Zoom
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  09:10 Baggrunden for BAT-konklusionerne og Miljøstyrelsens l BAT-tjeklister
    Birgitte Holm Christensen
  10:00 Opstart af revurdering – igansat af BAT
    Mette Tjener Andersson
  10:40 Pause
  11:00 Tips til udfyldelse af tjeklisterne
    Mette Tjener Andersson
  11:30 Case - vi arbejder med en konkret opgave
    Mette Tjener Andersson og Birgitte Holm Christensen
  12:00 Tak for i dag
    Mette Tjener Andersson, Birgitte Holm Christensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Civilingeniør Mette Tjener Andersson, Niras • Birgitte Holm Christensen, Niras

  Pris 1.750,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 1.750,- kr. ekskl. moms.
 • Vandforsyningsjura

  Kursussted: Ferskvandscentret

  02-10-2024 til 03-10-2024

  En god og stabil vandforsyning er en selvfølge for mange af os, og det kræver god planlægning samt indsigt i muligheder og begrænsninger.

  På vores kursus om vandforsyningsjura får du de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dine opgaver i praksis hjemme i din kommune eller i din vandforsyning. Og du får en bred forståelse for hele området.

  - Vi drøfter ligheder, forskelle og samarbejde mellem kommune og forsyning.
  - Vi ser på juridiske grundbegreber og kommer forbi juridiske spidsfindigheder.
  - Vi har cases, hvor du får mulighed for at bruge din viden i praksis.


  Vi vil gøre vores ypperste for altid at have emner med på kurset, som er særligt relevante lige nu - det kan være PFAS, solceller, ny lovgivning, nye afgørelser fra klagenævnet ...

  Og du har mulighed for at byde ind med aktuelle cases inden kurset,

  Du får indsigt i emner som:
  - Vandsamarbejder
  - Vandselskabers forsyningspligt
  - Regulativer
  - Bidrag og takstgodkendelse
  - Ledningsnettet
  - Eksproportion, Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
  - Vandforsyningsplan
  - Grundvandsbeskyttelse
  - Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
  - Miljøvurdering, vandrammedirektivet og habitatdirektivet
  - Drikkevandsbekendtgørelse og tilsyn med vandkvalitet
  - Påbud og håndhævelse
  Er du klar til at mestre vandforsyningsjuraen og styrke din viden inden for dette komplekse felt? Så er dette kursus for dig. Du får efterfølgende et kursusbevis, der beskriver dine nye kompetencer.
  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  2. oktober 2024
  09:00 Morgenbuffet
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Peter Nymann
  09:45 Samarbejde mellem kommune og vandforsyninger
    Peter Nymann
  10:30 Økonomisk regulering
    Peter Nymann
  11:15 Vandselskabers forsyningspligt
    Peter Nymann
  12:00 Frokost
  13:00 Regulativer
    Peter Nymann
  14:00 Bidrag og takstgodkendelse
    Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:30 Case / gruppediskussion
    Peter Nymann
  16:15 Ledningsnettet
    Peter Nymann
  16:40 Eksproportion
    Peter Nymann
  17:00 Gæsteprincippet og beskyttelse af ledninger
    Peter Nymann
  17:30 Aktuelt emne
    Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ....
  Vi tager fat i et aktuelt emne
    Peter Nymann og Peter Thastum
  18:00 Middag
  19:15 Vand til brandtekniske installationer
    Peter Nymann
  20:00 ERFA og hygge i dråben
  3. oktober 2024
  08:15 Vandforsyningsplan
    Peter Thastum
  09:15 Grundvandsbeskyttelse
    Peter Thastum
  10:15 Pause
  10:30 Indvindingstilladelser til Almene vandforsyninger
    Peter Thastum
  11:15 Miljøvurdering (VVM), vandrammedirektivet og habitatdirektivet
    - Relevante klagenævnsafgørelser
    Peter Thastum
  12:00 Frokost
  12:45 Drikkevandsbekendtgørelsen og tilsyn med vandkvalitet
    Peter Thastum
  13:45 Påbud og håndhævelse
    Peter Nymann
  14:15 Case / gruppeopgave
    Peter Thastum og Peter Nymann
  15:00 Kaffe og kage
  15:15 Aktuelt emne
    Der forventes meget nyt på området - lovgivning, klagenævnsafgørelser, PFAS, solceller ...
  Vi tager fat i et aktuelt emne.
    Peter Nymann og Peter Thastum
  15:45 Evaluering
    Peter Nymann, Gitte Moestrup og Peter Thastum
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø

  Undervisere

  • Advokat Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø • Biolog Peter Thastum, Aarhus Kommune

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Grundlæggende hydrogeologi

  Kursussted: Ferskvandscentret

  22-10-2024 til 24-10-2024

  Du får et grundlæggende kendskab til Danmarks geologi, vandets kredsløb og grundvandsbeskyttelse.

  Kurset i hydrogeologi er på én gang et teoretisk grundkursus og et praktisk kursus, hvor du gennem øvelser og et besøg på en kildeplads får arbejdet konkret med emnerne, så du kan bruge din nye viden i den daglige sagsbehandling.

  Undervisning og eksempler sigter på at give indsigt i vandindvinding og ressourceforhold, grundvandsbeskyttelse og planlægning.

  Vi ser på Danmarks geologi, vandets kredsløb, grundvandsdannelse, potentialekort, grundvandsstrømninger, forureningstransport, grundvandssænkning, påvirkninger, indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder.

  Emnerne behandles desuden i en case omkring etablering af en ny kildeplads.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  22. oktober 2024
  11:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup, Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  11:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  12:15 Frokost
  13:15 Geologi og grundvandsmagasiner i Danmark - Fortsat
    - Øvelse
  14:15 Pause
  14:20 Vandets kredsløb og vandbalance - nedbør, fordampning, grundvandsdannelse
    Claus Holst Iversen
  15:20 Pause med kaffe og kage
  15:40 Grundvandskemi og drikkevandskriterier
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  16:40 Kort pause
  16:50 Grundvandskemi og drikkevandskriterier - Fortsat
    - Øvelse
  17:30 Øvelser
  18:30 Middag
  19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  23. oktober 2024
  08:00 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber
    Nils Bischoff
  09:00 Pause
  09:10 Grundvandsmagasinernes hydrauliske egenskaber - fortsat
  10:00 Besøg på kildeplads
    Karl-Ejner Nielsen
  12:00 Frokost
  13:00 Pejlinger og potentialeforhold
    Nils Bischoff
  14:00 Pause
  14:10 Øvelse i optegning af potentialekort
    Nils Bischoff
  15:10 Besøg i Aqua
  15:50 Kaffe og kage
  16:00 Fra grundvandskortlægning til indvindingsoplande
    Claus Holst Iversen
  17:00 Pause
  17:10 Sårbarhed
    - Øvelse
    Claus Holst Iversen
  18:30 Middag
  19:45 Uformel erfaringsudveksling i Dråben
  24. oktober 2024
  08:00 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  08:45 Kort pause
  08:50 Jordforurening
    - Beregninger
  - Indsatsplaner
  - Punktkilder / fladekilder
  10:30 Pause
  10:40 Vandindvinding og påvirkning af vandløb og natur
    - Væsentlighedsvurdering og hydrologi
    Nils Bischoff og Claus Holst Iversen
  12:10 Frokost
  13:10 Case om etablering af ny kildeplads
    - Præsentation af case
  - Hvad skal man tage hensyn til?
  - Hvordan beskyttes kildepladsen?
    Claus Holst Iversen og Nils Bischoff
  13:30 Den fremtidige grundvandsressource i relation til klimaforandringer
    - Fremtidens vandforbrug: drikkevand, landbrug, industri og energiproduktion.
  - Tørke
  - Vandløbspåvirkning
  - Case om grundvandsvarmepumpe i Hald Ege
    Nils Bischoff
  14:15 Kaffe og kage
  14:30 Case om fremtidig ressource i relation til tørke
  15:45 Afrunding og evaluering
    Nils Bischoff og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Chefkonsulent Nils Bischoff, Rambøll Danmark A/S • Hydrogeolog Claus Holst Iversen, Viborg Kommune • Formand Karl-Ejner Nielsen, Silkeborg Forsyning A/S

  Pris 12.355,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 12.355,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Sagsbehandling på renovationsområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  05-11-2024

  Hvordan håndterer du de svære og ofte meget komplicerede affaldsklager eller sager, hvor der er problemer med at overholde arbejdstilsynets krav til sikkerhed og arbejdsmiljø? På dette kursus får du styr på hvad dine handlemuligheder er. Du får sparring på dine egne problematikker, og du hører, hvad der rører sig andre steder, så du kan være forberedt på, hvordan du kan løse lignende problematikker i din kommune.
  Opgaverne i kundeservicefunktionerne kan blive udfordret når udbudsgrundlag, regulativer og miljøbeskyttelsesloven skal spille sammen, men sammen får vi overblikket og dykker ned i de spidsfindigheder, der kan være med til at løse dine udfordringer.
  Vi gennemgår konkrete eksempler på udbudssituationer, og hvor der kan ligge faldgruber, og drøfter hvordan man kunne komme udenom dem.
  Du har mulighed for at sende din egen case inden kurset, så den kan indgå i sparring med andre.
  Kursusprogram
  5. november 2024
  09:00 Ankomst og morgenmad
  09:30 Velkomst og præsentation
    Martin Frank Mogensen og Gitte Moestrup
  09:45 AT-Vejledning kontra anden lovgivning på renovationsområdet
    - Miljøbeskyttelsesloven
  - Rettigheder på vejen
  - Rettigheder på privat grund
  - Arbejdsmiljøregler
    Martin Frank Mogensen
  10:45 Kort pause
  11:00 Hverdagens klagesager om fejlsortering og adgangsforhold
    Martin Frank Mogensen
  12:30 Frokost
  13:30 Udbud og ydelsesbeskrivelser
    - Hvilke håndtag og virkemidler skal anvendes hvor?
  - Hvordan sikrer man, at vilkårene er entydige og rammerne klare?
  - Hvordan hænger værdikæden bedst sammen, så både serviceniveau, effektivitet, omkostningsniveau, arbejdsmiljø og samarbejde bliver tilgodeset?
  - Hvad er go / no go med hensyn til ydelsesbeskrivelser - lov ikke mere ende du kan regulere.
    Louise Åstrøm
  14:30 Kaffe, te og kage
  14:45 Drøftelser med udgangspunkt i jeres konkrete eksempler på sager, der er gået i hårdknude
    - Egne eksempler sendes inden kurset
    Martin Frank Mogensen og Louise Åstrøm
  16:15 De vigtigste pointer og Evaluering
    Martin Frank Mogensen, Gitte Moestrup og Louise Åstrøm
  16:30 Tak for i dag
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune

  Undervisere

  • Specialkonsulent Martin Frank Mogensen, Sønderborg Kommune • Chefkonsulent Louise Åstrøm, Rambøll Danmark A/S

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Beregning af luftforurening

  Kursussted: Ferskvandscentret

  07-11-2024

  Skal du i gang med at behandle anmeldelser af fyringsanlæg? Miljøgodkende et biogasanlæg? Eller beregne VOC fra et overfladebehandlingsanlæg?

  På vores kursus i beregning af luftforurening får du en grundig introduktion til beregning af luftemissioner fra virksomheder, så du bliver i stand til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.

  Vi gennemgår beregningsforudsætningerne, hvad der er vigtigt? Hvilke data kan man skrue på? Og hvordan finder man de rigtige data?

  Kurset er en blanding af teori og små regneøvelser. Øvelserne sikrer, at du forstår de emner, der er gennemgået. På den måde får du det fulde udbytte af kurset.

  Konkret kigger vi på:

  - Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
  - Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger af VOC/TOC
  - Lugt f.eks. fra biogasanlæg.

  Dagen slutter med en demonstration af en OML-beregning og tolkning af resultater.

  Med dette kursus bliver du klædt på til at kontrollere eller udføre luftspredningsberegninger.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).

  Har du brug for en grundlæggende viden om luftforurening? Så henviser vi til vores kursus: Luftforurening
  Kursusprogram
  7. november 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
  09:45 Grundlæggende om begreber, definitioner og input til OML-beregning
    - Hvor skaffer man input?
    Marie Ambye-Jensen
  10:45 Pause
  11:00 Fyringsanlæg - klargøring af data og forståelse af begreber
    Marie Ambye-Jensen
  12:00 Frokost
  13:00 Emissionsgrænseværdier og massestrømsberegninger VOC/TOC
    Marie Ambye-Jensen
  14:00 Pause
  14:10 Fortsat
  15:00 Pause med kaffe, te og kage
  15:15 Lugt - klargøring af data og forståelse af begreber
    - Biogasanlæg
    Marie Ambye-Jensen
  15:45 Demonstration af OML-beregning og tolkning af resultater
    Marie Ambye-Jensen
  16:30 Spørgsmål, opsamling og evaluering
    Medbring gerne egne problemstillinger
    Marie Ambye-Jensen og Gitte Moestrup
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Marie Ambye-Jensen, Sweco Danmark A/S • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Miljøvurdering og Bilag IV

  Kursussted: Ferskvandscentret

  20-11-2024 til 21-11-2024

  Habitatdirektivet og beskyttelse af Bilag IV arter spiller en større og større rolle, når nogen ønsker at gennemføre et projekt.

  På dette kursus får du en større forståelse for reglerne i habitatdirektivet, og hvordan det er implementeret i dansk lovgivning. Vi kommer også ind på Bilag IV arter i relation til anden lovgivning, herunder miljøvurderingsloven, Natura 2000 og artsfredningsbekendtgørelsen.

  Du får overblikket over habitatdirektivets artikel 12,13 og 16 samt deres implementering i dansk lovgivning og den danske praksis samt praksis hos EU-Kommissionen og EU-domstolen.

  Det er et lidt nørdet kursus, hvor vi går helt i bund med beskyttelsen, når vi får besøg af en række eksperter, der inden for hver deres felt, fortæller om de undersøgelser og vurdering af påvirkninger af Bilag IV arter, der skal foretages:

  - Insekter
  - Padder og krybdyr
  - Hasselmus og birkemus
  - Marine pattedyr.
  Kursusprogram
  20. november 2024
  09:00 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:30 Velkomst og præsentation
    Casper Katborg og Gitte Moestrup
  09:45 Habitatdirektivet - præsentation af rammerne
    - Habitatdirektivet - beskyttelsen af bilag IV-arter, herunder praksis fra EU-Domstolen
  - Den danske implementering
  - Hvem er myndighed?
  - Vurderingsregime - hvad skal der til?
    Flemming Elbæk og Casper Katborg
  11:00 Pause
  11:15 Fortsat
    - Hvilke arter er beskyttede?
  - Hvad er yngle- og rasteområder?
  - Økologisk funktionalitet
  - Hvornår er en undersøgelse tilstrækkelig?
    Flemming Elbæk og Casper Katborg
  12:30 Frokost
  13:30 Insekter på bilag IV
    - Undersøgelse efter Vandkalve og guldsmede på bilag IV
  - Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
    Nicholas Bell
  14:30 Formiddagens program fortsat
    Flemming Elbæk og Casper Katborg
  16:00 Pause med kaffe og kage
  16:30 Padder og krybdyr på bilag IV
    - Undersøgelse efter tudser, frøer og markfirben på bilag IV
  - Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
    Mikkel Stener Møller
  18:00 Pause
  19:00 Middag
  20:15 Øl, vand og socialt samvær i Dråben
   
  21. november 2024
  08:00 Besøg i Aqua - Odder, bæver og strandtudseprojektet
    Morten Vissing
  09:00 Bilag IV arter i relation til anden lovgivning
    - Bilag II arter vs. Bilag IV arter (Natur 2000)
  - Beskyttede pader (Artsfredningsbekendtgørelsen)
  - Miljøvurdering (planer og projekter)
  - Gennemgang af klagenævnsafgørelse - herunder praksis for flagermus
    Flemming Elbæk og Casper Katborg
  10:30 Pause
  10:45 Hasselmus og birkemus på bilag IV
    - Undersøgelse efter hasselmus og birkemus på bilag IV.
  - Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
    Julie Dahl Møller
  12:00 Frokost
  13:00 Marine pattedyr på bilag IV
    - Undersøgelse efter marine pattedyr på bilag IV
  - Vurdering af påvirkning - hvilke påvirkninger skal der være fokus på?
    Maria Wilson
  14:00 Fravigelsen
    - Forudsætninger for fravigelse
  - Eksempler på projekter hvor der er opnået fravigelse??
  - Forhåndsfravigelser
    Nynne Elmelund Lemming
  15:30 Afrunding og evaluering med kaffe, te og kage
    Casper Katborg, Flemming Elbæk og Gitte Moestrup
  16:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Senior Advisor Ecology and Biology Nicholas Bell, WSP Danmark A/S • Advokat Flemming Elbæk, Haugaard Braad Advokatfirma • Chefkonsulent Casper Katborg, NIRAS • Biolog, ph. d. Nynne Elmelund Lemming, Miljøstyrelsen Odense • . Julie Dahl Møller, Aarhus universitet • Biolog Mikkel Stener Møller, Niras • Zoolog og udstillingsleder Morten Vissing, AQUA • Senior specialist Maria Wilson, NIRAS

  Pris 8.800,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 8.800,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn med svømmebade

  Kursussted: Ferskvandscentret

  16-01-2025

  Kurset giver dig et overblik over gældende lovgivning, vejledninger mm, og du lærer at føre tilsyn med svømmebade både ved skrivebordet og i praksis.

  Vi kigger på hvilke vandanalyser, der skal udføres, og hvad der skal ske, når kvalitetskravene ikke er overholdt eller der har været fækal forurening - Hvad kan/skal svømmebadet gøre? Hvornår skal badet lukkes? Og hvornår må de åbne igen? Du lærer desuden at beregne omsætningstiden og filterarealet.

  Vi besøger et svømmebad i nærheden, hvor vores underviser viser og fortæller, hvad du skal holde øje med, når du er på hygiejnisk - teknisk tilsyn.

  Du lærer om kontrol af vandkvalitet, hygiejniske forhold, sikkerhed ved installationer og oplag af farlige stoffer i forbindelse med vandbehandlingen.
  Kursusprogram
  16. januar 2025
  09:00 Ankomst
  09:30 Velkomst og gensidig præsentation
    Gitte Moestrup og Jesper Poulsen
  09:45 Gennemgang af lovgivning og vejledning mm.
    - Gennemgang af Svømmebadsbekendtgørelsen
  - Fokus på tilsyn og godkendelse
  - Beregning af omsætningstiden
  - Dispensation til driftbaseret omsætningstid
  - Beregning af filterarealet
  - Eksempel på tilsynsrapport
    Jesper Poulsen
  10:45 Pause
  11:00 Gennemgang af lovgivning og vejledning mm. - fortsat
  12:00 Frokost
  13:00 Oplæg til besøg i svømmehal
    - Kort gennemgang af evt. godkendelse
  - Hvad skal du være opmærksom på ved et tilsyn?
    Jesper Poulsen
  13:30 Afgang til Them svømmehal
  13:45 Hygiejnisk - teknisk tilsyn
    - Kontrol af især fokuspunkter
  - Svømmehal og teknikrum
  - Registrering af teknisk anlæg
    Jesper Poulsen og Peter Bagger Ekerts
  15:15 Afgang fra svømmehallen til FVC
  15:30 Pause med kaffe, te og kage
  15:45 Afrapportering af tilsyn og diskussion af problemstillinger
    - Hygiejniske forhold
  - Bakteriologiske vandanalyser
  - Pumpeydelser, herunder filterhastigheder
  - Egenkontrol/driftsjournal
  - Kemikalieopbevaring
  - Fækal forurening/chokkloring
  - Håndhævelse
    Jesper Poulsen
  16:45 Evaluering af kurset
    Jesper Poulsen og Gitte Moestrup
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret • Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune

  Undervisere

  • Teknisk Chef Peter Bagger Ekerts, Them Hallerne • Miljømedarbejder Jesper Poulsen, Odense Kommune

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.
 • Tilsyn og håndhævelse på natur- og miljøområdet

  Kursussted: Ferskvandscentret

  21-01-2025

  Mangler du den juridiske ballast, når du er på tilsyn? Så er dette kursus for dig.

  Her bliver du juridisk rustet til at føre tilsyn og håndhæve lovgivningen på natur– eller miljøområdet!

  Vi præsenterer de forskellige, relevante vejledninger om tilsyn, retssikkerhedsloven og håndhævelse af naturbeskyttelses- og miljøbeskyttelsesloven.

  Du får også gennemgået politianmeldelsen og politiets rolle i miljøsager. Til sidst får du lejlighed til selv at prøve kræfter med en fiktiv sag.

  (Dette kursus holdes typisk en gang om året).
  Kursusprogram
  21. januar 2025
  08:30 Ankomst, kaffe, te og brød
  09:00 Velkomst og præsentation
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  09:15 Regler og principper for tilsyn på miljø- og naturområdet
    Herunder gennemgås bl.a. tilsynsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning.
    Mads Kobberø
  09:45 Retssikkerhedsloven
    Mads Kobberø
  10:30 Administrativ håndhævelse
    - Henstilling, indskærpelse, påbud/forbud
    Mads Kobberø
  12:30 Frokost
  13:30 Politianmeldelse – krav og bilag
    Peter Møller Nielsen
  13:45 Politiets muligheder og regler, når der er indgivet politianmeldelse
    Peter Møller Nielsen
  14:45 Retsplejeloven, Retssikkerhedsloven, Forvaltningsloven og Offentlighedsloven
    - Samspillet mellem disse love ved strafbart forhold
    Peter Møller Nielsen
  15:15 Gruppeopgave
    - herunder kaffe, te og kage
    Mads Kobberø og Peter Møller Nielsen
  16:30 Gruppeopgave i plenum og afslutning
  16:50 Evaluering
    Gitte Moestrup og Mads Kobberø
  17:00 Kurset er slut
  Undervisere

  Kursusledelse

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Gitte Moestrup, Ferskvandscentret

  Undervisere

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater • Senioranklager Peter Møller Nielsen, Nordjyllands politi

  Pris 4.275,- Kr. ekskl. moms.
  Pris: 4.275,- kr. ekskl. moms. Dette beløb dækker alle udgifter ved kurset, herunder forplejning, kompendiemateriale, gratis adgang i AQUA ved kurser i Silkeborg, m.v. Ved flerdageskurser er overnatning også inkluderet.